16. ročník Evropského týdne mobility se letos koná od 16. do 22. září pod sloganem „Sharing Gets You Further“

Pá 15. 09. 2017

Od roku 2002 je pravidelně od 16. do 22. září vyhlašován Evropský týden mobility.

Sdílená doprava je tématem Evropského týdne mobility 2017 Vysoký dlouhodobý potenciál sdílené mobility zkvalitnit život ve městech. Sdílení automobilů – nic pro Čechy. Sdílená mobilita staví na využívání moderních IT technologií. Jak si s nimi rozumíme v Čechách? Do Evropského týdne se doposud zapojilo téměř 2 200 měst ze 46 států světa, nechybějí ani česká města.

Více a více obyvatel Evropské unie poukazuje na prohlubující se problémy způsobené stále intenzivnější dopravou ve městech a jejich okolí. Podle údajů Evropské komise si na potíže s cestováním po městských aglomeracích stěžuje 38 procent obyvatel EU, podobně je tomu v České republice, kde se jedná o 37 procent. Potíže spojené s dojížděním za prací považuje řada rezidentů za větší stres než práci samu. Problém začíná být natolik závažný, že se mu začíná systematicky věnovat i Evropská komise. Od roku 2002 je pravidelně od 16. do 22. září vyhlašován Evropský týden mobility. Jeho hlavním smyslem je motivovat vedení a obyvatele měst i další relevantní subjekty k zamyšlení, jak uvedenou situaci zásadně změnit k lepšímu. Jedná se o komplexní problematiku zahrnující bezpečnost dopravy, environmentální otázky, dopad kvality dopravy na mezilidské vztahy, dopravní zácpy a s tím vším související celospolečenské ekonomické důsledky.

Letošní ročník Evropského týdne mobility probíhá pod sloganem „Sdílením vpřed!“ „Sdílením se ovšem nerozumí to, že lidé společně cestují v jednom dopravním prostředku. Podstatou myšlenky je naopak existence zprostředkovací platformy, která zajistí vzájemné propojení subjektů nabízejících službu a jejich uživatelů. Zpravidla bude postavena na moderních informačních a komunikačních technologiích. Sdílet tak bude možné automobily, motocykly, jízdní kola, systém poslouží i pro rezervaci služeb nabízených taxislužbami či pro tzv. car pooling, kdy řidič cestující do určité destinace s předstihem nabízí svezení dalším lidem, zpravidla za úhradu,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Sdílená mobilita sofistikovaným propojením možností pohybovat se po městských aglomeracích pěšky, na kole, prostředky městské a příměstské hromadné dopravy osob, za využití sdílení automobilů apod. umožní redukovat celkový počet ujetých kilometrů. To sníží dopravní zátěž ulic a současně přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí. Zvláště když budou využívána moderní vozidla vybavená ekologickým pohonem a rovněž tak za využití moderní informatiky používané pro řízení dopravy ve městech. Dalším benefitem by mělo být snížení výskytu dopravních zácp, které každoročně stojí státy Evropské unie 1 procento HDP.

Sdílení automobilů? Nic pro Čechy…

Hodně se hovoří o sdílení osobních automobilů. Evropská komise uvádí, že jeden sdílený automobil v provozu nahradí zhruba 15 soukromých osobních vozidel. Osoby zapojené do uvedeného programu navíc ujedou o 40 procent kilometrů méně. Z dat zveřejněných EK vyplývá, že celá čtvrtina obyvatel EU je přesvědčena, že sdílení míst ve voze (čili car pooling) nebo sdílení osobních vozidel zlepší kvalitu dopravy ve městech. Největšími optimisty jsou se 49 procenty Francouzi následovaní obyvateli Lucemburska (40 %) a Švédska (37 %). „Naopak Češi a Lotyši jsou s 9 procenty kladných odpovědí největšími skeptiky. Osobně si myslím, že u nás je pořád silný kult vlastnictví osobního automobilu a navíc moc nevěříme v pozitivní efekt vzájemné spolupráce či dohody,“ uvádí Roman Budský.

Nakolik jsme schopni využívat potenciálu moderních informačních technologií?

Základem filozofie tzv. chytrých měst a také pro efektivní sdílenou mobilitu je sofistikovaná zprostředkovací platforma postavená na moderních informačních technologiích. Jak obyvatelé EU hodnotí své schopnosti využívat jejich potenciál? Z dat publikovaných Evropskou komisí v květnu letošního roku vyplývá, že pozitivní dopad informačních technologií na ekonomiku vidí 75 procent obyvatel EU (Čechů 82 %), na kvalitu života 67 procent (Čechů 66 %) a na společnost 64 procent (Čechů rovněž 64 %). Potenciálu informačních technologií tedy v Čechách věříme. Horší to je ovšem se schopnostmi ho využít:

  • Zatímco 71 % obyvatel EU deklaruje schopnost využívat digitální technologie v každodenním životě, v ČR je to 67 %. Nejlépe jsou na tom v Nizozemsku (90 %), nejhůře v Maďarsku (52 %).
  • 65 % obyvatel EU je schopno využívat dostupných veřejných online služeb, v ČR jen 54 %. Nejlepší jsou Švédi (88 %), nejhorší Maďaři (45 %).
  • Rovných 80 % lidí v EU je schopno dostatečně využívat potenciálu IT při své práci, Čechů jen 71 %. Naprostými hvězdami jsou Švédi s 96 %, poslední příčku opět obsadilo Maďarsko s 58 %.
  • Profitovat z ovládání IT a online kurzů při sebevzdělávání umí 64 % obyvatel EU, v ČR jen 54 %. V nejlepším Švédsku to je však 86, v nejhorším Maďarsku 47 % občanů.
  • Pokud průměrný občan EU uvažuje v průběhu nejbližších 12 měsíců o změně profese či zaměstnání, věří ve své schopnosti ovládat informační techniku v 73 % případů. V Čechách je to jen 66 %. Švédi jsou s 90 % připraveni nejlépe, naopak Řekové s 54 % jsou na samém chvostu.

Doposud se do Evropského týdne mobility zapojilo téměř 2 200 měst ze 46 zemí z celého světa. Jedná se o všechny členské státy EU28 a dále pak například o Argentinu, Japonsko, Mexiko, Rusko, Jižní Koreu a USA. Nejvíce zapojených měst je v Rakousku (564), Španělsku (428) a Maďarsku (201). „V České republice se zatím účastní 24 měst, mezi nimi například Praha, Brno, Liberec, Ústí nad Labem či Zlín. 22 měst deklaruje, že bude v rámci Týdne provádět různé podpůrné akce, 15 podpoří dlouhodobější aktivity a konečně 13 vyhlásí na 22. září Den bez aut,“ uzavírá Roman Budský.


nahoru