Nová soutěž pro studenty startuje

Út 02. 10. 2018

Moje vize nula - Projekt, který mění pohled mladých řidičů na bezpečnost v dopravě startuje už v říjnu.

Projekt "Moje vize nula" startuje 1.10.2018. Studenti již mohou registrovat své projekty

Projekt „Moje vize nula“ vyhlášený Nadací pojišťovny Kooperativa, organizovaný Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.), je novým konceptem, jak přiblížit problematiku bezpečnosti silničního provozu jedné z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu, a to mladým řidičům. V tomto případě jsou cílovou skupinou studenti vysokých škol.

Mladí řidiči ve věku do 24 let a řidiči s praxí do dvou let jsou výrazně zastoupeni ve statistikách dopravních nehod se závažnými a fatálními následky. „Ze statistik publikovaných Evropskou radou pro bezpečnost silničního provozu vyplývá, že pravděpodobnost úmrtí při dopravní nehodě je pro mladé o 70 procent vyšší, než je tomu u zbytku populace. Při kolizích s vozidly řízenými mladými řidiči umírá téměř 40 procent všech obětí dopravních nehod”, uvádí dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Hlavním cílem je aktivizovat mladé řidiče, aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti, potažmo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod způsobených mladými řidiči. Jedná se o akci s dlouhodobým cílem a dlouhodobým efektem.

„Chceme motivovat mladé řidiče k aktivnímu zapojení do dopravně bezpečnostních témat v rámci jejich terciárního vzdělávání a prostřednictvím soutěže působit na rozvoj jejich hodnotového žebříčku. Chceme vypracovat databázi inspirujících projektů týkajících se dopravně bezpečnostních témat či témat s nimi souvisejících“, řekl Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Projekt „Moje vize 0“ startuje 1. 10. 2018. Studenti se mohou zúčastnit soutěže a aktivně přispět k dopravně bezpečnostním tématům až do konce května 2019. „Studenti terciárního vzdělávání mohou přihlásit svůj projekt na vybrané bezpečnostní téma, týkající se jejich studijního oboru. Studenti tak mají jedinečnou možnost získat cenné zkušenosti s psaním projektu pod odborným vedením expertů, naskýtá se jim možnost stáže, či potencionální realizace jejich projektů. Ze všech přihlášených projektů odborná komise vybere celkem 5 nejlepších prací. Autoři těchto vítězných prací pak budou pozváni do finálového kola soutěže za účelem osobní prezentace projektu. Pro vítěze jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč.“ říká Gabriela Hlásková, manažerka CSR projektů v pojišťovně Kooperativa.


nahoru