Nehody cyklistů a jejich následky

V roce 2017 bylo při dopravních nehodách usmrceno 44 cyklistů, o 5 více než v roce 2016. I tak byl počet obětí z řad bicyklistů druhý nejnižší od roku 1993. Počet těžce zraněných cyklistů naopak meziročně výrazně poklesl, a to ze 417 na 353. S přilbou bylo v roce 2017 usmrceno 7 cyklistů, oproti roku 2016 o 4 méně. Naopak o 9 narostl počet mrtvých, kteří přilbu neměli (z 28 na 37). Pokud se jedná o těžce zraněné bicyklisty, statistiky zaznamenaly pokles těch, kteří přilbu použili (o 23), i těch bez přilby (o 41). V loňském roce zaznamenaly statistiky celkově 3 790 nehod s účastí cyklistů, z nich 642 zavinili jezdci na kole, kteří byli pod vlivem alkoholu.
 

Cyklisté zranění a usmrcení při dopravních nehodách v ČR, podíl postižených s přilbou/bez přilby

Dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk. A jen pro zajímavost – v roce 2015 nemělo 82 procent usmrcených cyklistů na hlavě přilbu.

zdroj: BESIP, PČR

Alkohol a jiné omamné látky

Cyklista je z hlediska Zákona o silničním provozu považován za řidiče. To mj. znamená, že nesmí na bicykl usedat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Řeknete známý fakt? Možná ano, ale bohužel zdaleka ne každý se uvedenou zásadou řídí. V posledních pěti letech totiž zavinili cyklisté 15 procent ze všech dopravních nehod, u kterých asistoval alkohol.

Jízda pod vlivem alkoholu je vysoce riziková. Půl promile v krvi s sebou nese téměř 1,5 násobné riziko účasti na dopravní nehodě, u jednoho promile se riziko zvyšuje bezmála 5násobně ve srovnání se střízlivým řidičem, 1,5 promile znamená 22násobné zvýšení rizika a 1,8 promile až 51násobné zvýšení rizika stát se účastníkem nehody. A co hůře – v případě, že dojde k nehodě, na níž se podílí řidič s hladinou alkoholu v krvi o 1,5 promile, riziko, že tato skončí usmrcením osoby, je 200× vyšší, než když havaruje řidič střízlivý. A co teprve cyklista – řidič jednostopého vozidla, který kromě řešení dopravních situací musí neustále pamatovat na udržování rovnováhy. Už vypití jednoho malého piva pro něho znamená šestkrát větší riziko účasti na dopravní nehodě se zraněním.

Zdroj vstupních dat: Drink Driving: Towards Zero Tolerance (ETSC)

Pokud se budete pohybovat po pozemních komunikacích, budete považováni za účastníky silničního provozu. A to s sebou nese nutnost dodržovat stanovená pravidla daná Zákonem o silničním provozu. Jedním z pro cyklisty klíčových ustanovení je, že osoby mladší 18 let jsou povinny za jízdy použít ochrannou přilbu. Ta musí být schváleného typu a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě.

Uvedená povinnost není samoúčelná.

Statistiky nehod prokazují, že:

  • s pomocí ochranných přileb lze předejít 83 % fraktur lebky, 53 % zranění měkkých částí hlavy a 48 % poškození mozku;
  • pokud dojde k těžkému či dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je ve 3/4 případů zasažena právě hlava či krk;
  • přitom ve 2/3 případů by bylo možné následky kolize zmírnit, neboť zranění hlavy jsou na místech, jež mohou být chráněna přilbou;
  • dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk.

Procento výskytu poškození příslušné části těla cyklisty v případě jeho těžkého či smrtelného zranění (zdroj: ONISR – Francouzská observatoř bezpečnosti silničního provozu)

(červená – více než 70 %, oranžová – více než 20 %, žlutá – více než 10 %)

nahoru