Základní přehled bodového systému a pokut v zahraničí

Základní přehled bodového systému a pokut v zahraničí

Tak jako mohou nasbírat body za neukázněné řízení cizinci u nás, v České republice, tak i Češi se mohou vybodovat, či naopak obohatit své bodové konto v zahraničí. V krajním případě může být důsledkem zákaz řízení v dané zemi. V každé zemi funguje bodový systém jinak. U nás tak jako v Německu a Polsku se přičítají body na nesprávné chování na silnicích. V Rakousku a Slovensku je systém 3x a dost. V každém případě platí, že zákaz řízení je vydaný pro danou zemi. Řidič tak může za hranicemi státu, kde byl vydán zákaz řízení směle řídit dál.


Německo

Přestupek
Počet bodů
Pokuta
Zákaz činnosti
Pokuta za překročení rychlosti v obci od 26 do 30 km/h
1
100
Pokuta za překročení rychlosti v obci od 31 do 40 km/h
2
160
Pokuta za překročení rychlosti v obci od 41 do 50 km/h
2
200
1 měsíc zákaz řízení
Pokuta za překročení rychlosti v obci od 51 do 60 km/h
2
280
2 měsíce zákaz řízení
Pokuta za překročení rychlosti mimo obec od 21 do 25 km/h
1
70
X
Pokuta za překročení rychlosti mimo obec od 26 do 30 km/h
1
80
X
Pokuta za překročení rychlosti mimo obec od 31 do 40 km/h
1
120
Pokuta za překročení rychlosti mimo obec přes 70 km/h
2
600
3 měsíce zákaz řízení
Nesprávně zabezpečené dítě v sedačce
1
60
Nedodržení bezpečné vzdálenosti př. při 100 km/h je to minimálně 25 m.
1
75
Předjíždění na zákazu
1
70
Předjíždění na nepřehledném úseku (např. před horizontem)
1
100
Najetí nebo sjetí z dálnice na jiném než k tomu určeném místě a s možným ohrožením ostatních 
1
75
Alkohol mezi 0,5 a 1,09 promile
2
500
1 měsíc zákaz řízení
Jízda na červenou
1
90
Jízda na červenou – ohrožení další osoby
2
200
1 měsíc zákaz řízení
Manipulace s elektronickým zařízením ve voze (myšleno mobilní telefony)
1.úno
Až 200€
Ohrožení chodce v zóně zklidněné 
1
60


Rakousko

V Rakousku funguje takzvaný Záznamový systém. Jde o další obdobu bodového systému tak, jak jej známe u nás.
13 přestupků (indexovaných trestných činů), které jsou tvrdě postihovány:

 1. Nedbání signálu s červeným světlem „Stůj!“ na křižovatce při omezení řidičů jiných vozidel.
 2. Nedbání značky Stůj, dej přednost v jízdě při omezení řidičů jiných vozidel.
 3. Ohrožení chodců na přechodu pro chodce.
 4. Nedbání zákazu vjezdu nákladních vozidel s nebezpečným nákladem do tunelu.
 5. Porušení nařízení s ohledem na přepravní jednotky s nebezpečným zbožím při jízdě dálničními tunely.
 6. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů nákladních vozidel.
 7. Překročení hranice 0,1 promile alkoholu u řidičů autobusů.
 8. Překročení hranice 0,5 promile u řidičů ostatních osobních vozidel.
 9. Nedbání nařízení o povinnosti přepravy v dětských zádržných systémech.
 10. Nedbání červeného výstražného světla na železničních přejezdech a objíždění již stažených závor
 11. Jízda v dálničním pruhu určeném pro havarijní vozidla (záchranné služby, hasičů, policie) a tím omezení těchto nasazených vozidel.
 12. Řízení vozidla jehož technický stav nebo nedostatečně zajištěný náklad představují ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 13. Nedodržení dostatečně bezpečné vzdálenosti od 0,2 do 0,4 vteřiny. Pod 0,2 vteřiny (vzdálenost 7 metrů při rychlosti 130 km/h) je dopravními policisty řidičský průkaz odebírán okamžitě.

Přestupky výše uvedené jsou zaneseny do místního, ale taky do centrálního registru řidičů.
Při prvním porušení dostane řidič k peněžní pokutě, která u našich sousedů není malá, také výstrahu.
Při druhém porušení v rozmezí dvou let od toho prvního se řidič musí na vlastní náklady podrobit doškolování. Školení je několik kategorií, dle druhu přestupku.
Při třetím porušení je řidiči odebráno řidičské oprávnění po dobu minimálně třech měsíců.


Polsko

V Polsku se při cestování setkáme s podobným systémem bodového hodnocení tak, jak jej známe u nás v České republice. Oproti ČR (12 bodů) je v Polsku horní hranice přidělených bodů 24 (20 bodů pro začínající řidiče s řidičskými zkušenostmi kratšími jednoho roku).

Přestupek
Počet bodů
Pokuta
nepoužití vhodného zádržného systému pro dítě
6
150zl
nedodržování předpisů týkajících se osvětlení
2 – 4 
250zl
nedání přednosti v jízdě
10
350zl
jízda na červenou
1 460zl
používání mobilního telefonu bez hands-free zařízení během jízdy
5
200zl
parkování na místech, vyhrazených tělesně postiženým motoristům
5
800zl
nezapnuté bezpečnostní pásy
2
100zl
neoprávněné zastavení nebo parkování
1
100 – 300zl
řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,05%)
10
Výše postihu stanovená soudem (odnětí svobody až na 2 roky) pozastavení řidičského průkazu (1 – 10 let)
řízení pod vlivem alkoholu (mezi 0,02 a 0,05%)
10
až 5000 a pozastavení řidičského průkazu (na 6 měsíců – 3 roky)


Slovensko

Jak již bylo výše uvedeno, na Slovensku mají zaveden systém 3x a dost. V praxi to znamená, že pokud řidič spáchá tři vážné dopravní přestupky během jednoho roku, může mu policie odebrat řidičský průkaz do doby, dokud řidič nesplní přezkoušení v určené autoškole.

Přestupek Pokuta Trest
řízení pod vlivem alkoholu nebo drog 200 – 1000€ pozastavení řidičského průkazu až na 5 let
překročení povolené rychlosti o 20 km/h uvnitř zastavěné oblasti nebo 30 km/h mimo zastavěné oblast 150 – 800€ pozastavení řidičského průkazu až na 3 roky
Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog
(Řízení vozidla s množstvím alkoholu v krvi nad 0,10% může vést k trestu odnětí svobody)
200 – 100€ pozastavení řidičského průkazu až na 5 let
nezapnuté bezpečnostní pásy, nebo používání mobilního telefonu během jízdy 20 – 60€
nezastavení na červenou 150
nahoru