Francúzsko zaviedlo povinné nosenie prílb pre detských cyklistov

So 01. 04. 2017

Stalo sa tak 15. krajinou v rámci EÚ28 so zavedenou povinnosťou používania cyklistických prílb. Prilba znižuje riziko vážneho poranenia hlavy až o 70 %. U detí používajúcich cyklistickú prilbu dramaticky klesá riziko nehôd spojených so stratou vedomia

Francúzsko zaviedlo od 22. marca tohto roku povinnosť používať pri jazde na bicykli cyklistickú prilbu. Vzťahuje se na deti mladšie ako 12 rokov. Dôvodom je snaha výrazne znížiť počty zbytočne zranených detí v cestnej premávke. Francúzski odborníci zverejnili údaje, ktoré jednoznačne podporujú používanie prílb. Všeobecne znižujú riziko vážneho poranenia hlavy o 70 prercent, výskyt ľahkého zranenia je nižší o 31 percent a nebezpečenstvo poranenia tváre sa znižuje o 28 percent. Nosenie prílb významne znižuje výskyt neurologických následkov nehôd u najmenších cyklistov do 6 rokov. U detí používajúcich cyklistickú prilbu dramaticky klesá riziko nehôd spojených so stratou vedomia. Zatiaľ, čo bez prilby pri pádoch v rýchlostiach nad 10 km/h hrozí strata vedomia až v 98 percentách prípadov, deti používajúce prilbu upadnú do bezvedomia v zhruba 0,1 percente.

Kde všade v Európe je používánie cyklistických prílb povinné?

Množstvo našich občanov sa bude aj tento rok venovať cykloturistike pri svojej zahraničnej dovolenke. Prinášame aktualizovaný prehľad štátov, v ktorých je zákonom stanovená povinnosť používať pri jazde na bicykli na pozemných komunikáciách prilbu:

 • Česká republika – povinne pre osoby mladšie 18 rokov
 • Estónsko – povinne pre deti vo veku do 16 rokov
 • Fínsko – platí univerzálna povinnosť pre všetkých
 • Francúzsko – pre deti vo veku do 12 rokov
 • Chorvátsko – povinne pre deti vo veku do 16 rokov
 • Lichtenštajnsko - povinne pre všetkých pri jazde rýchlosťou vyššou než 20 km/h
 • Litva – povinne pre deti vo veku do 18 rokov
 • Lotyšsko – povinne pre deti vo veku do 12 rokov
 • Maďarsko – povinne mimo obce, a to pri rýchlosti prevyšujúcej 50 km/h
 • Malta – povinne pre deti vo veku do 10 rokov
 • Portugalsko – iba pre bicykle s elektrickým pohonom
 • Rakúsko – povinne deti vo veku do 12 rokov
 • Slovensko – povinne pre všetkých pri jazde mimo obce, pre deti vo veku do 15 rokov aj v obci
 • Slovinsko – povinne pre deti do 15 rokov
 • Španielsko – deti do 16 rokov povinne; pre všetkých povinne mimo obce (nie je povinnosť používať pri jazde do kopca či v horúcom počasí)
 • Švédsko – povinne pre deti vo veku do 15 rokov
 • Švajčiarsko – povinne pre všetkých pri jazde rýchlosťou vyššou než 20 km/h

Určite sa oplatí uvedené pravidlá dodržiavať. Zahraničná dopravná polícia býva nekompromisná. „Napríklad vo Francúzsku nepoužitie cyklistickej prilby vyjde na 135 eur. Všeobecne platí, že ak cyklista pri nehode utrpí úraz a bude zistené, že nemal na hlave prilbu, hrozí, že uhradí všetky náklady spojené s následným liečením. Tie môžu dosahovať astronomických výšok,“ uzaviera Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.nahoru