Soutěž MOJE VIZE NULA hledá řešení, jak zkvalitnit dopravní prostředí. Je vyhlášen třetí ročník


Navrhnout zlepšení bezpečnosti v dopravním provozu mladými lidmi si klade za cíl projekt MOJE VIZE NULA aneb Studenti pro bezpečné silnice. Ten právě vstoupil do svého třetího ročníku. Vysokoškoláci a středoškoláci, kteří se do soutěže zapojí, mají kromě finanční odměny možnost získat zkušenosti s psaním projektu pod vedením odborníků, ale hlavně příležitost zapojit se do řešení každodenní smutné reality na českých silnicích: snížit počet dopravních nehod a jejich následků zejména u mladých řidičů. Své projekty mohou zpracovat jak jednotlivci, tak několikačlenné týmy. Přihlásit je však musí do poloviny dubna příštího roku.

Třetí ročník soutěže pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ je již vyhlášen. Nezapomeňte zapojit i svou školu.

„Mladí lidé patří do rizikové skupiny řidičů a je na místě věnovat jim zvýšenou pozornost. Projekt MOJE VIZE NULA proto náleží zejména jim. Jsou vtaženi do problematiky bezpečnosti na silnicích, musí se zamyslet nad svým, bohužel velmi často riskantním, chováním a musí vymyslet způsob, jak snížit počty dopravních nehod a zapůsobit na své vrstevníky, aby se chovali ukázněně,“ uvádí Roman Budský, dopravní expert.

Na webu projektu www.mojevizenula.cz studenti najdou nejen veškerá pravidla a informace k tomu, jak se zapojit, ale i základní materiály, které jim s jejich prací pomohou. „Soutěž není určena pouze studentům dopravních škol a fakult. Zájemci si podle svého oboru studia vyberou oblast jim blízkou. Důležité je držet se dopravní tématiky a přijít s inovativním řešením, které dokáže zlepšit stav nehodovosti na našich silnicích,“ vysvětluje Milan Medek, místopředseda správní rady Nadace Kooperativy

Na projektu budou moci studenti pak pracovat po zbytek školního/akademického roku. Registrovat ho musí do 17. dubna 2021 a hotový odevzdat do 17. května 2021. Ze všech přihlášených projektů poté odborná komise vybere pět nejzdařilejších. Jejich autoři budou následně pozváni do finálového kola, kde budou muset své práce ještě obhájit před porotou. Nejlepší vyhraje 50 000 Kč, a kromě ocenění se mu otevřou dveře k tomu zrealizovat svoji myšlenku. „I přes nelehkou dobu způsobenou covidovou pandemií probíhají schůzky se školami, které se opět velmi aktivně zapojují. Připravujeme také on-line motivační přednášky a věříme, že se situace brzy zklidní a my budeme moci být se studenty v přímém kontaktu. Snažíme se o to, aby mohli své nápady konzultovat s odborníky z různých oblastí a získávat od nich cenné rady, tak aby jejich projekt byl co nejúspěšnější,“ dodává Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Minulý ročník soutěže přinesl celkem 127 originálních prací, na kterých pracovalo dohromady 227 studentů ze 24 fakult vysokých škol a univerzit, 2 vyšších odborných škol a 9 středních škol napříč celou republikou. Nejlépe hodnocenou studentskou prací se stal projekt Začni u sebe, který odevzdal dvoučlenný tým Vysoké školy kreativní komunikace. Porotu zaujal zejména myšlenkou, že pozitivní přístup a ohleduplnost místo negace může výrazně pomoci změnit spontánní chování řidičů a kultivovat prostředí na našich silnicích.

Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice vyhlášená Nadací Kooperativa, financovaná prostředky Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s), probíhá ve školním a akademickém roce 2020–2021 již třetím rokem.
 

Celá zpráva PDF.

Celá zpráva DOC.


nahoru