Z místa na místo bezpečně veřejnou dopravou


V hromadné dopravě obecně vadí neukázněné chování spolucestujících ve vozidle, ale i v zastávce, v podobě hlasitého pokřikování, hudby, telefonování nebo znečišťování. Vedle možného osobního konfliktu může dojít i k dopravní nehodě, kterou mohou cestující svým chováním zapříčinit.

Zastávky jsou místem, kde bychom měli brát ohled na druhé. Kvůli ruchu, křiku, postrkování či zmatku, cestující snadno přeslechne přijíždět dopravní prostředek nebo si nevšimne projíždějících vozidel. „Na nástupišti by cestující měli stát dál od kraje vozovky nebo kolejí a vždy se dívat směrem k přijíždějícímu vozidlu, nikdy k němu nestát zády. Při čekání na spoj je rovněž dobré sundat z uší sluchátka nebo ztlumit hudbu, tak aby člověk slyšel, co se kolem něj děje. Musí pamatovat na to, že se pohybuje v silničním provozu,“ uvádí Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Základním pravidlem pro cestování v dopravních prostředcích ohleduplné chování vůči druhým a v případě potřeby pomoci. Samozřejmostí by mělo být udělat prostor a uvolnit místo k sezení, zejména seniorům, invalidům, a těhotným ženám. Mnozí zapomínají nebo nerespektují, že přednost mají vždy vystupující cestující před nastupujícími. Neukázněně se hrnout do vozu se nemusí vyplatit, ale naopak to může vést k úrazu. Nastupovat a ani vystupovat by se nemělo na poslední chvíli. „Nejlépe je po klidném nástupu najít sedadlo, dát si tašku nebo batoh na klín, za jízdy sedět a být připoutaný bezpečnostním pásem,“ říká Jan Polák. Ne vždy je ale v dopravním prostředku volná sedačka a bezpečnostní pás (pouze v některých vozidlech). V tom případě musí cestující stát, po celou dobu jízdy se pevně držet na místech k tomu určených a ze zad sundat batoh, protože zabírá místo a mohl by omezovat někoho jiného.

 „Řidiči MHD denně reagují na nepředvídatelné události v běžném provozu, do kterých je dostanou zejména ostatní účastníci silničního provozu, jak motoristé, tak chodci. I když jsou na tyto situace proškolováni, nevyhnou se jim. Prudké brždění pak vážně ohrozí stojící, ale i sedící cestující. Následkem jsou nejrůznější nepříjemnosti a zranění. Předcházet úrazům ve vozidle pomáhá pevné držení cestujících, pomoc dětem, seniorům a správné zajištění vozíků, kočárků, kol a jiných přepravovaných předmětů,“ konstatuje Martina Poršová, mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Jestliže cestující nastupuje s kočárkem, jízdním kolem nebo větším nákladem, měl by o sobě dát vědět, nejlépe zřetelným zamáváním rukou nebo přímo komunikací s řidičem. Řidič je pak jasně seznámen s touto skutečností a cestující má více času k nástupu a výstupu. S ohledem na bezpečnost by takový náklad neměl omezovat ostatní, zda je k přepravě vhodný rozhoduje řidič vozidla. Nahlásit řidiči by se měla také větší skupina osob, opět to vyžaduje bezpečnost a pohodlí ostatních cestujících. „Pro cestování s kočárkem je vhodné si přesně zjistit, v jakých časech jezdí nízkopodlažní vozy, do nich se nastupuje lépe a není potřeba se spoléhat na pomoc ostatních. Navíc v nich jsou speciální místa určená pro kočárky. V případě, že na trase takový spoj nejezdí, je vhodné požádat o pomoc někoho ze spolucestujících. Kočárek by měl být vždycky zajištěn a zabrzděn a dítě v něm umístěno proti směru jízdy,“ dodává Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.
    
Cestujícím může kromě hlučného chování znepříjemnit jízdu i zápach a spolucestující v pracovním nebo znečištěném oblečení. Cestování vyžaduje dodržovat základní hygienická pravidla, neznečisťovat vozidlo svým jednáním nebo zavazadly. Ve vozidle se nemá jíst a pít, je zakázáno kouřit. Nesmějí se v nich používat kolečkové brusle, skateboard nebo jiné sportovní náčiní. „Mezi cestujícími občas dochází k neshodám a hádkám. Příčinou je téměř vždy porušení přepravních podmínek z nejrůznějších důvodů. Pokud není vůle situaci vyřešit v klidu, je dobré na ni včas upozornit přímo řidiče, a nenechat ji eskalovat. Přejeme si, aby se všichni v prostředcích MHD cítili bezpečně,“ zdůrazňuje Poršová.

Po zastavení vozu cestující v klidu vystoupí, a v případě, že potřebuje přejít silnici, počká až dopravní prostředek ze zastávky odjede. „Pravidlo vyčkat odjezdu dopravního prostředku, a pak teprve přejít vozovku, je nutné připomínat zejména dětem, které na druhé straně uvidí kamaráda a chtěly by se za ním rozběhnout,“ zdůrazňuje Novotná.

Celá zpráva ke stažení ve verzi DOC a PDF.


 


Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích. Více o projektu Markétina dopravní výchova můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru