Jaro láká cyklisty. Jízda na kole baví i děti

Po 20. 04. 2020

Se začátkem jara se naplno rozjela sezona cyklistů. Právě cyklistika u nás patří k nejoblíbenějším sportům jak mezi dospělými, tak dětmi. Letošní start ovlivnila aktuální krizová opatření nařízená vládou. Milovníci kol za řídítka mohou usednout bez roušky jen v případě, že nepojedou v kolektivu. Jiná nařízení zrušila výuku ve školách a na dopravních hřištích. Je na rodičích a dospělých, aby s dětmi mluvili o dopravní výchově, vysvětlili různé dopravní situace a pilovali jízdní dovednosti. Také je nutné jim před cestou zkontrolovat kolo a připomenout základní pravidla bezpečné cyklistiky. Po silnici mohou samostatně jezdit už desetileté děti, ti mladší jen v doprovodu staršího patnácti let, proto není na místě dopravní výchovu podcenit. Podle stejných předpisů se musí v silničním provozu řídit i ti, kteří vyrazí na koloběžce.

Jarní počasí v dobách nouzového stavu láká ven dospělé i dětské cyklisty. Jaká pravidla dětem z kraje sezóny připomenout?

Za běžného režimu navštěvují dětská dopravní hřiště v rámci výuky žáci 4. ročníků základních škol. V České republice je jich více než 160 a jejich cílem je připravit děti na bezpečný pohyb v provozu. Podle tematického plánu, který se skládá z 5 hodin teoretické a 5 hodin praktické části, tady žáci poznávají reálné situace, se kterými se na silnici následně setkají. Výuka probíhá za podpory finančních prostředků samostatného oddělení Ministerstva dopravy – BESIP a dotací jednotlivých krajů. Závěrem skládají zkoušku, a když uspějí, získají Průkaz mladého cyklisty. „Některé dopravní aktivity jsme kvůli současným okolnostem přesunuli na web. Děti a jejich rodiče na stránkách www.dopravnivychova.cz najdou testy a mnoho jiných pomůcek k domácí výuce. Nestačí malé cyklisty jen naučit ovládat kolo, je potřebné s nimi trénovat i nebezpečné situace a také to, jak se při nich správně chovat,“ říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Prvním dopravním prostředkem dětí bývá odrážedlo, koloběžka a jízdní kolo. Kromě obecně platných pravidel je třeba pamatovat na to, že na projížďku po silnici mohou vyrazit děti mladší 10 let pouze s doprovodem osoby starší 15 let. Toto omezení se však nevztahuje pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Ze zákona musí mít cyklista mladší 18 let za jízdy vždy ochrannou přilbu. „Cyklistická přilba chrání hlavu před těžkými úrazy při pádu z kola a bez nadsázky prokazatelně zvyšuje šanci přežití. U dětí je její povinnost jasná, je dána zákonem, bez ní dítě nemůže nikdy vyjet. Na helmu by však neměli zapomenout ani dospělí cyklisté. Téměř k pětině vážných zranění či smrtelným úrazům by nemuselo dojít, kdyby byla přilba používána za každých okolností,“ zdůrazňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


Pravidla, která je nezbytné dětem připomenout, chystají-li se stát se mladým cyklistou:

 • Cyklistou se z hlediska zákonu o silničním provozu rozumí i jezdec na koloběžce.
 • Cyklista se po vozovce pohybuje po pravém kraji vozovky.
 • Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou.
 • Pokud je k dispozici stezka pro cyklisty, jízdní pruh pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, je povinen ji cyklista použít.
 • Cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo (případně koloběžku), zda má takzvanou povinnou výbavu (především odrazky, zaslepené volné konce řídítek, dvě funkční nezávislé brzdy, ochranné kryty šroubů a matic), za snížené viditelnosti včetně bílého a červeného světla.
 • Cyklista je povinen mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu do 18 let. Doporučuje se i dospělým.
 • Dítě smí samostatně v provozu na pozemních komunikacích jezdit od 10 let věku. Pokud je mladší 10 let, musí být v doprovodu osoby starší 15 let.
 • Dítě mladší 10 let smí samostatně jezdit na chodníku, stezkách pro chodce, v obytné a pěší zóně.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné. 
 • Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklista musí vždy ukazovat znamení o změně směru jízdy, a to upažením ruky.
 • Cyklista je řidič nemotorového vozidla, musí se řídit pravidly jako jiní řidiči silničního provozu, včetně například nulové tolerance alkoholu v krvi.
 • Cyklista nesmí vjet do míst označených dopravní značkou (například Zákaz vjezdu všech vozidel, Zákaz vjezdu jízdních kol, Dálnice, Silnice pro motorová vozidla, Stezka pro chodce, Pěší zóna).
 • Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na ni musí dát přednost v jízdě ostatním účastníkům jedoucím/jdoucím po ni (například i ze stezky pro cyklisty nebo z obytné a pěší zóny).
 • Při přejíždění přejezdu pro cyklisty, je cyklista povinen dát přednost.
 • Osoba vedoucí jízdní kolo je chodcem, jízdní kolo tedy vede po chodníku, případně však po pravé straně vozovky.
 • Cyklista je povinen řídit se při průjezdu křižovatkou pravidly přednosti. Ty mohou a nemusí být určeny dopravním značením nebo pokyny policisty.
   

Procvičujte s dětmi dopravní výchovu například takto:

STÁHNOUT A VYTISKNOUT ZDE

STÁHNOUT A VYTISKNOUT ZDE


nahoru