Prevenci nehod našich nejmenších je v kraji trvale věnována zvýšená pozornost.


Do statistik dopravních nehod Libereckého kraje se vloni ani letos dětské oběti nezapisovaly.

 

V roce 2015 zemřelo při dopravních nehodách v ČR 18 dětí
Nehody v Libereckém kraji se však v roce 2015 obešly bez dětských obětí
Prevenci nehod dětí je věnována v Libereckém kraji trvalá pozornost, vloni bylo Týmem silniční bezpečnosti a Libereckým krajem uspořádáno více než 150 preventivních akcí

V loňském roce bylo při dopravních nehodách v Libereckém kraji těžce zraněno 13 a lehce zraněno 90 dětí. Žádné dítě však neutrpělo smrtelné zranění, tím se Liberecký kraj zařadil mezi čtyři kraje, kde se nehody obešly bez usmrcených z řad našich nejmenších. Rovněž tak první dva měsíce letošního roku se nehody v našem kraji obešly bez dětských obětí.

V Libereckém kraji je prevenci nehod dětí tradičně věnována velká pozornost. Kromě přípravy školní mládeže existuje i řada doplňkových programů. Jedním z nich jsou tzv. Dny s dopravní výchovou, které realizuje Liberecký kraj a Tým silniční bezpečnosti společně s dalšími partnery. V roce 2015 se v regionu realizovalo na 90 výukových dní, při kterých se děti učily, jak se správně chovat v autě jako spolujezdec, při jízdě na kole i jako chodec. „V loňském roce jsme strávili více než 90 dní na preventivních akcích zaměřených na bezpečnost našich nejmenších v silničním provozu. V rámci celého Libereckého kraje jsme ve školkách a na základních školách seznamovali děti s tím, jak se správně chovat v silničním provozu. Velkou pozornost jsme věnovali i tomu, jak se bezpečně chovat jako cyklista s důrazem na používání cyklistických přileb a reflexních materiálů zvyšujících viditelnost,“ doplňuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Bezpečnosti dětí na silnicích bude věnována pozornost i v letošním roce. Již na konci února měl Tým silniční bezpečnosti konkrétně naplánováno v rámci svého preventivního programu Chraňme naše děti 30 akcí, jež budou realizovány ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími partnery. A dalších více než 50 proběhne v mateřských a základních školách za přímé podpory Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. „Prevenci vzniku závažných zranění dětí dlouhodobě věnujeme náležitou pozornost. Právě u nejmenších se může nehoda trvale podepsat na kvalitě jejich budoucího života. A nejde jen o šrámy fyzické, ale i o negativní dopady v rovině psychologické. Pro naši pojišťovnu tak je důležité udělat vše pro to, aby k nehodám s účastí dětí nedocházelo vůbec,“ vysvětluje Jiří Těhan, ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Nakolik jsou české silnice pro děti bezpečné? Odpověď nabízí mezinárodní srovnání počtu obětí z řad našich nejmenších. V roce 2014 zemřelo na silnicích České republiky téměř devět dětí na milion osob ve věku 0-14 let v populaci. „To je dvakrát více než ve Velké Británii či Švédsku. K dalším evropským státům s nejbezpečnějšími silnicemi pro nejmenší se řadí Španělsko a Portugalsko. Na opačné straně spektra se nacházejí Polsko a Irsko, kde je počet obětí zhruba o polovinu vyšší než u nás,“ upřesňuje Roman Budský. Porovnáme-li daný ukazatel za roky 2000 a 2014, dojdeme k závěru, že počet dětských obětí nehod se v České republice snížil o více než 70 procent. Rychlejšího tempa snižování usmrcených dětí dosáhly např. již zmíněné Portugalsko a Španělsko, pomalejší byli např. Finové či Irové. Pro úplnost dodáváme, že od vzniku samostatné České republiky byl pro děti nejtragičtější rok 1994, kdy na našich silnicích zemřelo 75 dětí, naopak nejpříznivější byl rok 2013 s osmi usmrcenými. 

„Statistiky tragických dopravních nehod dětí v Libereckém kraji dokazují, že věnovat pozornost dopravní výchově se skutečně vyplácí. V první řadě se jedná o životy a zdraví našich nejmenších. Důležité ovšem je i to, že se děti od nejútlejšího věku seznamují nejen s tím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, ale také se zásadami ohleduplného chování vůči ostatním,“ vysvětluje Vladimír Mastník, radní pro dopravu Libereckého kraje. Dění na silnicích věrně odráží kvalitu mezilidských vztahů ve společnosti. Jedna věc jsou nastavená oficiální pravidla, druhá pak ovšem ochota a potřeba každého z nás je dodržovat. Kvalitně provedená dopravní výchova s sebou v dlouhodobém časovém horizontu nese příznivé statistiky závažných dopravních nehod. Takové jsou zkušenosti zemí, které se mohou chlubit tím, že jejich silnice se řadí mezi nejbezpečnější na světě.

Aktuální národní strategie bezpečnosti silničního provozu připouští, že na českých silnicích by mělo zemřít maximálně devět dětí. V loňském roce byl skutečný účet dvakrát vyšší. Oproti prvním dvěma měsícům roku 2015, kdy statistiky nehod zaznamenaly již čtyři zbytečně zmařené dětské životy, se letošní nehody obešly bez obětí z řad nejmenších. Je to slibný a současně zavazující začátek. Jaký bude konec, to už záleží jen na každém z nás.  


nahoru