Vážné zranění hlavy – doména cyklistů

Pro cyklisty je jedním z klíčových ustanovení Zákona o silničním provozu, že osoby mladší 18 let jsou povinny za jízdy použít ochrannou přilbu. Ta musí být schváleného typu a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě.   

Uvedená povinnost není samoúčelná.
Statistiky – národní i zahraniční – jasně dokazují, že:

 • cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent
 • v případě zranění smrtelného se jedná o 65 procent
 • němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk
 • na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu

Při jaké rychlosti nejčastěji dochází ke kolizi cyklisty…

Odborníci Centra výzkumu nehod Monashské univerzity v australském Melbourne došli v roce 2012 k poznatku, že k největšímu počtu kolizí či pádů z jízdního kola dochází při rychlostech 15–24 km/hod. Není to nijak nízká rychlost. V průměru odpovídá volnému pádu hlavou na betonovou vozovku z výšky cca 2 metrů. Ani největší optimista si nedovolí tvrdit, že se takový pád obejde bez vážného zranění hlavy.

Ne každá přilba ochrání

V každém případě si pořiďte jen přilbu schváleného typu. Dále pak si před koupí důkladně vyzkoušejte, zda Vám přilba opravdu padne. Pozornost věnujte především velikosti a hmotnosti přilby, způsobu jejího upínání, kvalitě vnitřního polstrování. A nezapomeňte zvolit takové zabarvení, abyste byli pro ostatní v provozu včas a dostatečně viditelní.

Používání cyklistických přileb ve státech EU28

Jaká platí pravidla pro povinné používání cyklistických přileb ve státech Evropské unie?

 • Rakousko – všechny osoby mladší 12 let
 • Česká republika – všechny osoby mladší 18 let
 • Estonsko – všechny osoby mladší 16 let
 • Finsko – platí pro všechny věkové kategorie
 • Francie – všechny osoby mladší 12 let
 • Chorvatsko - všechny osoby mladší 16 let
 • Litva – všechny osoby mladší 18 let
 • Lotyšsko – všechny osoby mladší 13 let
 • Maďarsko – pro všechny věkové kategorie mimo obec tam, kde je povolena max. rychlost jízdy vyšší než 40 km/h
 • Slovensko - všechny osoby mladší 15 let
 • Slovinsko - všechny osoby mladší 18 let
 • Španělsko – obecně všechny osoby mladší 16 let, osoby od 16 let výše na silnicích mimo obec
 • Švédsko – všechny osoby mladší 15 let

(Zdroj: HOW SAFE IS WALKING AND CYCLING IN EUROPE?; ETSC, leden 2020)

Dodržování uvedených pravidel není radno podceňovat. Zahraniční dopravní policisté dovedou být nekompromisní. A navíc v případě, že cyklista utrpí úraz a bude zjištěno, že neměl na hlavě přilbu, hrozí nebezpečí, že uhradí veškeré náklady spojené s následným léčením. Ty mohou dosahovat astronomických výšek.

Cyklistická přilba může být v kritické situaci onou pomyslnou tenkou hranicí mezi životem a smrtí. Ovšem i přilby se vyvíjejí, cyklisté tak možná budou mít zanedlouho k dispozici nafukovací helmu, jež ochrání jejich hlavu ještě účinněji a navíc poskytne účinnou ochranu i jejich šíji.

Pro vykreslení následků pádů z kola můžeme přirovnat rychlost jízdy na kole k pádu z výšky na beton, která se mění v závislosti na rychlosti.

 1. Cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1 m.

 1. Cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.

 1. Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 km/h. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 m.

nahoru