Zimní obutí vozidla

Minimální hloubka dezénu hlavních dezénových drážek pneumatiky:

V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) předchozí lze předpokládat.
Pokud klesne teplota pod +7 °C, ztrácejí letní pneumatiky potřebnou pružnost. Dochází tak ke zhoršení jejich přilnavosti k vozovce, a tím k prodloužení brzdné dráhy a zhoršení řiditelnosti automobilu.

POZOR! Pojišťovna je oprávněna krátit náhradu škody, ale jen tehdy, je-li prokazatelná příčinná souvislost mezi použitými pneumatikami a vznikem škody a její výší. Pokud pneumatiky při nehodě nehrály roli a škoda by nastala i při optimálním obutí vozidla, pojišťovna své pojistné plnění nekrátí.

Sankce
V místech označených dopravní značkou Zimní výbava hrozí po celý rok při použití letních pneumatik pokuta ve výši do 2 000 Kč příkazem na místě a to bez ohledu na aktuální datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pokud je pod značkou umístěna dodatková tabulka s uvedením doby platnosti, pak je značka platná pouze ve vyznačeném období.

nahoru