Cestování s prarodiči napříč republikou


Děti po celé republice kreslily a psaly na téma: "Cestování s prarodiči". Byly oceněni na úrovni krajů, posléze byly ocenění v republikovém kole. Vyhlášení proběhlo v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Děti kreslily a psaly na téma cestování s prarodiči. Vyhlašovatelé soutěže tak chtěli poukázat na problematiku bezpečnosti silničního provozu dětí a seniorů.

Výtvarná a literární soutěž je jednou z aktivit projektu „Markétina dopravní výchova“. Na podzim roku 2018 byla vyhlášena již počtvrté. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti. Ve spolupráci s Policií České republiky se soutěž stala celorepublikovou záležitostí. V úterý 29. 1. 2019 se ve velkém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci potkali vítězové z celé republiky, kterým byly předány hodnotné ceny. Následně se výherci v doprovodu rodičů, pedagogů a dalších přesunuli na prohlídku Technického muzea v Liberci, které zajistilo doprovodný program akce.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích – tři kategorie výtvarné soutěže (MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) a kategorie pro literární soutěž (ZŠ). Výběr výherců republikového kola se konal 11. ledna, kdy zasedla odborná komise složená ze zástupců Týmu silniční bezpečnosti (Jan Polák, Markéta Novotná), Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje (mjr. Mgr. Vlasta Suchánková), ZUŠ Liberec (učitel výtvarné výchovy a současně ilustrátor projektu „Markétina dopravní výchova“, Ondřej Mašek) a ředitele Ředitelství služby dopravní policie brig. gen. Ing. Tomáše Lercha v doprovodu s pplk. Mgr. Zuzanou Pidrmanovou z oddělení tisku a prevence policejního prezídia. Z každé kategorie výtvarné části vybrali pět výherců. Hodnocení literární části soutěže se ujali autoři vlastních literární děl a pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Hodnotil Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Monika Pospíšilová Kozáková.

„Je potěšující, že se soutěž podařilo posunout do celé republiky,“ sdělil krajský policejní ředitel plukovník Vladislav Husák. „Přes dva roky se mohly do soutěže zapojit jenom děti z našeho kraje, a to v rámci pilotního projektu, nyní mají šanci v podstatě všechny děti napříč republikou. Zajímavé je poznat i jejich náhled na vyhlašované téma,“ řekl plukovník Husák.

Hodnotné ceny žákům mateřských a základních škol předal brig. gen. Ing. Tomáš Lerch, Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, společně s plk. Mgr. Vladislavem Husákem, krajským policejním ředitelem. „Nesmírně nás těší, že právě v Liberci proběhlo vyhlášení prvního republikového kola soutěže, která na území Libereckého kraje má svou tradici. Výtvarné vyjádření rozvíjí v dětech představivost. I prostřednictví této soutěže rádi předáváme dobrý příklad jiným krajům,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Děti kreslily a psaly na téma cestování s prarodiči. Vyhlašovatelé soutěže tak chtěli poukázat na problematiku bezpečnosti silničního provozu dětí a seniorů. „Děti a senioři jsou jedny z priorit akčního plánu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Zajímal nás pohled dětí na problematiku bezpečnosti. Zda jsou to prarodiče, od kterých se děti učí pravidla a zásady bezpečného pohybu v silničním provozu, nebo zda je to naopak. Nebylo lehké vybírat z děl, která se nám sešla. Nicméně ve valné většině výtvarných děl to byly děti, které upozorňovaly prarodiče na dodržování obecných zásad bezpečnosti.“, řekl brigádní generál Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie.

Soutěž, která je jednou z aktivit projektu "Markétina dopravní výchova“, má snahu nenásilnou formou vštípit témata bezpečnosti silničního provozu do škol. „Liberecký kraj se věnuje dopravní výchově prostřednictvím mnoha aktivit. Ty, které jsou určený do škol, cílí na děti a pedagogy nenásilnou formou. Poukazujeme na to, že témata dopravní výchovy se mohou probírat v jiných předmětech, nikoli však na jejich úkor. I ve výtvarné výchově se dají řešit témata dopravní výchovy,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Partneři soutěže: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Tým silniční bezpečnosti, Goodyear, Bagmaster, SIKO, Moje kole, Optys, Technické muzeum Liberec


nahoru