Sportovci apelují na bezpečnost

Út 05. 01. 2021

Dennodenně se setkáváme s řidiči, kteří se kvůli mobilnímu telefonu nevěnují řízení, nedodržují maximální předepsanou rychlost nebo jsou pod vlivem alkoholu či návykových látek. Především na tyto tři nejčastější neřesti českých řidičů upozorňuje kampaň „Sportovci pro BESIP v Libereckém kraji“. Řada sportovních tváří tak stále nabádá v různých koutech Libereckého kraje k bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu.

Komunikace této kampaně v Libereckém kraji probíhala v podzimních měsících. „Jelikož jsme se setkali s pozitivními ohlasy na tuto kampaň, stále můžeme díky partnerům na mnoha místech v kraji potkat sportovce, kteří nabádají k bezpečnému pohybu v silničním provozu,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. Mezi další partnery projektu patří Liberecký kraj, Ministerstvo dopravy – BESIP Libereckého kraje, Policie České republiky, Bílí Tygři Liberec, Dukla Liberec a SFM Liberec.


„Sportovce pro BESIP jsme podpořili mimo jiné tím, že jsme věnovali prostor k vystavení vizuálů v historických prostorách kavárny Pošta. Věříme, že v této době pozitivní náladu kampaně veřejnost uvítala,“ dodává mjr. Jana Světlá za Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.


Tvářemi kampaně se stali tři zástupci oblíbeného hokejového týmu Bílí Tygři Liberec, dva sdruženáři Dukla Liberec a volejbalista Jan Štokr. Každý poutavou formou upozorňoval na jeden z nejčastějších prohřešků českých řidičů. Plakáty v různých místech Libereckého kraje umístili také odbory dopravy či kultury. Kampaň podpořil také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Více se dozvíte na www.sportovciprobesip.cz


     


nahoru