Dopravní nehodovost v České republice za září 2018


STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD

XX

+XX (leden 2016)

POČTY VYŠETŘOVANÝCH NEHOD

XX

+XX (leden 2016)

USMRCENÍ

XX

+XX (leden 2016)

TĚŽCE ZRANĚNÍ

XX

+XX (leden 2016)

LEHCE ZRANĚNÍ

± čísla vyjadřují meziroční srovnání


USMRCENÍ PODLE KATEGORIE ÚČASTNÍKA SILNIČNÍHO PROVOZU

XX

+X (leden 2016)

OSOBY CESTUJÍCÍ V OSOBNÍCH AUTOMOBILECH

XX

+X (leden 2016)

OSOBY CESTUJÍCÍ V NÁKLADNÍCH AUTOMOBILECH

XX

+X (leden 2016)

OSOBY CESTUJÍCÍ V AUTOBUSECH

XX

+XX (leden 2016)

CHODCI

XX

+XX (leden 2016)

CYKLISTÉ

XX

0 (leden 2016)

MOTOCYKLISTÉ

XX

0 (leden 2016)

OSTATNÍ

± čísla vyjadřují meziroční srovnání
nahoru