Pozor na používání světlometů

Víte, jaké světlomety automobilu používat v jakých situacích? Máme pro vás shrnutí.

POZOR! Dálková světla nesmí být užita je-li vozovka dostatečně osvětlena nebo by mohl být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič jedoucí před námi nebo jiný účastník provozu.
POZOR! Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
POZOR! Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla. To neplatí na parkovišti. Pro bezpečnou jízdu je nezbytné očištění všech světel vozidla. V zimě je nezbytné očištění sněhové či ledové pokrývky.
POZOR! Sněhovou pokrývku je nezbytné očistit i z přední kapoty, střechy a zadní části vozidla. Námraza nebo sníh nesmí zabraňovat výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Rovněž nesmí být na vozidle ani nákladu led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Sankce
Za výše uvedená porušení zákona hrozí pokuta ve výši do 2 000 Kč příkazem na místě.

nahoru