Stanislava Jakešová

Dopravní expert

Dopravní specialistka, absolventka Vysoké školy dopravní v Žilině se vždy profesně zabývala bezpečnostní silničního provozu. V roli vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje jako první v ČR formovala strategii bezpečnosti na krajské úrovni.

Do projektů Týmu silniční bezpečnosti se zapojuje v roce 2016. Zabývá se problematikou bezpečnosti pozemních komunikací zejména ve spojení s dopravními nehodami se závažnými následky.

Pozor na zvěř na silnicích. Počet nehod roste!

St 12. 12. 2018
Pravděpodobnost střetu se zvěří se zvyšuje večer mezi 20 hodinou a půlnocí a dále mezi 5 až 9 hodinou ráno. Nejvyšší výskyt můžeme očekávat na…

Změna času a podzimní měsíce přinesla rychlý soumr…

St 07. 11. 2018
Kdo potřebuje být viděn? Kdo je nejohroženější na pozemních komunikacích? Je legislativa dostatečná? Je legislativa naplňovaná?
1 z 1
nahoru