Řidiči záchranky trénovali bezpečnou jízdu


Po teoretickém úvodu 48 řidičů ZZS prakticky na svých vozidlech nacvičovalo prvky bezpečné, a přitom rychlé jízdy. Novináři se na doprovodném brífinku dozvěděli řadu informací ze života posádek ZZS, seznámili se se zásadami efektivní komunikace s dispečinkem záchranné služby, statistikami nehod vozidel s právem přednostní jízdy i potenciálem kvalitní ponehodové péče snižovat počty obětí dopravních nehod

Rychlou, ale bezpečnou jízdu v náročných zimních podmínkách trénovali na autodromu v Sosnové řidiči záchranné služby

V pondělí 27. listopadu se na autodromu v Sosnové sešlo 48 řidičů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Jednalo se o účastníky zdokonalovacího kurzu speciálně určeného pro řidiče vozidel záchranné služby. „Hlavním cílem akce, kterou uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a Centrem bezpečné jízdy autodromu v Sosnové, bylo prohloubit teoretické, ale především praktické dovednosti, které přispějí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vozidel záchranné služby v silničním provozu,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Kurz byl zahájen nezbytnou teoretickou částí. Jeho účastníci si na samém začátku připomenuli klíčové rizikové faktory, se kterými se mohou setkat při výjezdu na místo zásahu. Následně lektoři zaměřili pozornost na zásady dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel, bezpečného průjezdu zatáčkou. Velká pozornost byla věnována správnému způsobu brzdění, vyhýbání se nenadálým překážkám, zvládání smyku a řešení potenciálních krizových situací.

Následovala praktická část. Účastníci kurzu byli rozděleni do několika skupin. K dispozici měli 12 vozidel záchranné služby používaných ke každodenním výjezdům. Lektoři se v úvodu zaměřili na vysvětlení důležitosti správného posazu za volantem a také zásadám jeho správného držení a ovládání. Následoval nácvik správné techniky průjezdu zatáčkou, včetně brzdění a řazení rychlostních stupňů před ní. Podrobně se nacvičovaly vyhýbací manévry na suchém, mokrém a zledovatělém povrchu. Pozornost byla věnována i prevenci vzniku smyku a rovněž tak zásadám jeho zvládání. „Záchranáři si procvičovali i odhad správné nájezdové rychlosti do zatáček a také délky brzdné dráhy v závislosti na rychlosti jízdy a adhezních podmínkách,“ doplňuje Pavel Dušánek, ředitel autodromu v Sosnové.  

Na úvodním tiskovém brífinku vystoupili zástupci Libereckého kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, autodromu v Sosnové a Týmu silniční bezpečnosti. Novináři byli seznámeni s náplní zdokonalovacích kurzů pro řidiče jezdící pod modrými majáky a rozdíly oproti kurzům defenzivní jízdy určeným široké veřejnosti. „Jízda se zapnutým zvláštním výstražným zařízením je pro řidiče extrémně náročná. Uspořádání zdokonalovacího kurzu proto považuji za velmi přínosné. Stále platí zásada těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, říká Martin Markl, vedoucí Dopravního inspektorátu PČR Česká Lípa. Hovořeno bylo též o systému zdravotnické záchranné služby a organizaci jeho každodenní činnost. „Novináře jsme seznámili i s každodenními zkušenostmi posádek ZZS ze zásahů. Připomenuli jsme i zásady, jak efektivně komunikovat s dispečinkem záchranné služby a na co se zaměřit při poskytování první pomoci na místě nehody“, uvádí za ZZS Libereckého kraje Aleš Pauly. Opomenut nebyl ani potenciál ponehodové péče snižovat počty obětí nehod. Pozornost byla věnována i statistikám nehod vozidel s právem přednostní jízdy a jejich příčinám. Byly připomenuty zásady vytváření tzv. záchranářské uličky v České republice a dalších státech EU. „Koridor umožňující nerušený průjezd vozidel záchranářů může zkrátit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěstí až o 4 minuty, šance vážně zraněných na přežití se zvyšuje až o 40 procent,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.


nahoru