Na seminářích se policisté naučí, jak dětem lépe vysvětlit dopravní výchovu


Tým silniční bezpečnosti proškolí preventisty Policie ČR a obecních policií, kteří se podílejí na dopravní výchově dětí. Připravené semináře, metodika a další výukové pomůcky mají poradit s tím, jak téma dopravy a bezpečnosti předat nejmladším účastníkům silničního provozu. Cyklus seminářů se koná v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova a probíhat bude do konce ledna příštího roku na celkem sedmi místech po celé ČR.

Preventisté se učí jak na dopravní výchovu

„Jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu jsou děti. Musí vědět, jak se chovat v dopravním prostoru, to znamená, jak správně přecházet přes přechod, jak bezpečně jezdit na kole, jak vystoupit z vozu nebo jak se chovat při čekání na autobus. Proto je dopravní výchova důležitá a je nutné věnovat se jí jak doma, tak ve škole. A právě tady se do role učitelů dostávají policejní preventisté, pro které jsme připravili sérii seminářů s cílem usnadnit jim práci s dětmi. Věřím, že školení a další materiály poradí s tím, jak děti při výuce zaujmout, tak aby je dopravní výchova skutečně bavila,“ říká Markéta Novotná, garant celého projektu.


Na seminářích se účastníci seznámí s obsahem Metodiky pro preventisty PČR a strážníky OP. Část přednášky je věnována teoretickým znalostem z oblasti dopravní výchovy a jejího ukotvení v systému, dále základům vývojové psychologie dětí a pedagogickým disciplínám. Praktická část se zaměřuje na zážitkové workshopy, ve kterých se účastníci semináře seznámí s různými rolemi dětí (chodec, cyklista, spolucestující ve vozidle). K tomu pro žáky dostanou hry, plakáty, motivační básničky a říkadla a další výukové pomůcky.


„Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že je potřeba se chováním v okolí pozemních komunikací věnovat již od mateřské školy. Z celkového počtu všech úrazů dětí v Evropě dojde ke 40 procentům při dopravních nehodách,“ upozorňuje Stanislava Jakešová, dopravní expertka z Týmu silniční bezpečnosti.


Vyhodnocení prvních devíti kalendářních měsíců letošního roku ukazuje oproti předcházejícímu roku nižší počet dopravních nehod zaviněných dětmi a nižší počet dětí, které při dopravních nehodách utrpěly zranění. Bohužel i přes příznivý trend za sledované období zemřelo jedno dítě kvůli nehodě způsobené při jízdě na kole.


Období prázdnin, začátek školního roku, ale i věk dětí jsou specifické faktory ovlivňující chování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Proto je zapotřebí se průběžně věnovat výuce dopravní výchovy s ukázkami správného chování na pozemních komunikacích. Děti se nejlépe učí nápodobou. „Ze zkušeností je zřejmé, že je nutná dlouholetá práce s dítětem, ke které jsou nezbytné pomůcky pro názornou výuku, a možnost vyzkoušet si jednotlivé situace na dopravním hřišti,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie ČR.


Více o projektu můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru