Bezpečnost na silnicích tématem nejen v autoškolách, ale i pro studenty vysokých škol!

St 23. 01. 2019

Projekt MOJE VIZE NULE se zaměřuje na témata dopravní bezpečnosti tak, aby došlo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod zejména u mladých začínajících řidičů.

Statistiky hovoří jasně. Mladí řidiči jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Může za to nedostatečný systém vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR? Jak to změnit? Například intenzivnější výukou dopravní bezpečnosti na základních, ale třeba i středních a vysokých školách. Nezkušenost, a především nevědomost mladých řidičů totiž mají velmi často fatální následky.

S dopravní výchovou se děti setkávají už v mateřské škole. Na základní škole je pak často na prvním stupni součástí prvouky. Dopravní výchově se však nevěnují školy tak důsledně jako obsahu jiných oblastí. To potvrzují i výsledky průzkumu: „Téměř 70 procent učitelů z mateřských škol uvádí ve výsledcích šetření České školní inspekce, že v posledních dvou letech neabsolvovali žádné školení v dopravní výchově. Podobně jsou na tom i jejich kolegové ze základních škol. Přitom by pravidelná školení na téma dopravní bezpečnosti uvítali,“ prozradil metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.


Na středních školách probíhá dopravní výchova spíše výjimečně. Pouze studenti, kteří se rozhodnou udělat si řidičské oprávnění si alespoň prostřednictvím autoškoly osvěží své znalosti a také pravidla bezpečnosti silničního provozu. Zároveň ale víme, že pro většinu z nich je to na velmi dlouhou dobu poslední kurz spojený s dopravní bezpečností. „Z našich zkušeností víme, že mladí lidé neustále přicházejí s kreativními a neotřelými nápady, a to na různá témata. Nechceme hrát roli učitelů, proto jsme chtěli zapojit přímo samotné studenty, a tak vznikl projekt MOJE VIZE NULA,“ sdělila manažerka CSR projektů v pojišťovně Kooperativa Gabriela Hlásková.


Pokud není téma dopravní bezpečnosti prioritní oblastí studijního oboru, tak vysoké školy pozornost této oblasti nevěnují téměř vůbec. Pouze ve výjimečných případech některé fakulty. „Jednou z fakult, která jde tématům dopravní bezpečnosti naproti, je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Ta v aktuálně probíhajícím zimním semestru spustila modulový kurz obsahující i téma dopravní výchovy, který je povinný pro všechny její studenty,“ uvedla koordinátorka projektu z Týmu silniční bezpečnosti Barbora Míšková.

I proto vznikl unikátní projekt MOJE VIZE NULA vymyšlený a vyhlášený Nadací pojišťovny Kooperativa a organizovaný Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.), který se rozhodl zaměřit na mladé začínající řidiče, konkrétně v prvním kole soutěže na vysokoškoláky.  Spolupráci již přijala řada vysokých škol.

Cíl projektu MOJE VIZE NULA je jasný: Zaměřit se na témata dopravní bezpečnosti tak, aby došlo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod zejména u mladých začínajících řidičů.

Jak se přihlásit do projektu? Jednou z forem je zapojení jednotlivých fakult v projektu Moje vize nula, které na bázi dobrovolnosti, ale i implementace do předmětů výuky, mohou své studenty aktivně oslovit a zapojit do projektu. Studenti se do projektu mohou dobrovolně přihlásit také individuálně, pokud již nějakou práci na téma dopravní bezpečnosti píší, mají v plánu psát či je součástí nějakého projektu. „Studenti vysokých škol se mohou aktivně zapojit do MOJE VIZE NULA tím, že dají dohromady projekt na vybrané bezpečnostní téma, které přitom zapadá do jejich studijního oboru. Seznam témat naleznou na stránkách: www.mojevizenula.cz. Projekt přitom může mít různé podoby. Vysokoškoláci mohou zpracovat odbornou práci na dané téma, uspořádat tematickou výstavu nebo například natočit reportáž či dokument pojednávající o bezpečnosti na silnicích,“ řekla koordinátorka projektu.


Jaká je Vaše vize nula?

„Studenti či samotné školy mají čas se přihlásit až do konce dubna 2019, přičemž práci odevzdat do konce května 2019. Motivací mohou být především pro studenty hodnotné ceny, které čekají na autory nejlepších projektů, které vybere odborná komise. A to není jediný benefit, který studentům projekt nabízí. Pro vítěze jsou pak připraveny ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč, osobně však za mnohem důležitější považuji jedinečnou zkušenost s přípravou projektů pod vedením expertů z mnoha oborů. Nejlepší z projektů bychom rádi pomohli studentům uvést do praxe, což jsem sama vždy považovala za nejlepší zkušenost,“ prozradila manažerka CSR projektů v pojišťovně Kooperativa Gabriela Hlásková.
 
"Vysokým školám zapojeným do projektu nabízí Tým silniční bezpečnosti možnost uspořádání přednášek pro studenty na téma bezpečnost silničního provozu v České republice,“ doplňuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.
 
Na projektu MOJE VIZE NULA spolupracují (tyto školy):

Ústav soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní, z. ú.

Vysoká škola kreativní komunikace

Více informací o projektu najdete na webovém portálu www.mojevizenula.cz


nahoru