Ministerstvo dopravy ČR podpoří novou aplikaci vnímání rizik na silnicích


Nová interaktivní aplikace odhalí nejenom budoucím řidičům rizika v silničním provozu. Edukativní interaktivní aplikaci, která je vlastně malou virtuální hrou, zveřejní Ministerstvo dopravy ČR na portálu E-testy. Tým silniční bezpečnosti společně s Autoklubem ČR a Platformou VIZE 0 na projektu pracuje již čtyři roky. Při vývoji využil i vlastní zkušenosti z výuky motorkářů. Zatím poslouží k výuce, v budoucnu by se podobné aplikace mohly stát součástí závěrečných zkoušek. Odhalování rizik v provozu řeší i kurz Učme se přežít. Ten se v letošním roce zaměřuje zejména na učitele autoškol (jak správně učit) a zkušební komisaře (na co si při hodnocení dávat pozor).

Naučit se vnímat a předvídat rizikové chování v silničním provozu pomáhá nová výuková aplikace s názvem Hazard Perception.

Naučit se vnímat a předvídat rizikové chování v silničním provozu pomáhá nová výuková aplikace s názvem Hazard Perception. Tým silniční bezpečnosti na ní pracoval v rámci projektu Učme se přežít bezmála čtyři roky. Tvůrci při jejím vývoji vycházeli z dlouholetých zkušeností výuky motorkářů a z vlastní zkušenosti na silnicích. Trend virtuální edukace nastartovala před několika lety Velká Británie a poslední roky se začal rozvíjet i v dalších evropských státech.

Tento výukový interaktivní program umístí Ministerstvo dopravy ČR na portál E-testy, kde se žáci autoškol také vzdělávají. Na stránkách resortu je odlehčená verze pro začínající řidiče. Na webu projektu Učme se přežít je pak obsáhlejší verze určená nejenom odborné veřejnosti. Přístupy jsou samozřejmě zdarma. „Vylepšujeme proces výuky i zkoušení v autoškolách a toto je jedna z cest, která tomu pomůže. Evropský a světový trend je zařazovat taková interaktivní videa do výuky, takže jdeme správnou cestou. Je vhodné, aby byla aplikace vnímána jako metodická i vzdělávací pomůcka a veřejnost by k nim měla mít přístup,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Projíždíte na motorce obytnou zónou. Dodržujete předepsanou rychlost. Všude je plno lidí a vy musíte být stále ve střehu. Sledujete, co se kolem odehrává. Na levé straně silnice jde mladík, který cosi sleduje v telefonu. Po několika ujetých metrech ostře vycouvá do silnice auto, v protisměru se k vám blíží teenager na skateboardu. Jste skoro na konci obytné zóny. Najednou se zpoza paneláku vyřítí směrem do silnice malé dítě, které běží za míčem, aniž by se rozhlédlo. I takovou situaci zažijete za řídítky motocyklu.

Výuková videa Hazard Perception do aplikace eTesty technicky začlenil státní podnik CENDIS. „Aplikaci jsme upravili a edukační videa rozdělili do dvou sekcí – na nebezpečí v obci a mimo obec. Jsme rádi, že takto pomáháme začínajícím motoristům připravit se co nejlépe na reálný provoz,“ vysvětluje Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS.

 „Je to vlastně hra. Aplikací projede účastník za virtuálními řídítky motorky a odhaluje riziková místa a nebezpečné chování ostatních účastníků silničního provozu,“ připomíná Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0. „Hráč“ sleduje jízdu a ve chvíli, kdy má za to, že je situace riziková, klikne do obrazu. Video se zastaví na pět vteřin, tady má čas na označení konkrétního nebezpečí. Po ukončení dané jízdy je možné si trasu projet znovu, tentokrát bez interakce. Program vyznačí rizika a přidá hodnocení, včetně zdůvodnění. „Mezi zastavením videa a označením nebezpečí je krátký časový interval. Je to logické. Dotyčný nemůže v silničním provozu jen tak zastavit a rozhlížet se po nebezpečí. Musí reagovat okamžitě a my musíme vědět, jestli správně označil potencionální riziko,“ upřesňuje dále Budský.

Nejen virtuální odhalování rizik v interaktivní aplikaci, ale také kurzy Učme se přežít mají přispět k větší bezpečnosti motocyklistů na tuzemských silnicích. Letos Tým silniční bezpečnosti pořádá pro instruktory motoškol, učitele autoškol a zkušební komisaře osm kurzů, které nabízejí mimo jiné zdokonalení v praktických dovednostech. Benefity těchto kurzů se promítnou skrze učitele a zkušební komisaře do budoucích generací začínajících motorkářů. I proto je letos hostem respektovaný závodník a trenér Jiří Heiník, který účastníkům například ukáže, jak důležitá je stabilita a rovnováha při ovládání motocyklu. Akce v Sosnové se účastní rovněž zástupci Evropské federace autoškol (EFA) z Itálie, Rakouska i Slovenska. „Ze zkušeností vím, že učitelé autoškol potřebují trénovat, stejně jako se setkávat s novými informacemi a trendy. Důležité je, aby pohled na výuku byl jednotný a zvýšil se standard všech, kteří ukončí autoškolu. Autoškola musí naučit perfektně základům, aby se jezdci v motoškolách mohli věnovat pokročilejším technikám,“ upozorňuje Jiří Novotný, vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR. „V kurzech se zaměřujeme i na učitele a instruktory, aby dokázali vše správně vysvětlit a tím pomohli především žákům. Třeba při slalomu je kritériem neshodit kužel, ale důležitější je správné sezení na stroji, protože pak ho dokáží dobře ovládat,“ podotýká David Pabiška, třináctinásobný účastník Dakarské rallye a instruktor kurzů Učme se přežít.

Na internetu je nespočet návodů, jak na motorce jezdit. Mnohá z nich ale nenabízí ukázku správné techniky jízdy na motocyklu. Začínající řidič pak u těchto tutoriálů často neumí rozlišit kvalitu nabízené informace. Může to vnímat, což se také často stává, jako „kvalitní“ informaci od   zkušenějšího motorkáře. A nejde pouze o internet. S výukou techniky jízdy na motocyklu mohou mít problém i autoškoly. „Osmičku lze projet na volnoběh. Ve chvíli, kdy si to žák osvojil, naučil se to hlavně pro závěrečnou zkoušku. V praxi mu to vůbec nemusí být k užitku. U zkoušky žák musí osmičku projet a splnit dané parametry. Jestli jí pojede za použití zadní brzdy nebo bez ní, jestli použije spojku nebo volnoběh, to nikde definované není. Touto aplikací ukazujeme příklady dobré praxe. Žáci i učitelé z ní tak mohou zdarma čerpat kvalitní a ověřené informace. Chceme proto jednotný výklad,“ zdůrazňuje Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR.

Účastníci kurzů Učme se přežít mají chuť se zdokonalovat. I proto je část semináře diskusní, aby si frekventanti i lektoři vyměnili názory, řekli si, jaká výuka by mohla být efektivnější a jít se současnými poznatky, i vzhledem k stále se vyvíjející se technice. Letošní termíny kurzů naleznete na: www.ucmeseprezit.cz.


Projekt je financován za podpory Fondu zábrany škod.

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod. Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok. Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.


nahoru