Řada pedagogů je v rozpacích v silničním provozu

Po 22. 10. 2018

Útvar chodců může jít vpravo i vlevo. Záleží na tom, zda se jedná o organizovaný útvar dětí z mateřské nebo základní školy.

Zná učitel vašich dětí, kde a jak se správně a bezpečně pohybovat?

Pedagogové v pravidlech, jež by měli dodržovat se skupinou dětí, velmi často tápou. Z šetření České školní inspekce vyplývá, že více než 70 % pedagogů déle než 2 roky neabsolvovalo odborný seminář dopravní výchovy nebo kurz pravidel silničního provozu. Dále 50 % pedagogů uvedlo, že při studiu na vysoké škole nebylo ani připraveno vzdělávat v oblasti bezpečnosti. „Neznalost některých pravidel se nám ověřuje dnes a denně v praxi, když komunikujeme s pedagogy,“ vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Chodci

Je obecně známo, že chodec je povinen užít chodníku, je-li k dispozici. V případě opačném je povinen se pohybovat po levé straně komunikace při krajnici. Mohou však jít nejvýše dva vedle sebe. Za snížené viditelnosti či v nepřehledných úsecích mohou jít dokonce pouze za sebou.

Organizovaný útvar chodců dětí a školní mládeže

Ovšem útvary chodců se řídí pravidly, podle kterých se v silničním provozu musí řídit také řidiči motorových vozidel. Do těch se řadí také organizované skupiny dětí a školní mládeže. Útvar se musí pohybovat vpravo po pozemní komunikaci.

Předškoláci jako chodci

Výjimkou je však organizovaná skupina dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, tedy žáci mateřských škol. „Na ty zákon pohlíží jako na chodce. Pokud je k dispozici chodník, případně stezka pro chodce, musí je využít podle jistých pravidel,“ upozorňuje Novotná, metodik dopravní výchovy. Jít po pravé straně a maximálně dva vedle sebe. V případech kde není chodník nebo stezka, po silnici se pohybují vlevo.

Za dodržování všech povinností je odpovědná osoba, která je starší 15 let a je dostatečně způsobilá. „Nejistotou bývá pro pedagogy také označení útvaru chodců za snížené viditelnosti vpředu na obou stranách bílým světlem a vzadu na obou stranách červeným světlem,“ dodává Markéta Novotná.

Odpovědná osoba za organizovaný útvar dětí nebo školní mládeže je oprávněna zastavovat vozidla. Má to také svá úskalí. „Pedagog smí dát znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo terčíkem. Ovšem pozor, v případě snížené viditelnosti. Tehdy se znamení dává červeným světlem pohybujícím se v horním půlkruhu,“ zdůrazňuje Novotná.

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s dalšími partnery se snaží prostřednictvím akreditovaných seminářů v systému DVPP pedagogy informovat a vzdělávat. Zaměřuje se nejen na základní informace sloužící k následnému vzdělávání dětí. Zdůrazňuje také cenná pravidla a informace pro působení v jejich praxi.


nahoru