Bezpečnost na silnicích: téma pro studenty vysokých škol

Čt 28. 02. 2019

V roce 2018 Nadace pojišťovny Kooperativa vymyslela a následně iniciovala start projektu MOJE VIZE NULA. Projekt, který si klade jasný cíl. Zaměřit se na témata dopravní bezpečnosti tak, aby došlo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod zejména u mladých začínajících řidičů.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti vysokých škol. Některé fakulty a jejich studenti již mohli absolvovat přednášku na téma bezpečnosti silničního provozu v České republice. Mnoho studentů ještě tato přednáška čeká. Přednášku realizuje Tým silniční bezpečnosti na fakultách k projektu připojených. Mezi ně patří například Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo Ústav soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně.

Možnost zapojení se do projektu a pomoci tak začít měnit statistiku dopravní nehodovosti mají studenti do 30. 4. 2019. Fakulty se mohou také ještě připojit a domluvit termín přednášky. Přidáte se i vy?

www.mojevizenula.cz


nahoru