Platforma VIZE 0 bude bojovat proti vážným nehodám

Pá 14. 12. 2018

Platforma VIZE 0 je nově založené sdružení firem a institucí, které chtějí společně připravovat a podporovat aktivity, projekty a změny zaměřené na zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu. Právní forma platformy je zapsaný ústav, zakladatelem je Nadace Kooperativy.

Nové sdružení subjektů se zaměří na největší problémy v dopravě.

„Naším hlavním cílem je sdílení výchozích myšlenek filosofie VIZE 0, především identifikace témat, kterým se chceme v následujících letech věnovat. Platforma VIZE 0 je tvořena tak, aby pružně reagovala na témata jak dlouhodobá, tak i aktuální či zcela nová“ představuje hlavní úkoly Martin Diviš, předseda správní rady Platformy VIZE 0 a generální ředitel pojišťovny Kooperativa.

Dalšími zakládajícími členy Platformy VIZE 0 jsou organizace, které se bezpečností silničního provozu dlouhodobě aktivně zabývají. Soukromý sektor reprezentují mimo jiné Česká asociace pojišťoven, Sdružení dovozců automobilů či Global Assistance, výzkumné instituce Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a Ústav soudního inženýrství VUT v Brně a neziskový sektor Tým silniční bezpečnosti. Důležitým členem platformy je Ředitelství služby dopravní Policie PP ČR. Státní správu reprezentuje například Drážní úřad a Platforma spolupracuje i s oddělením BESIP Ministerstva dopravy.

"Filozofie Vize nula staví na tom, že lidé běžně dělají chyby. Celý systém silniční dopravy proto musí být nastaven tak, aby žádná pochybení účastníků silničního provozu nezpůsobila vážné zranění či dokonce smrt. Na dopravní nehody je tak třeba nahlížet nikoliv jako na důsledek individuálního selhání, ale naopak jako na selhání celého systému. Země, které se ztotožnily s uvedenými zásadami, se mohou chlubit velmi příznivými statistikami závažné dopravní nehodovosti,“ říká předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský. Například švédské i britské silnice jsou dlouhodobě světově nejbezpečnější. K Vizi 0 se připojují i velké městské aglomerace, například New York či Londýn. „To všechno jsou pro nás významné motivátory a také důkazy, že silnice mohou být opravdu bezpečné,“ doplňuje Roman Budský.

Kromě již ověřených poznatků ze zahraničí budou také důležitým zdrojem statistiky Policie ČR. Brig. gen. Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie, upozorňuje na nejrizikovější skupiny řidičů. „Začínající řidiči s praxí do 5 let zaviní téměř čtvrtinu smrtelných nehod. To jsou alarmující čísla. Zároveň jsme zjistili, že za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil podíl seniorů usmrcených nebo těžce zraněných při dopravních nehodách. Velmi rizikovou skupinou jsou také řidiči motocyklů a jejich spolujezdci. Do konce letošního října jich zahynulo 88, meziročně o 24 více.“

Expertní skupina se shodla, že aktuálně nejdůležitějšími tématy jsou bezpečnost chodců a motocyklistů, nepozornost a také výchova začínajících řidičů. Jedna z odborných skupin Platformy se bude věnovat právě programům zaměřeným na mladé a začínající řidiče, včetně řidičského oprávnění na zkoušku. „Cílem pracovní skupiny bude návrh, případně i testování nové metodiky vzdělávání začínajících řidičů,“ představuje první navrhovaný projekt Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Pokud jde o počty obětí dopravních nehod, Česká republika se v posledních letech přiblížila průměru Evropské unie. Další zlepšení ale vyžaduje těsnější spolupráci mezi příslušnými subjekty veřejnoprávními soukromoprávními, centrálními, regionálními i lokálními.

Tomu, aby byly naše silnice bezpečné, může napomoci každý. Potřebný potenciál je v naší zemi veliký. I proto si Platforma Vize 0 klade za cíl stát se efektivním iniciátorem a partnerem potřebných změn.


nahoru