Odlišnosti v pravidlech silničního provozu v nejčastěji navštěvovaných zemích

Čt 03. 12. 2015

Autem na zimní dovolenou do evropských hor

Kde jsou reflexní vesty povinné?
Jak ponechat průjezd pro záchranářská vozidla v Rakousku?
Vulgární gesto za volantem v Německu může přijít až na 6 000 eur
Ve Francii je zákonem stanoven minimální boční odstup při předjíždění cyklistů


Každoročně vyrážejí tisíce našich motoristů na zimní dovolenou do zahraničí. Dnes asi nikdo neopomene připravit na náročnou cestu své vozidlo. „Samozřejmostí je jeho obutí do zimních pneumatik, prozíraví řidiči přibalí sadu sněhových řetězů, lopatku a smetáček, škrabku na odstranění námrazy ze skel. Zkontrolují množství provozních kapalin, prověří mrazuvzdornost chladicí kapaliny, dolijí nemrznoucí směs do nádržky ostřikovačů skel a případně i světlometů. V nádrži by pak měla být zimní nafta či benzin,“ vyjmenovává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud pojedeme ve vypůjčeném automobilu, je dobré mít s sebou příslušnou dohodu, určitě nebude na škodu její překlad alespoň do angličtiny. Cestou nás může potkat nehoda či jiná nepříjemná škodní událost. Je dobré si ověřit, zda máme aktuální spojení na asistenční službu naší pojišťovny. A pamatujme i na zdravotní připojištění. Náklady účtované za léčbu akutního onemocnění či vážnějšího zranění v zahraničí mohou nepříjemně překvapit. 

Jaká však platí v zahraničí pravidla silničního provozu? V podstatných oblastech shodná či velmi podobná… a přece je v zemích, kam v zimě čeští turisté nejčastěji vyrážejí, nejeden rozdíl, se kterým je dobré se ještě před vyjetím seznámit.

Do rakouských hor jedeme jen na zimních pneumatikách. Určitě lze doporučit mít s sebou pár sněhových řetězů. Na některých silnicích může být jejich použití nařízeno dopravní značkou, kterou se vyplatí respektovat. Pokuta v případě, že vozidlo nemá předepsané obutí či nasazené řetězy, může být až 5 000 eur. Pokud zůstanou auta stát na vícepruhové silnici z důvodu nehody či jiné komplikace, musí mezi sebou ponechat dostatečný průjezd pro vozidla záchranářů. Na dvoupruhové silnici se ponechává uprostřed mezi levým a pravým pruhem, na tříproudové vozidla jedoucí ve dvou pravých pruzích najedou co nejvíce vpravo, vozidla v tom levém co nejvíce doleva. Pokud je vozovka se čtyřmi pruhy, průjezd se ponechává mezi třemi pravými proudy vozidel a proudem nejvíce vlevo. Pokuta za nedodržení uvedené povinnosti dosahuje až 2 180 eur. Podobně je postihováno nedodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Reflexní vesta pro řidiče je povinná, doporučuje se mít vesty i pro spolucestující, a to ve žluté, oranžové či červené barvě. Denní svícení není povinné.

V Německu sice není používání zimních pneumatik obecně povinné, ale je třeba pamatovat na to, že v případě panujících zimních podmínek (sníh či sněhová břečka na silnici, náledí nebo námraza apod.) jimi musí být vozidla vybavena. V opačném případě hrozí pokuta ve výši až 120 eur. V zimě je nutno mít nádobku ostřikovače skel naplněnou nemrznoucí směsí. V Německu se za volantem nevyplatí vulgární gesta, např. v podobě vztyčeného prostředníčku. Policie může udělit pokutu až 6 000 eur! Podobně trestáno může být verbální napadení policisty. Pomalu jedoucí vozidla mají povinnost na vhodném místě zastavit a umožnit projetí ostatním. Němečtí dopravní policisté dosti přísně trestají překročení max. povolené rychlosti. A rovněž tak sledují dodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Neměli bychom být od něho v metrech blíže, než odpovídá polovině naší aktuální rychlosti jízdy v kilometrech za hodinu. Pokud je viditelnost snížena do 50 metrů, maximální povolená rychlost je 50 km/h. Pozor je třeba si dát na situaci, kdy na semaforu svítí červená a současně na dodatkové tabulce je namalována zelená šipka.  Je sice možno odbočit vpravo, ale řidič před tím vždy musí zastavit na čáře pro zastavení a pokračovat v jízdě může, jen pokud neomezí a neohrozí ostatní účastníky silničního provozu pohybující se ve volném směru. Reflexní vesty jsou povinné sice jen ve vozidlech registrovaných v Německu, ale jejich používání v případě potřeby je důrazně doporučováno i pro posádky automobilů ze zahraničí. Denní svícení není povinné, ale je doporučované.

Na Slovensku platí podobně jako u nás povinnost používat zimní pneumatiky v případě, že to podmínky vyžadují (na silnici se nachází souvislá vrstva sněhu, náledí či námraza). Reflexní vestu musí mít navlečenou každý, kdo mimo obec vystoupí na vozovku z důvodu poruchy vozidla, defektu pneumatiky či dopravní nehody. Povinnost platí i pro motocyklisty. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 150 eur. Denní svícení je celoročně povinné.

Do Slovinska raději na zimních pneumatikách (místní řidiči asi budou využívat i možnosti jezdit na letních, v tom případě musí mít v zavazadlovém prostoru sněhové řetězy a použít je v případě panujících zimních podmínek). Reflexní vestu musí mít navlečenou každý, kdo vystupuje z vozidla na vozovku v případě jeho poruchy či dopravní nehody. Vesty v potřebném počtu je tak třeba přepravovat v kabině, nikoliv v zavazadlovém prostoru auta. Denní svícení je celoročně povinné.

Ve Švýcarsku počítejte s tím, že na některé silnice může být povolen vjezd jen se sněhovými řetězy. Používání reflexních vest není vyžadováno. Naopak denní svícení je celoročně povinné. Mimo obec platí před ostrými zatáčkami v místech se zhoršeným rozhledem povinnost použít zvukové výstražné znamení, za tmy pak krátce bliknout dálkovými světly. Pozor na chodce. Jsou zvyklí na vysokou míru ohleduplnosti a tolerance ze strany řidičů, mohou bez náležitého rozhlédnutí vstoupit do vozovky i v místech, kde to běžně neočekáváme. Řidiči, kteří mají pro řízení předepsány brýle, musí mít s sebou jeden náhradní pár.

V Itálii není používání zimních pneumatik povinné, na některé silnice však může být vjezd povolen jen se sněhovými řetězy. Nejen pro řidiče, ale i pro každého spolucestujícího je třeba vézt reflexní vestu pro její případné použití. Pokud bude vozidlo na zadním nosiči přesahujícím jeho rozměry přepravovat jakýkoliv náklad (např. jízdní kolo apod.), musí být tento označen reflexním, červeno-bíle diagonálně pruhovaným čtvercem o rozměrech 50x50 centimetrů. Denní svícení je celoročně povinné při jízdě mimo obydlené oblasti. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.

Ve Francii není používání zimních pneumatik povinné, do některých úseků silnic však může být vjezd povolen jen s nimi, resp. se sněhovými řetězy. Reflexní vesty pro řidiče i každého spolucestujícího musí být přepravovány v kabině vozidla. Denní svícení není povinné, ale je doporučované. Obecně je možno mimo obec jezdit rychlostí až 90 km/h a na dálnicích až 130 km/h. Za deště však platí povinnost zpomalit na maximálně 80, resp. 110 km/h. Toto omezení platí i pro osoby, které drží řidičské oprávnění maximálně tři roky. Rozhodně se nevyplatí přepravovat či dokonce používat detektor radaru. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 1 500 eur a zabavení příslušného zařízení, v krajním případě i vozidla. Pozor na předjíždění cyklistů. V obci je třeba od nich dodržet boční odstup minimálně 1 metr, mimo obec alespoň 1,5 metru. Francouzská policie od začátku října velmi přitvrdila, je všudypřítomná a nekompromisní. 

Na zahraniční zimní dovolenou často vyrážejí rodiny s malými dětmi. Přehled pravidel pro jejich správnou přepravu v evropských zemích najdete zde.

Nejednou čeká posádku automobilu několik set kilometrů dlouhá cesta. Je dobré si ji předem pečlivě naplánovat, vzít v úvahu možné dopravní komplikace. Řidič by měl být ve skvělé formě. Mnoho hodin za volantem je pořádný zápřah nejen na psychiku. Pamatujme na únavu. Unavený řidič je až sedmkrát nebezpečnější než jeho kolega, který je fit. Únava má na svědomí až 10 % všech dopravních nehod, na dálnicích se jedná až o 20% podíl. Nejpozději po 2,5 hodinách jízdy alespoň dvacetiminutová pauza určitě prospěje. „Počítejme s dopravními zácpami. Je dobré neustále mít v nádrži dostatek paliva, na palubě vozidla nápoje a něco k snědku. Určitě nezaškodí mít s sebou i deku na přikrytí našich ratolestí. A pořádnou porci nadhledu. Nikomu z uvíznuvších motoristů není nekonečné čekání příjemné. Jakékoliv projevy agresivity situaci jen zhorší,“ uzavírá Roman Budský


nahoru