Učitelé z Rychnovska jsou proškoleni

Pá 20. 10. 2017

Proběhl první ze šesti seminářů pro pedagogy základních škol, které jsou společným projektem Týmu silniční bezpečnosti, Libereckého kraje a ŠKODA Auto

Proběhl první ze šesti seminářů pro pedagogy základních škol.

První seminář dopravní výchovy pro pedagogy proběhl tento čtvrtek 19. 10. 2017 v Rychnově nad Kněžnou. Účast byla naplněna a na seminář přijeli i učitelé ze vzdálenějších obcí. Strávili tak příjemné odpoledne v tréninkové kavárně pro lidi s lehkým a středním mentálním postižením zhruba 4 hodiny. Nejen že si odnesli shrnutí známých poznatků o přítomnosti dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, byli seznámeni s nezbytnostmi k výuce dopravně-bezpečnostních témat ze zákonů týkajících se provozu na pozemních komunikacích.

„Nejsme s kolegyněmi zastánkyně frontálního vyučování, proto část semináře byla věnována tvůrčí práci učitelů. Dobrý učitel žáky motivuje různorodostí vyučovacích metod. Na semináři si učitelé z Rychnovska vyzkoušeli roli žáků a my na nich aplikovaly prvky projektového vyučování. Ze zpětné vazby od učitelů víme, že se seminář napnil, až dokonce předčil jejich očekávání,“ komentuje za lektorský tým Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Dále byl učitelům představen projekt Týmu silniční bezpečnosti Markéty dopravní výchova. Jedná se o projekt, díky němuž vzniká nový didaktický materiál v současné době s využitím na základních školách. Cílem Týmu silniční bezpečnosti je navázat s jednotlivými základními školami úzkou spolupráci, díky níž by došlo ke zlepšení výuky dopravní výchovy na základních školách. „Rádi bychom vzniklé materiály distribuovali do co nejvíce škol, aby je mohli pedagogové využívat. Ojedinělost těchto pracovních listů spatřujeme díky aplikaci listů v různých vzdělávacích oblastech, tzv. mezipředmětovost.“ dodává ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Do prosince se uskuteční ještě 5 takových seminářů, a to ve městech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Mladá Boleslav a Liberec. Stále jsou volná místa, mate-li tedy zájem, můžete se přihlásit ZDE.


nahoru