Petra Schneiderová

Koordinátor projektů

Po ukončení studia v roce 2000 nastupuje do státní správy, do oblasti dopravy a zabývá se mimo jiné dopravní nehodovostí. Na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy se pak podílí na koordinaci prevence bezpečnosti silničního provozu v Libereckém kraji, zaměřuje se zejména na oblast dopravní výchovy a preventivních programů pro děti.

V projektech Týmu silniční bezpečnosti zajišťuje podporu a administrativní činnost v rámci probíhajících projektů.

0 z 1
nahoru