Dopravní výchova zážitkem v Libereckém kraji

Út 11. 12. 2018

Zážitkový dopolední program s názvem „Kamarádím se s Markétou, proto vím, jak se chovat bezpečně v silničním provozu“ v roce 2018 absolvovalo více než 5 000 dětí a žáků z Libereckého kraje. Seminář pro pedagogy, který je také zážitkovou formou, absolvovalo více než tři desítky učitelů.

Tým silniční bezpečnosti se věnuje vzdělávání a šíření osvěty v oblasti dopravně bezpečnostních témat již od roku 2010

V roce 2018 Tým silniční bezpečnosti v rámci Libereckého kraje navštívil 42 mateřských škol a 46 škol základních. Semináře pro pedagogy byly realizovány 4 (Turnov, Nový Bor, Frýdlant, Liberec).

Dopravní výchově věnuje Liberecký kraj dlouhodobě zvýšenou pozornost. Podporujeme nejen vzdělávání a aktivity cílené našim nejmenším. Pozornost věnujeme také vzdělávání pedagogů v oblasti bezpečnosti silničního provozu,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.     

Tým silniční bezpečnosti se věnuje vzdělávání a šíření osvěty v oblasti dopravně bezpečnostních témat již od roku 2010. Od roku 2017 prostřednictvím projektu Markétina dopravní výchova cílí na děti, pedagogy i dospělé. „Aktivně působíme na děti, aby si uvědomily důležitost bezpečného chování v silničním provozu. Prostřednictvím výukových dnů nebo dalších aktivit projektu. Pedagogům pomáháme s efektivnější aplikací dopravně-bezpečnostních témat do výuky,“ informuje metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

Semináře pro pedagogy probíhají interaktivně, což znamená, že učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací. Nejdůležitější součástí je pak zpětná vazba. Z té jasně vyplývá, že řada škol nemá dostatečné informace o dostupných materiálech nejen tištěných, ale i internetových. Pouhá čtvrtina pedagogů, kteří jsou na svých školách „gestory“ dopravní výchovy, má povědomí o portálech jako například Bezpečné cesty nebo Škoda hrou. „Pedagogové na našich kurzech oceňují především představení všech materiálů, portálů a aplikací, které jsou v současné době dostupné k výuce dopravní výchovy. Stejně kladně tak reagují nejen na pracovní listy projektu „Markétina dopravní výchova,“ vysvětluje metodik Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.


Důraz na seminářích je kladen také na znalost základních pravidel bezpečného pohybu v silniční provozu. „Stále se setkáváme s řadou dospělých, tedy i s učiteli, kteří nevědí, jakým účastníkem silničního provozu je například jezdec na koloběžce, a jaká pravidla se k němu vztahují. Během seminářů upozorňujeme na základní pravidla tematicky – chodec, cyklista, pasažér ve vozidle. Dále na vybrané chytáky ze zákona o silničním provozu,“ vysvětluje vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jan Frieser.


Více informací o projektu „Markétina dopravní výchova“, dopravní výchově a aktivitách Týmu silniční bezpečnosti v této oblasti najdete na stránkách www.dopravnivychova.cz.

Projekt mohl být realizování díky podpoře řady partnerů, zejmnéna Libereckého kraje, města Česká Lípa, Globus ČR, OC Nisa Liberec, nebo Magna Bohemia.


nahoru