Kdo jsme

Kdo jsme

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti.

Cíle

Cíle

Naším cílem je být jedním z lídrů při prosazování implementace nového systému řízení oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR, a to v duchu filozofie dané Vizí Nula. Rovněž tak aspirujeme na dosažení špičkové úrovně provádění dopravně bezpečnostních akcí a aktivit určených široké veřejnosti.

Kdo jsme

Poslání

Naším posláním je budování vztahů s širokým spektrem partnerů a každodenními aktivitami přispět k významnému snížení závažné dopravní nehodovosti a jejích následků (a tím i ke zlepšení kvality života každého z nás). Rovněž tak se snažíme přispět ke kultivaci dění na našich silnicích.

Kdo jsme

Co děláme

Bezpečnost silničního provozu je rozsáhlá problematika. Základním faktorem rozhodujícím o úrovni bezpečnosti na silnicích je člověk. Tým silniční bezpečnosti se proto svými aktivitami zaměřuje na oblast tzv. lidského činitele, a to především na nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu – děti, cyklisty, motocyklisty a chodce.

nahoru