Nejškodlivější návyková látka na světě? Alkohol!

Út 17. 10. 2017

K uvedenému zjištění došli britští odborníci na základě analýzy škodlivého dopadu 20 nejčastěji zneužívaných návykových látek. Návykové látky škodí i na silnicích. Celosvětově ročně připraví o život pětinu všech obětí nehod.

Tým silniční bezpečnosti startuje novou kampaň

Britská The Independent Scientific Committee on Drugs vyhodnotila celkovou škodlivost 20 nejčastěji zneužívaných návykových látek. Projekt byl financován organizací The Centre for Crime and Justice Studies. Škodlivost jednotlivých látek byla posuzována na úrovni fyzické, psychologické a společenské, a to podle 16 kritérií, přičemž 9 z nich se týkalo škod spáchaných na uživatelích a zbývajících 7 škodlivých dopadů na ostatní. Z analýzy vyplynulo, že bezkonkurenčně nejškodlivější je alkohol, s velkým odstupem druhý je heroin a v těsném závěsu crack. Čtvrtou příčku obsadil metamfetamin. Možná překvapivě šestý je tabák, který se nachází v těsném závěsu za pátým kokainem.   

Hodnoceno bylo za využití 100 bodové škály, přičemž váha jednotlivých hodnoticích kritérií vycházela z jejich relativní závažnosti. Analýza prokázala, že pokud se jedná o negativní dopad užívání látek na jejich konkrétní uživatele, nejhorší jsou heroin, crack a metamfetamin (pervitin). Naopak nejškodlivější dopad na okolní společnost mají heroin, crack a alkohol. Ten byl také vyhodnocen jako suverénně celkově nejškodlivější návyková látka, s velkým odstupem následují heroin a crack.

Nadměrné užívání alkoholu má významně nejvyšší dopad na kvalitu života společnosti, negativní ekonomické dopady a výskyt zranění. Heroin společně s crackem obsadily nechvalné prvenství v oblasti výskytu trestné činnosti. Halucinogenní houby a LSD jsou jedničkou, pokud se jedná o škody způsobené na psychice. Co se týče síly závislosti, o první místo se možná překvapivě dělí tabák a crack.

Alkohol a další návykové látky páchají škody i v silničním provozu
Podle údajů OSN zveřejněných v roce 2016 každoročně na silnicích celého světa zemře na 1 250 000 lidí. „Zhruba 190 000 z nich zemře při nehodě s přítomností alkoholu. Na dalších cca 40 000 úmrtích se podílejí zakázané drogy, z toho v 51 procentech se jedná o amfetaminy, ve 14 procentech o konopí, 14 procentech kokain a 13 procentech opiáty. Z uvedených údajů vyplývá, že téměř pětina obětí nehod možná zemřela zbytečně,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.     

Alkohol a další návykové látky v silničním provozu jsou velkým problémem i v Evropské unii. V rámci evropského projektu DRUID byl ve 13 zemích celkově 50 000 řidičů odebrán vzorek krve či slin za účelem následné analýzy na přítomnost alkoholu, návykových látek či nebezpečných medikamentů. Výsledek byl tristní. U 3,48 procenta řidičů byla v těle zjištěna přítomnost alkoholu. U 4,02 procenta řidičů byly v těle prokázány zakázané návykové látky či nebezpečné medikamenty, v pětině případů ve vzájemné kombinaci či společně s alkoholem. Celkem tedy 7,5 procenta vyšetřených šoférů mělo v těle látky negativně ovlivňující jejich řidičské schopnosti. Každý 13. řidič představoval zvýšenou hrozbu pro bezpečnost silničního provozu.

A veselé to není ani v České republice. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., vyšetřilo vzorky slin 2 039 řidičů, 108 z nich bylo pozitivních. Nacházelo se v nich 83 zakázaných látek a dále pak 55 látek, které sice nejsou zakázány, ale negativně ovlivňují schopnost bezpečně řídit motorová vozidla.

Experti zapojení do projektu DRUID zjistili, jaký je postoj šoférů přistižených se zakázanými látkami v těle. Zpravidla nevěří, že by návykové látky mohly negativně ovlivnit jejich řidičský výkon. Je však rozdíl mezi osobami, u nichž byly prokázány drogy, a naopak jedinci s prokázanou přítomností alkoholu v krvi. Ti první jsou přesvědčeni, že drogy z nich dělají lepší řidiče, po přistižení nepociťují stud, ten přichází zpětně až po případné léčbě závislosti. Naopak druhá skupina uvádí, že alkohol jejich výkon nezhoršuje, pocit studu za jízdu pod vlivem alkoholu však nastupuje ihned, obávají se především odsouzení ze strany přátel.

Alkohol a návykové látky v silničním provozu zabíjejí i v České republice. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že v letech 2011-2016 asistovaly u 410 úmrtí následkem nehod, dalších 1 797 osob bylo zraněno těžce. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo dalších 20 lidí. Dlouhodobě je markantní, že pokud se jedná o alkohol za volantem, zabíjejí především silně podnapilí jedinci. Nejinak tomu bylo i loni. Ti, kterým byla v krvi naměřena hladina alkoholu vyšší než 1 promile, měli na svědomí 35 usmrcených z celkového počtu 52 obětí nehod s přítomností alkoholu.

Nová preventivní kampaň míří nejen na alkohol za volantem
Je proto třeba působit nejen na osoby, které mají zkušenosti se zneužíváním alkoholu a dalších návykových látek, ale také na jejich blízké či kamarády. Poukazovat na to, že to mohou být právě oni, kdo v rozhodující chvíli rozhodnou o tom, zda za volant či řídítka usedne či naopak neusedne člověk, který je nebezpečný nejen pro sebe, ale i pro ostatní,“ říká Roman Budský. Nebezpečnost alkoholu v silničním provozu a možná prevence vzniku zbytečných tragických nehod je proto obsahem prvního ze čtyř preventivních spotů umístěných na webovém portálu www.nebezpecnesilnice.cz, jež se v rámci právě spuštěné preventivní minikampaně „Člověk vs. silnice“ zaměří na typické příčiny závažných nehod. „Cílem kampaně je apelovat a současně chytlavou formou upozornit na čtyři dlouhodobě závažné příčiny tragických nehod, ke kterým kromě alkoholu patří i nepozornost, únava a nedostatečná viditelnost chodců za snížené viditelnosti,“ uzavírá Jan Polák, ředitel obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích. 


nahoru