Vozidla IZS možná zrychlí

Po 08. 04. 2019

Vozidla záchranářů, hasičů a Policie ČR nad 3500 kg se zapnutou výstražnou signalizací nemají rychlostní omezení a využívají svých konstrukčních rychlostí. Ve stávající legislativě se ale bez signalizace musí pohybovat po silnicích a dálnicích rychlostí maximálně 80 km/h. To zásadně prodlužuje dobu jejich návratu a oddaluje možné další využití u jiného případu. Na diskuzním fóru Evropské asociace bezpečnosti silnic (EABS) v Libereckém kraji proto vznikl návrh úpravy zákona, který poslankyně Jana Pastuchová 20. března přiložila k novele zákona o pozemních komunikacích, kterou projednává Poslanecká sněmovna.

Novela zákona pomůže při návratu vozidel IZS na základnu

V prosinci loňského roku se na kulatém stole pořádaném Evropskou asociací bezpečnosti silnic (EABS) v Liberci setkali poslanec Jiří Bláha, dopravní experti a zástupci složek Integrovaného záchranného systému (IZS). „Na základě společné diskuze vznikl podnět ke změně současné legislativy v oblasti rychlostních limitů pro vozidla IZS. Ty v případě hmotnosti nad 3,5 tuny musí při návratu z výjezdu dodržovat 80 km/h, ačkoliv jejich konstrukční rychlosti bývají výrazně vyšší. Pokud budou moci nově jezdit běžnou rychlostí, zkrátí se časy návratů a možných výjezdů k dalším případům,“ shrnul změnu místopředseda EABS a lékař Luděk Sefzig. Pozměňovací návrh, který má zajistit možnost jízdy standardními rychlostmi, byl nyní připojen k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, který je ve schvalovacím kole v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

§ 18 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se týká rychlosti jízdy. Odstavec 3 pak stanovuje pro vozidla do 3500 kg rychlostní limity mimo obec 90 km/h, na silnici pro motorová vozidla 110 km/h a na dálnici 130 km/h. Pro těžší vozidla platí ale limit 80 km/h, který se týká i záchranářských vozidel nad 3,5 t. Díky pozměňovacímu návrhu budou pro vozidla IZS nově platit vyšší limity.

Při zapnutých zvláštních výstražných zařízeních nemají vozidla základních složek integrovaného záchranného systému žádná omezení rychlosti. Během zásahu se pohybují dokonce rychlostí, která překračuje i nově navrhované limity, neboť jim to umožňuje vyšší konstrukční rychlost.

„Například vozidla poskytovatelů zdravotnické záchranné služby – typ Mercedes Sprinter mají konstrukční rychlost 160 km/h. Pokud však tato vozidla v určitý okamžik neplní úkol související s výkonem zvláštních povinností a například se vrací zpět na základnu, nemohou mít zapnutá zvláštní výstražná zařízení a musí dodržovat maximální rychlost 80 km/h. Tyto cesty se kvůli zbytečně nízkému limitu prodlužují, přitom by vozidla mohla již pomáhat na jiném místě,“ uvedl ředitel ZZS Libereckého kraje Luděk Kramář.

Základními složkami integrovaného záchranného systému se přitom podle zákona o integrovaném záchranném systému rozumí poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, a Policie České republiky.

„Navrhovaným opatřením se jednak umožní vozidlům základních složek integrovaného záchranného systému rychlejší návrat na základnu a dřívější výjezd k dalšímu zásahu, přičemž tato změna povede rovněž k redukci častého nadužívání zvláštních výstražných zařízení,“ dodal spoluautor pozměňovacího návrhu poslanec Jiří Bláha.


nahoru