Učitelé autoškol zdokonalovali své dovednosti

Út 26. 06. 2018

Projekt „Učme se přežít“ zaměřený na prevenci vzniku nehod motocyklistů se narodil již v roce 2010. Do konce loňského roku se uskutečnilo 60 jednodenních kurzů, jichž se zúčastnily zhruba 3 tisícovky motocyklistů z celé ČR. Projekt pokračuje i v letošním roce. Účastníci nehradí žádný poplatek. Vše je totiž plně v režii Libereckého kraje.

Již po třetí se na autodrom do Sosnové sjeli učitelé autoškol

Už třetí rok za sebou byl jeden z kurzů určen výhradně pro učitele autoškol. Uskutečnil se v pátek 22. června na autodromu v Sosnové. Nicméně na třicet účastníků se sjelo již během čtvrtečního odpoledne. Byl pro ně totiž připraven seminář poskytující širokou škálu informací ohledně statistik nehodovosti jezdců v jedné stopě v České republice i státech EU28 i o efektivních metodách přípravy budoucích motocyklistů.

Detailně bylo diskutováno o příčinách závažných nehod motorkářů i o prevenci jejich vzniku. Učitelé autoškol se také dozvěděli, jak se učí a zkoušejí noví motocyklisté v okolních zemích. Řeč přišla i na současné pojetí přípravy a závěrečné řidičské zkoušky v ČR. Přednášeli předseda i místopředseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný a Aleš Horčička, dále Jiří Novotný, člen výkonné rady Asociace autoškol ČR, za Tým silniční bezpečnosti pak Roman Budský a šéfinstruktor projektu „Učme se přežít“ Vladimír Mašek. Se zkušenostmi z každodenní práce dopravních policistů seznámil přítomné autoškoláky i vedoucí dopravního inspektorátu Policie České republiky v České Lípě Martin Markl. Učitelé tak měli jedinečnou možnost prodiskutovat s uvedenými odborníky aktuální otázky přípravy budoucích řidičů a také si navzájem vyměnit zkušenosti. Přece jen je užitečné dozvědět se od kolegů z jiných autoškol, jaké výukové a výcvikové metody se jim osvědčují, jaké používají učební pomůcky apod.

Celodenní páteční kurz proběhl pod taktovkou zkušených instruktorů bezpečné jízdy. V teoretické části se učitelé autoškol podrobně seznámili se správnou technikou jízdy na motocyklu, zásadami správného chování při dopravní nehodě a efektivním poskytováním první pomoci. Nechyběla ani pasáž zaměřená na dopravní psychologii. V navazující praktické části bylo procvičováno především brzdění v různých rychlostech a v náklonu. „Schopnost správně brzdit je naprostý základ bezpečné jízdy. Každý motocyklista se musí s příslušnými zásadami důkladně seznámit po teoretické stránce a následně pak vše dokonale prakticky natrénovat na bezpečném polygonu,“ říká Vladimír Mašek, šéfinstruktor programu Učme se přežít.

Nacvičováno bylo ovšem i velmi důležité vedení pohledu, jízda v nestabilním režimu, došlo i na plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, výhybný manévr apod. Instruktoři se se svými kolegy z autoškol podělili o celou řadu užitečných fines potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať se jednalo o silniční enduro, chopper či supersport. „Učitelé autoškol, kteří si v rámci kurzu teoreticky i prakticky zopakovali pokročilé zásady bezpečné jízdy v jedné stopě, napomohou nastavit vyšší laťku přípravy budoucích řidičů v desítkách autoškol v rámci celé České republiky. Ve spojení s nově nastaveným modelem přípravy nových motocyklistů to dozajista významně přispěje ke snižování nehodovosti začínajících jezdců v jedné stopě,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.


nahoru