V burce si v Německu za volant už nesednete.

Po 23. 10. 2017

Od minulého čtvrtka v německých pravidlech silničního provozu přibyla některá omezení. Přitvrdily i postihy za některé delikty – někdy zásadně

Zahalení obličeje při řízení vozidla nově vyjde na 60 eur

Počínaje 19. říjnem letošního roku musí nejen řidiči motorových vozidel, ale i cyklisté v Německu počítat s tvrdším postihem za některé delikty.

Při řízení je zakázáno manipulovat nejen s telefonem

Na pozoru by se měli mít především ti, kdo neodolají pokušení používat za jízdy mobilní telefon. „Němečtí odborníci už delší dobu poukazují na to, že rozptylování řidičů moderními komunikačními prostředky je stále častěji příčinou vážných dopravních nehod,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud tedy bude řidič přistižen, že nedovoleným způsobem manipuluje s telefonem či jiným komunikačním zařízením, zaplatí pokutu ve výši 100 eur, tedy o 40 více než doposud. Navíc mu na kontě přibude 1 trestný bod. Pokud však řidič způsobí nehodu s hmotnou škodou, zaplatí 200 eur, navíc musí počítat s přidělením 2 trestných bodů a jednoměsíčním zákazem řízení. I cyklistům se telefonování prodraží, a to z 25 na 55 eur. Je třeba zdůraznit, že nově je zakázána manipulace nejen s mobilními telefony, ale se všemi druhy komunikačních zařízení, kam se řadí například tablety či notebooky. Používání těchto zařízení je povoleno jen při vypnutém motoru. Nejedná se ovšem o situace, kdy byl motor vypnut při zastavení vozidla systémem stop/start. V těchto případech tedy rozhodně s komunikačním zařízením nemanipulujme. I nadále platí, že ovládání telefonu za využití sady hands-free či hlasovými povely je povoleno.

Záchranářská ulička

Nerespektování povinnosti vytvořit záchranářskou uličku přijde nově na minimálně 200 eur. To je 10x více než doposud. V závažných případech to může být 320 eur a jeden měsíc zákazu řízení navrch. Obecně pak platí, že pokud řidič policejním či záchranářským vozidlům jedoucím se zapnutou sirénou okamžitě neuvolní cestu, bude muset počítat s pokutou ve výši 240 eur a zákazem řízení o délce 1 měsíce. „Nejedná se o samoúčelné zpřísnění postihů. Záchranáři si stále častěji stěžují, že jim řidiči komplikují průjezd. Přitom rakouský autoklub ÖAMTC uvádí, že vytvořený koridor napomáhá snížit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěstí až o 4 minuty, šance vážně zraněných na přežití se tak zvyšuje až o 40 procent,“ říká Roman Budský.

Rozpoznatelnost tváře automobilisty

Každý automobilista musí při řízení pamatovat na to, že jeho tvář musí být rozpoznatelná. To má ulehčit možnost identifikace řidiče, jehož přestupek byl zaznamenán kamerou. Zahalení obličeje vyjde na 60 eur. Obličej tedy nesmí být zakryt šálou, závojem, maskou… a ani burkou. Zákaz se přirozeně netýká motocyklistů, kteří musí používat ochrannou přilbu.

Ilegální závody na silnici

Už od 13. října letošního roku platí, že každý, kdo zorganizuje ilegální závod na silnici či se ho zúčastní, musí počítat s dvouletým pobytem ve vězení. To v lepším případě. Pokud totiž při této akci bude někdo těžce zraněn či dokonce usmrcen, pobyt za mřížemi se protáhne až na 10 let. Postižen však může být i řidič, který se sice neúčastnil ilegálního závodu, ale který svou rychlou jízdou závažně porušil platné předpisy. „Postihy za ilegální závody výrazně zpřísnily. Doposud hrozila jen pokuta ve výši 400 eur a jednoměsíční zákaz řízení, a to pouze za vlastní účast v honičce. Do budoucna se uvažuje i se zabavením vozidla použitého k ilegálnímu závodu,“ uzavírá Roman Budský.


nahoru