Známe celkového vítěze Dopravní soutěže mladých cyklistů

Po 24. 06. 2019

Ve dnech 18. – 20. 6. 2019 se v Liberci uskutečnilo republikové finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Finále soutěže, která letos slaví 40ti leté výročí, se do města pod Ještědem vrátilo po 15 letech.

Celorepublikové finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2019 se konalo ve dnech 18. - 20. 6. 2019 v Liberci

Soutěžní klání školních družstev každoročně začíná školními koly začátkem roku. Pokračuje oblastními, okresními a krajskými koly až k republikovému finále. Děti soutěží v několika disciplínách. Absolvují jízdu po dopravním hřišti podle pravidel, skládají písemný test, praktickou zkoušku z první pomoci nebo jízdu zručnosti přes důmyslné překážky

Na uspořádání letošního Libereckého finále této soutěže spolupracovalo Ministerstvo dopravy s Libereckým krajem, statutárním městem Liberec, Týmem silniční bezpečnosti a řadou dalších partnerů. Ceny do soutěže věnovala také prodejna sportovních potřeb Decathlon.

Závěrečného klání družstev se zúčastnilo celkem 112 dětí, a to ve dvou věkových kategoriích. Jednotlivá soutěžní družstva se skládala ze dvou dívek a dvou chlapců. V první kategorii soutěžili žáci 5. a 6. ročníků, ve druhé pak žáci 7. a 9. ročníků základních škol. „Za dva soutěžní dny děti absolvovaly celkem pět disciplín, které prověřily jejich znalosti dopravní bezpečnosti a jízdy na kole. Soutěž je jednou z částí komplexní dopravní výchovy dětí,“ uvedl Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Soutěžní disciplíny probíhaly na několika místech v Liberci. První den děti soupeřily v areálu dětského dopravního hřiště v Liberci a v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci. Druhý den soutěžního klání probíhalo před prodejnou Decathlon Liberec, kde byla vystavena jízda zručnosti a stanové město se zázemím a prostory ke splnění disciplíny poskytování první pomoci. „Bezpečnost je důležitá v každém sportu. Při cyklistice obzvlášť, neboť se často nacházíme v silničním provozu. Rádi jsme podpořili soutěž, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti nejen dětí, ale v budoucnu i dospělých,“ objasnil partnerství Ivo Šorm, ředitel prodejny Decathlon Liberec.

Družstva byla hodnocena na základě součtu trestných bodů, které získali jejich členové. Vítězná družstva budou reprezentovat Českou republiku v Evropské soutěži, která se uskuteční letos v Ženevě. V letošním roce bude první i druhou kategorii reprezentovat družstvo Základní školy Smetanův okruh z Krnova. Domácí Lomnice nad Popelkou se umístila v první kategorii na bronzovém místě, ve druhé kategorii na místě devátém.


„Dopravní soutěž mladých cyklistů se podílí na fungování systému dopravní výchovy dětí jako celku. Liberecký kraj se proto aktivně zapojuje do organizace a podpory soutěže na všech úrovních," dodává Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.


nahoru