Vážné zranění hlavy – doména cyklistů

Pro cyklisty je jedním z klíčových ustanovení Zákona o silničním provozu, že osoby mladší 18 let jsou povinny za jízdy použít ochrannou přilbu. Ta musí být schváleného typu a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě.    

Uvedená povinnost není samoúčelná.
Statistiky – národní i zahraniční – jasně dokazují, že:

 • s pomocí ochranných přileb lze předejít 83 % fraktur lebky, 53 % zranění měkkých částí hlavy a 48 % poškození mozku;
 • pokud dojde k těžkému či dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je ve 3/4 případů zasažena právě hlava či krk;
 • přitom ve 2/3 případů by bylo možné následky kolize zmírnit, neboť zranění hlavy jsou na místech, jež mohou být chráněna přilbou;
 • dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk.

Při jaké rychlosti nejčastěji dochází ke kolizi cyklisty…

Odborníci Centra výzkumu nehod Monashské univerzity v australském Melbourne došli v roce 2012 k poznatku, že k největšímu počtu kolizí či pádů z jízdního kola dochází při rychlostech 15–24 km/hod. Není to nijak nízká rychlost. V průměru odpovídá volnému pádu hlavou na betonovou vozovku z výšky cca 2 metrů. Ani největší optimista si nedovolí tvrdit, že se takový pád obejde bez vážného zranění hlavy.

Ne každá přilba ochrání

V každém případě si pořiďte jen přilbu schváleného typu. Dále pak si před koupí důkladně vyzkoušejte, zda Vám přilba opravdu padne. Pozornost věnujte především velikosti a hmotnosti přilby, způsobu jejího upínání, kvalitě vnitřního polstrování. A nezapomeňte zvolit takové zabarvení, abyste byli pro ostatní v provozu včas a dostatečně viditelní.

Používání cyklistických přileb ve státech EU28

Jaká platí pravidla pro povinné používání cyklistických přileb ve státech Evropské unie?

 • Česká republika – osoby mladší 18 let
 • Estonsko – povinně děti ve věku do 16 let
 • Finsko – platí univerzální povinnost pro všechny
 • Francie – povinné pro děti mladší 12 let
 • Chorvatsko – povinně pro děti ve věku do 16 let
 • Litva – povinně pro děti ve věku do 18 let
 • Lotyšsko – povinně pro děti ve věku do 12 let
 • Maďarsko – povinně mimo obec, a to při rychlosti převyšující 50 km/hod
 • Malta – povinně pro děti ve věku do 10 let
 • Portugalsko – jen pro kola s elektrickým pohonem
 • Rakousko – povinně děti ve věku do 12 let
 • Slovensko – povinně pro všechny při jízdě mimo obec, pro děti ve věku do 15 let i v obci
 • Slovinsko – povinně pro děti do 15 let věku
 • Španělsko – povinně v obci; není povinnost používat při jízdě do kopce či v horkém počasí
 • Švédsko – povinně pro děti ve věku do 15 let

Dodržování uvedených pravidel není radno podceňovat. Zahraniční dopravní policisté dovedou být nekompromisní. A navíc v případě, že cyklista utrpí úraz a bude zjištěno, že neměl na hlavě přilbu, hrozí nebezpečí, že uhradí veškeré náklady spojené s následným léčením. Ty mohou dosahovat astronomických výšek.

Cyklistická přilba může být v kritické situaci onou pomyslnou tenkou hranicí mezi životem a smrtí. Ovšem i přilby se vyvíjejí, cyklisté tak možná budou mít zanedlouho k dispozici nafukovací helmu, jež ochrání jejich hlavu ještě účinněji a navíc poskytne účinnou ochranu i jejich šíji.

Pro vykreslení následků pádů z kola můžeme přirovnat rychlost jízdy na kole k pádu z výšky na beton, která se mění v závislosti na rychlosti.

 1. Cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1 m.

Nákres 1

 1. Cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.

Nákres 2

 1. Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 km/h. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 m.

Nákres 3

nahoru