Cyklista a alkohol – častější kombinace, než si myslíte

To, že alkohol do silničního provozu nepatří, je chronicky známou skutečností. Nakolik jsou vlastně ohroženi cyklisté, kteří této zásady nedbají? Uveďme příklad. Hladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné dopravní nehodě zhruba 5×, u cyklisty až 20× – a navíc s jeho těžkým zraněním.

Jízda na kole pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečná. Je to tím, že kromě obecně známých rizik spojených s požitím alkoholu a účastí v silničním provozu číhají na cyklisty ještě další, specifická nebezpečí:

  • cyklisté musí při jízdě neustále udržovat rovnováhu,
  • v případě pádu či kolize nejsou (prakticky) ničím chráněni,
  • cyklisté jsou hůře viditelní pro ostatní – hlavně řidiče motorových vozidel,
  • cyklisté pod vlivem alkoholu méně často používají přilbu a více při jízdě riskují,
  • brzdná dráha jízdního kola je delší než u motorových vozidel, alkohol navíc prodlužuje reakční dobu cyklistů, v případě nebezpečné situace často nestačí zastavit či výrazněji zpomalit.

Jak se na alkohol v krvi cyklistů dívají v ostatních evropských zemích?

  • Ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Chorvatsku, Nizozemsku, Lucembursku a Belgii je na cyklistu pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla, může být tedy stejně pokutován (bodový systém na něj ovšem nebude aplikován).
  • Ve skandinávských státech (vč. Dánska), Velké Británii a Irsku (nově i v Maďarsku) není pro cyklisty stanoven oficiální limit alkoholu v krvi, nicméně pokud policista usoudí, že jezdec na kole je pod vlivem alkoholu do té míry, že není schopen řídit bicykl, pokutě neunikne. V Polsku nesmí mít cyklista v krvi více než 0,2 promile.
  • Na Slovensku a v Estonsku platí podobná pravidla jako u nás.
  • V Rakousku je maximální přípustná míra alkoholu v krvi cyklisty 0,8 promile, v Německu je bicyklista považován za absolutně neschopného jízdy při hladině 1,6 promile.
nahoru