Soutěž, která zachraňuje životy. Letošní ročník projektu MOJE VIZE NULA ocenil nejlepší práce.


Nastartovat zájem mladých lidí o problematiku silniční bezpečnosti a zlepšit stav dopravní nehodovosti v České republice je cílem projektu MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice. Druhý ročník došel do svého závěru a v úterý 13. října 2020 byly vyhlášeny letošní vítězné práce. Ta nejzdařilejší vzešla z pěti finálových projektů, jejichž autoři je ještě před konečným oceňováním obhajovali před porotou, čímž museli prokázat i schopnost svůj nápad odprezentovat. Nejlépe hodnocenou studentskou prací se stal projekt Začni u sebe, který odevzdal dvoučlenný tým Vysoké školy kreativní komunikace. Porotu zaujala zejména myšlenkou, že pozitivní přístup a ohleduplnost místo negace může výrazně pomoci změnit spontánní chování řidičů a kultivovat prostředí na našich silnicích. Projekt je detailně propracovaný a má svou komunikační strategii.

Finálové kolo proběhlo 14. října 2020 v online podobě. Známe výsledné pořadí studentských projektů.

„Soutěžní projekty tvoří jedna z nejrizikovějších skupin silničního provozu – studenti, tedy mladí začínající řidiči, kteří se s dopravní výchovou většinou setkají na prvním stupni základní školy na dlouhou dobu naposledy, a pak si své znalosti osvěží až po několika letech v autoškole. Smyslem této soutěže je, aby se mladí lidé zamysleli nad tím, co dělají řidiči špatně, proč řada z nich přeceňuje své řidičské schopnosti a podceňuje možná rizika, a samozřejmě přišli s návrhem, jak to změnit a přimět sebe a ostatní chovat se na silnicích ukázněně,“ uvádí Roman Budský, dopravní expert a jeden z porotců soutěže.

Stejně jako vloni si mohli studenti, jednotlivci nebo studentské týmy vybrat téma, které jim je nejvíce blízké a zapadá do jejich studijního oboru. Držet se však museli dopravního tématu a svojí vizí přispět ke zlepšení silniční bezpečnosti, potažmo ke snížení závažných následků dopravních nehod. „Po celou dobu tvorby mohli studenti své práce konzultovat s 21 odborníky z různých oblastí. Tím se jim dostalo jedinečné šance získat cenné rady, možnost stáže či potenciální realizace jejich projektů,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti a současně pořadatelské organizace. 

Druhý ročník soutěže přinesl celkem 127 originálních prací, na kterých pracovalo dohromady 227 studentů ze 24 fakult vysokých škol a univerzit, 2 vyšších odborných škol a 9 středních škol napříč celou republikou. „Všechny projekty mají co nabídnout, jsou něčím zajímavé, zaslouží si pozornost, jsou inspirací k tomu, jak přispět k ukázněnosti řidičů a zvýšit dopravní bezpečnost. O to těžší bylo letos vybrat vítězné týmy. Poděkování a ocenění patří všem, kteří se do letošního ročníku zapojili a zamysleli se nad úrovní bezpečnosti na silnicích,“ komentuje Milan Medek, CSR manažer v Kooperativě a místopředseda správní rady Nadace Kooperativy. Podle podmínek soutěže se ale do finále mohlo dostat jen pět projektů.

Do finálové pětice se dostaly projekty s kreativními a neotřelými nápady na různá témata

Projekt „Začni u sebe“, za kterým stojí studentky Vysoké školy kreativní komunikace, se zaměřil na stále aktuálnější problém českých řidičů, a to agresivity na silnicích. Výsledkem je iniciativa a návrh na propagační kampaň. Projekt „Coffee Drive“ je zaměřen na nesprávný způsob jízdy. Jeho autorka, studentka Univerzity Pardubice, představila mobilní aplikaci, která dokáže, aby se řidič plně věnoval řízení a ignoroval mobilní telefon během jízdy. Přišla s originálním nápadem, jak jezdit bezpečně, ale také odměnou pro ukázněné řidiče – slevovým kupónem na kávu. Další studentku, rovněž z pardubické univerzity, do finále dostal projekt s názvem „Zpracování zásobníku her na téma dopravní bezpečnosti pro MŠ“. Ve své práci se zaměřila na nejmenší účastníky silničního provozu a zpracovala pro ně celkem 24 her, díky kterým si osvojí základní pravidla. Tým z Technické univerzity v Liberci zpracoval „Koncepci efektivního dopravování zaměstnanců“. Studenti zanalyzovali možné způsoby, jakými se zaměstnanci dopravují do práce a zhodnotili nejefektivnější varianty jak pro ně, tak pro zaměstnavatele. Čtyřčlenný tým z Vysoké školy ekonomické v Praze se do finále probojoval se svým návrhem na kampaň „Vrakoviště snů“, v němž propojil bezpečnost a marketing. Studenti upozorňují na riziková místa za pomoci imitované nehody, falešné pokuty a uživatelské mapy na webu.

Soutěž MOJE VIZE NULA vyhlášená Nadací Kooperativy, spolufinancovaná prostředky fondu zábrany škod ČKP a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.) proběhla v akademickém roce 2019-2020. Během soutěže byli studenti osobně motivováni Týmem silniční bezpečnosti a pracovníky Kooperativy na 7 přednáškách přímo v aulách vysokých škol a univerzit. Pět nejlepších soutěžilo o ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč. 

Zpráva ke stažení:

DOC

PDF


nahoru