Elektrokola a jejich využití – pozor na rychlost

Út 11. 06. 2019

Elektrokola se u nás i ve světě stávají více a více populárnější pro všechny kategorie cyklistů. Co víme o bezpečnosti při jízdě na elektrokole? Jak postupují v Holandsku, známém jako „Mekka cyklistiky“? Na kole vždy s přilbou.

Jízda na kole má jasné pozitivní dopady na lidské zdraví, a to navzdory riziku zranění, se kterým je často spojována.

„Za větší oblíbeností cyklistické dopravy stojí také stále se zvyšující zájem o elektrokola, což s sebou přináší i negativní důsledky v podobě mírného nárůstu dopravních nehod s účastí cyklistů. Tragické následky dopravních nehod cyklistů se však v posledních letech snižují (ze 107 usmrcených v roce 2007 na 39 usmrcených v roce 2018). Přesná čísla o nehodách elektrokol nemá Policie ČR zatím k dispozici. Protože jsou elektrokola oblíbená u všech generací cyklistů včetně seniorů, zaměřuje se policie na tuto problematiku zejména v rámci preventivních aktivit, při kterých se snaží cyklistům vysvětlovat rozdíly, které s sebou při jízdě elektrokola přinášejí,“ říká pplk. Mgr. Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. Ze statistik dopravních nehod se tedy neukáže, ani přesný počet dopravních nehod elektrokol ani následky na zdraví. Letošní poslední nehoda s fatálním následkem se odehrála v obci Březí nedaleko Říčan u Prahy. Pálení čarodějnic skončilo pro jedenadvacetiletého mladíka smrtí. Pod srázem u silnice náhodný svědek našel ve středu ráno jeho mrtvé tělo, na němž leželo elektrokolo. Kriminalisté na místě nehody nezjistili cizí zavinění.

Toto ale není jen český problém, celá Evropa řeší oříšek, jak se dostávat k pravdivým číslům. „Proveďte sběr dat o vážně zraněných osobách přímo v nemocnicích.“ Bylo jedno z doporučení loňské dubnové diskuse u kulatého stolu, které organizovalo Mezinárodní dopravní fórum v Lipsku. Čísla vyjadřující počty usmrcených osob dostatečně nevypovídají o situaci v oblasti bezpečnosti cyklistů – dalším důležitým indikátorem jsou údaje o počtu vážně zraněných osob. A protože policejní zprávy tyto údaje systematicky neuvádějí, je třeba vytvořit přesnější obraz ze spolehlivějších zdrojů, konkrétně z urgentních oddělení nemocnic.

A ještě se vrátíme do Lipska loňského dubna z celkem 16 států dorazilo 33 odborníků z výzkumu i praxe. Jízda na kole má jasné pozitivní dopady na lidské zdraví, a to navzdory riziku zranění, se kterým je často spojována. Politici i úředníci se nicméně obávají, že rostoucí počty cyklistů s sebou nesou i zvýšené riziko smrtelných a vážných zranění při dopravních nehodách. Nejistota panuje, i pokud jde o zdokumentování bezpečnosti cyklistů na elektrokolech a na „veřejných“ jízdních kolech. Úroveň bezpečnosti cyklistů se hodně liší jak mezi jednotlivými státy, tak mezi městy. Za nejbezpečnější můžeme považovat místa, kde na kole jezdí nejvíc lidí a kde je nejrozvinutější infrastruktura. V mnoha zemích jsou stále populárnější elektrokola. Jízda na kole s elektrickým pohonem a maximální rychlostí 25 km/h není podle průzkumů v Holandsku a Švýcarsku o nic nebezpečnější než jízda na klasickém kole. Podle jiných studií jsou naopak cyklisté na elektrokolech vystaveni vyššímu riziku nehody. Proto potřebujeme další průzkumy tohoto fenoménu. Vyšší riziko úrazu se netýká pouze starších uživatelů. E-kola jsou těžší a mají různé jiné vlastnosti než klasické kolo, hlavně kvůli jejich těžišti a rychlejší akceleraci. Holandský výzkum provedený SWOV Institutem pro výzkum bezpečnosti silničního provozu zjistil, že zatímco elektrická kola nemusí být náchylnější k havárii, závažnost zranění je větší, zejména u starších lidí. SWOV poukazuje na to, že starší lidé, kteří se mohou vrátit k cyklistice po několika letech přestávky, mohou mít nižší svalovou sílu a horší rovnováhu a rizika vážného zranění a smrti jsou u této skupiny významně vyšší. Holandská policie nyní doporučuje, aby si lidé před jízdou na e-kole absolvovali bezpečnostní kurz. Jak se k této skutečnosti postaví ČR? Jak Ministerstvo dopravy ČR, tak Centrum dopravního výzkumu v.v.i., které to uvádí na svých web stránkách, se jednoznačně staví proti, tak zvanému „tuningu“ elektrokol, jedná se o fenomén, který řada „úpravců“ podporuje bez ohledu na bezpečí samotných cyklistů ale i dalších účastníků provozu.

Základní rady pro jízdu na elektrokole:

  • Tento typ dopravního prostředku oceňují především starší osoby a cyklisté v kopcovitém terénu nebo na delších cestách. Zároveň hrozí, že někteří z nich zvolí nevhodnou rychlost, proto by jim měli prodejci poskytnout alespoň základní informace a varování.
  • Vždy použijte přilbu, i při krátké jízdě do práce.
  • Pravidla pro výběr správného oblečení, výbavy a doplňků jsou stejná, jak si je pamatujete z klasických jízdních kol.

A závěrem jedna rada pro výrobce „Uvažujte o regulaci ergonomie elektrokol a uspořádání elektrického pohonu. Elektrokola jsou populární především mezi staršími cyklisty, u kterých ale častěji hrozí riziko pádu při nasedání na kolo a sesedání z kola. Možné úpravy na konstrukci rámu, umístění baterie a poloze sedla by mohly zajistit větší stabilitu elektrokola a zabránit tak potížím, se kterými se starší cyklisté běžně potýkají,“ říká Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti.


Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněným nepoužitím či nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru