Nasednout do autonomního automobilu?

Po 18. 09. 2017

To raději na stůl k robotizovanému chirurgovi!

Podle průzkumu provedeného v březnu letošního roku a financovaného Evropskou komisí by 22 % obyvatel Evropské unie neváhalo bez větších problémů usednout do autonomního vozidla. Odvážnější jsou muži (28 %) než ženy (17 %). Rovněž tak mladší jedinci výrazně častěji považují jízdu samořiditelným automobilem za bezproblémovou. Zatímco osoby ve věku od 15 do 24 let kladně odpověděly ve 29 procentech a ve věku 25-39 let ve 28 procentech, jedinci od 40 do 54 let už jen v 25 %, a ti nejstarší v 15 %. „Výrazně se lišily odpovědi i podle délky vzdělání. Kdo ukončil školní docházku již v 15 letech, uvěří autonomním autům jen v 11 procentech. Ti, kteří studovali do 16 až 19 let, už v celé pětině případů a osoby studující do více než 20 let věku v 29 procentech,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Samořiditelným vozidlům nejčastěji věří studenti (32 %) a podnikatelé společně s manažery (shodně po 31 %), naopak osoby v důchodu jen ve 14 procentech. Každodenní uživatelé Internetu mají kladný vztah k jízdě těmito vozidly ve 26 procentech. Ti, kdo se k síti připojují často či občas, v 17 a kdo s Internetem nepracuje vůbec, jen v 10 procentech.    

Největšími příznivci tohoto způsobu dopravy jsou Poláci s 36 procenty kladných odpovědí těsně následovaní Nizozemci (34 %) a Dány (31 %). Hned za nimi byli Češi společně se Švédy, kteří pozitivně odpověděli v rovných 30 procentech. Naopak nejméně kladně odpovídali Chorvaté (11 %), Slováci (14 %), Španělé (15 %) a Řekové společně s obyvateli Kypru (shodně v 16 %).

„Samořiditelná auta si zatím příliš důvěry nezískala. Zatímco jim věří jen 22 procent obyvatel Evropské unie, celých 35 procent by nemělo problém s robotizovaným pomocníkem v zaměstnání a dokonce i 26 procent by se neváhalo svěřit do péče robotizovanému chirurgovi,“ uzavírá Roman Budský.


nahoru