Podmínky účasti v kurzech

Podmínky účasti v kurzech

 1. Kurz bezpečné jízdy pro ženy v Libereckém kraji je určen ženám starším 18 let s trvalým bydlištěm na území Libereckého kraje.
 2. Uchazeč si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na uvedeném kurzu.
 3. Účastník se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují.
 4. Účastník je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže, zajištěné pořadatelem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu kurzu nebo účelům jiným dle uvážení pořadatele.
 5. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
 6. Účastník si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů bez náhrady.
 7. Účastník si je vědom toho, že pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí registrace do kurzů a zařazení do příslušné dovednostní skupiny.
 8. Každý účastník obdrží harmonogram výukového dne podle zařazení do skupiny na registračním místě.
 9. Vozidlo musí být provozně zcela v pořádku (bez úniku kapalin, fungující brzdy a podvozek, bez ostrých hran, opotřebení a stav pneumatik musí odpovídat zákonným povinnostem atd.)
 10. V případě nesplnění podmínek, případně nedodržení pokynů pořadatele může pořadatel účastníka z kurzu vyloučit.
 11. Odhlášení z kurzu je nutné provést nejpozději 14 kalendářních dní před jeho realizací
nahoru