Reference a ohlasy ze škol

Děkujeme všem pracovníkům z Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje a Českého červeného kříže za profesionálně provedený projekt „Dny s dopravní výchovou“, který se uskutečnil dne 11. 4. 2011 v ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679.

Oceňujeme mobilitu projektu - žáci I. a II. stupně ZŠ praktické preventivní program zaměřený na dopravní výchovu mohli realizovat přímo ve škole – tedy v prostředí dětem nejen bezpečném, ale i pro ně důvěrně známém.

Protože se v silničním provozu děti mladšího a staršího školního věku jako chodci, později jako cyklisté pohybují již převážně samy, jsme rádi, že si prostřednictvím tohoto projektu mohli naši žáci aktivně osvojit správné dodržování silničních pravidel.

K uvědomění si ukázněnosti v dopravních situacích jistě přispěla i diskuze s následnou projekcí povinné a nepovinné výbavy kola, použití reflexních materiálů pro zviditelnění chodců na silnici a v neposlední řadě i možnost interaktivně si vyzkoušet řešení modelových dopravních situací. Nezanedbatelnou součástí bylo i poučení o bezpečném používání bezpečnostních pásů a bezpečném chování ve vozidle pomocí působivých crashtestů.

Nejen správné chování na pozemních komunikacích, ale i to, že žáci měli možnost uvědomit si vážnost situace dopravní nehody a prakticky si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, je přínosné pro ochranu, zmírnění či předcházení vzniku dopravních nehod. Tento projektový den dle mého názoru jistě přispěje k bezpečnějšímu chování našich žáků na silnici.

Bc. Mgr. Hana Pajkrtová

Základní škola, praktická škola a mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679


Dne 7. dubna 2011 jsme se zúčastnili projektu „Dny s dopravní výchovou“ na Katolické základní škole majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou. Pracovnice Červeného kříže a Týmu silniční bezpečnosti pro nás připravili velmi zajímavé dopoledne. Nebyli jsme jen posluchači, ale přímo aktéři celé akce. Vyzkoušeli jsme si ošetření různých zranění, chování na silnici a křižovatkách, poučili jsme se o bezpečnosti jízdy autem, vyzkoušeli sami dětské autosedačky a přesvědčili se o jejich důležitosti pro nás, pro děti.

Ale nejvíce jsme ocenili možnosti vyzkoušet si sami oživení dítěte na figuře. Dýchání z plic do plic a následná masáž srdce – to bylo něco, s čím jsme se ještě nesetkali.

Děkujeme za velmi zdařilou a dobře připravenou akci, určitě nám velmi pomohla a těšíme se na další setkání.

Děti 1. stupně Katolické základní školy majora Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou


Téma dopravy, bezpečnosti silničního provozu a záchrany lidského života bylo zpracováno zajímavě, přitažlivě a pro všechny žáky a žákyně (1. i 2. stupně) adekvátní formou.

Nejvíce se dětem líbila praktická ukázka a možnost vyzkoušení masáže srdce na umělé figuríně a ukázky z tragických dopravních nehod.

Oceňuji, že autoři projektu kladou velký důraz na to, aby si děti uvědomily důležitost cyklistické helmy, bezpečnostních pásů v automobilech a různých ochranných prvků.

Mgr. Pavla Lejsková

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou


Přednášky na téma dopravy, bezpečnost silničního provozu a záchrany lidského života byly pro žáky a žákyně 9. třídy přínosné.

Zvláště oceňuji praktickou část první pomoci, kde si mohli sami vyzkoušet teorii v praxi na umělé figuríně. Na přednáškách o bezpečnosti silničního provozu měli přednášející výborně zpracované ukázky z reálného života. Kladli důraz na bezpečnost žáků při používání motorek i kol vhodnými příklady ze života.

Mgr. Pavla Grajová

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou


1. pomoc

Lektor se velmi dobře přiblížil mentalitě dětí a srozumitelným způsobem předvedl jak se chovat v kritické chvíle.

Křižovatky

Lektorka měla připravený velmi hezký počítačový program a děti se předháněly, kdo odpoví správně dřív.

Vybavení kola

Obě vyučující výborně provedly osvětu jak je důležité mít helmu a všechny potřebné doplňky.

Bezpečnostní pásy

Odstrašující příklady nehod natočené na videu i zpomaleně děti vylekaly … Ale určitě si uvědomily, jak důležité je se připoutat.

Mgr. Libor Saska

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou


Na začátku března probíhal na naší škole projekt týkající se dopravní výchovy. Ve čtvrtek 3. března jsme my, žáci 5.A, navštěvovali různá stanoviště, na kterých jsme se dozvěděli spoustu věcí.

Učili jsme se poznávat lidské tělo, jak reagovat při zlomenině končetiny nebo při popálení. Na dalších stanovištích jsme si říkali, jaká má být výbava kola, co všechno potřebujeme a co je nutné zkontrolovat, než vyjedeme. Připomněli jsme si, jak máme být oblečeni při snížené viditelnosti. Zhlédli jsme i pár crash testů a také jsme poznali následky nedbalosti řidičů. Viděli jsme, co se stane při bouračce, když nejsme připoutaní. Na posledním stanovišti byla dotyková tabule, na které jsme plnili dopravní testy. Bylo to bezvadný.

Za všechny bychom chtěli poděkovat pracovníkům Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje a Záchrannému týmu ČČK z Liberce za nádherné 4 hodiny vyprávění a ukázek.

Za žáky 5.A ZŠ Sever Ríša Mígl a Ondra Baborák

nahoru