V novém školním roce bezpečně

Út 27. 08. 2019

V pondělí 2. září začne školní rok. Ze školáků se opět stanou pravidelní samostatní účastníci silničního provozu. Z těch nejmladších, tedy z „prvňáčků“, navíc účastníci noví, nezkušení a neznalí rizik dopravního prostředí. Policie ČR i Tým silniční bezpečnosti jsou opět v pohotovosti s preventivními opatřeními a akcemi.

Dopravní výchova se stává důležitou součástí výuky

Statistiky uvádějí, že v roce 2018 vyhaslo při dopravních nehodách v ČR 19 dětských životů – z toho 8 dětí bylo usmrceno, když se pohybovaly v silničním provozu jako chodci, 11 zahynulo jako spolujezdec v automobilu. Oproti roku 2017 je to nárůst o 10 usmrcených dětí O letních prázdninách zemřelo v roce 2018 na českých silnicích 6 dětí (z toho 5 v červenci). Pplk. Mgr. Jan Straka z Policejního prezidia ČR k tomu říká: „Při bližším zkoumání zjišťujeme, že většinu tragických následků nemají na svědomí děti, ale dospělí. Pouze jedno usmrcené dítě jako chodec zavinilo dopravní nehodu.“

Statistiky také uvádějí, že z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří ty dopravní více než 40 %, u úmrtí dětí je to 31procent. Závažnost problematiky bezpečí školáků v dopravním režimu je tedy nezpochybnitelná a s počátkem školního roku samozřejmě ještě vzrůstá.

Úkol pro řidiče

Děti se vracejí do lavic po plné prázdninových zážitků, které chtějí sdílet s kamarády, jsou ještě nesvázané povinnostmi, nesoustředí se a nedbají tolik na opatrnost. Řidiči by si to měli uvědomovat a speciálně v okolí škol dbát na nejvyšší ostražitost. Tedy snížit rychlost, sledovat okolí a věnovat se plně řízení.

Úkol pro rodiče

Rodiče by měli před začátkem školního roku s dítětem projít celou cestu do školy i zpět. Vysvětlit zásady bezpečného pohybu v silničním prostředí a natrénovat trasu, především bezpečné a správné přecházení vozovky. To se netýká jen „prvňáčků“, děti obecně hůře odhadují dopravní situace, tedy např. bezpečnou vzdálenost jedoucích aut, jejich rychlost atd. „Dítě musí vědět, v jakých místech nejbezpečněji přecházet vozovku. Je důležité mu zdůraznit, že ne vždy je dobré spoléhat na ostatní. Řidič může dítě přehlédnout a navíc platí, že chodec nemá na přechodu absolutní přednost. Také dohled dobrovolníků u přechodů nemusí být tak efektivní, jak se na první posouzení zdá. Děti si zvyknou na jejich doprovod při zastavování dopravy, ale dobrovolník tam třeba příště být nemusí,“ upozorňuje Stanislava Jakešová, dopravní expert Týmu siliční bezpečnosti.

Stále výraznější je trend vozit své dítě do školy automobilem. Zdá se to bezpečné a pro rodiče pohodlnější, ale i zde je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Například při parkování u školy, při vystupování dítěte a podobně. Ne vždy je dopravní prostředí v okolí školy bezpečné, především v čase zvýšeného ranního provozu. Liberecký kraj uskutečnil projekt, který analyzoval podmínky bezpečnosti silničního provozu u vybraných škol a navrhoval instalaci vhodných a levných vylepšení místního dopravního inženýrství. „Okolí většiny škol vykazuje nadměrný provoz vozidel, a to zejména v ranních hodinách, kdy rodiče přivážejí děti. U spousty škol by pomohlo více parkovacích míst, ale i další navržené prostředky pro zvýšení bezpečnosti pohybu dětí a zklidnění dopravy,“ vysvětluje Martin Bednář ze spol. DEKRA.

Preventivní aktivita

K předcházení riziku vzniku dopravních nehod s účastí dětí, se snaží přispět projekt Markétina dopravní výchova, který komunikuje jak s dětmi, tak s rodiči, jakožto dospělými účastníky silničního provozu. S tímto projektem se budou setkávat děti ve školách během celého školního roku, pedagogové na seminářích na podzim 2019, rodiče na různých místech prostřednictvím tiskovin, video spotů, ad.

Spolu s Týmem silniční bezpečnosti připravila Policie ČR na začátek letošního školního roku nový edukativní sešit, který představuje dětem každý týden nové téma vztahující se k osobní bezpečnosti v silničním provozu. „Zebra se za tebe nerozhlédne je projekt s dlouholetou tradicí, který potřeboval po letech oživit. Forma pracovního sešitu s týdenními tématy bude provázet děti celý školní rok. Pracovat s úkoly mohou jak ve školním prostředí, tak doma s rodiči. Našim cílem je sešit rozšířit mezi co nejvíce účastníků silničního provozu, aby si osvojili základní pravidla bezpečného chování a uvědomili si vlastní zranitelnost,“ sdělila plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.


nahoru