Jak obout kamion na zimu. Velký přehled států

Po 04. 12. 2017

V zahraničí mohou být sankce za nevyhovující obutí vozidla likvidační

V Německu za jízdu bez zimních pneumatik hrozí pokuta ve výši 60 eur

Cestujeme (nejen) Evropou - předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů ve 41 státech
 

Kdy a proč zimní pneumatiky

V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane. V případě, že je na začátku úseku umístěna dopravní značka „Zimní výbava“, platí tato povinnost vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky.

Co je vlastně zimní pneumatika

Za zimní jsou považovány pneumatiky označené symbolem M+S. V zásadě se jedná o pláště, které především na zabláceném povrchu a ve sněhové břečce zaručují lepší záběr a stabilizaci vozidla ve zvoleném směru jízdy. Není zde však automatická záruka, že budou mít žádoucí vlastnosti i při nižších teplotách, jež lze očekávat v zimním období. Přední výrobci pneumatik proto používají pro pneumatiky určené pro náročný zimní provoz zvláštní, tzv. alpský symbol. Jedná se o emblém trojité hory se sněhovou vločkou, na plášti bývá zpravidla umístěn vedle zákonem požadovaného označení M+S.

Jak je používat

Pro řidiče motorových vozidel kategorie M nebo N s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg platí povinnost používat zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka jejich běhounu musí činit minimálně 6 milimetrů. Tato povinnost se však nevztahuje na pneumatiku použitou na tzv. rezervním kole, rovněž tak neplatí povinnost obouvat do zimních pneumatik přívěsy. „Řidiči profesionálové určitě neudělají chybu, budou-li mít v zimní výbavě svého vozidla sněhové řetězy. Při svých jízdách napříč Českou republikou mohou narazit na úseky silnic, kam je na základě příkazu daného dopravní značkou 'Sněhové řetězy´ vjezd povolen až po nasazení sněhových (resp. protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Rychlost jízdy se řetězy může být maximálně 50 km/h,“ doplňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Na rozdíl od řady dalších evropských států není v ČR povoleno používat pneumatiky s hroty.  

Sankce za nepoužívání zimních pneumatik

Pokud bude při silniční kontrole zjištěno, že řidič nemá obuty předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu udělení blokové pokuty ve výši až 2000 korun. Pokud bude případ projednáván ve správním řízení, může být výše pokuty až 2500 korun. Trestné body se ovšem neudělují.

Jak je to v zahraničí

V řadě evropských zemí nejsou zimní pneumatiky povinné. „Naši profesionální řidiči ovšem určitě budou vyjíždět na pneumatikách zimních. Je třeba dbát na to, aby i jejich hloubka dezénu splňovala podmínky stanovené státy, kterými projíždějí. Řada států stanoví i další povinnou zimní výbavu, kterou musí mít řidiči kamionů a autobusů s sebou na palubě. Při nedodržení stanovených regulí musí šoféři počítat s pokutou. Nejednou opravdu vysokou,“ varuje Roman Budský.

Mnohé státy požadují, aby ve výbavě vozidla byly sněhové řetězy. Jedná se např. o Albánii, Bulharsko, Černou Horu, Kosovo, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Maďaři i Bulhaři mohou být nekompromisní. Panují-li zimní podmínky, mohou vozidlu, v jehož výbavě nejsou, zakázat vjezd na své území, případně zakázat další jízdu. V Kazachstánu a Rusku musí být do zimních pneumatik obuta všechna kola, tedy nejen ta na hnacích nápravách. V Turecku musí být do zimní pneumatiky obuto i rezervní kolo.

V řadě zemí je povoleno používat pneumatiky s hroty. Na to je dobré pamatovat a dodržovat od vozidel jedoucích vpředu dostatečný odstup. Přece jen jim to může brzdit lépe. V některých částech Norska se za používání pneumatik s hroty hradí poplatek. V Rusku jsou k jízdě na těchto pneumatikách benevolentní, jejich použití zakazují pouze od června do srpna.

Lopatu na případné odklizení sněhu vyžadují na Balkáně. Jedná se například o Černou Horu, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu-Hercegovinu a Rumunsko. V posledních dvou uvedených státech vyžadují i pytel s pískem.

Postih za nevyhovující zimní výbavu může být enormní

V Německu za jízdu bez zimních pneumatik hrozí pokuta ve výši 60 eur. Pokud uvedené vozidlo způsobí problémy v dopravě, bude to 80 eur. Jestliže bude způsobena nebezpečná situace, finanční postih se zvýší na 100 eur. Bude-li v důsledku jízdy na nevyhovujících pneumatikách způsobena dopravní nehoda, řidič zaplatí 120 eur. Ve všech případech bude řidiči udělen 1 trestný bod. V Polsku porušení příslušných zákonných ustanovení vyjde až na 200 zlotých, v Portugalsku na 25-125 eur. V Rakousku může být vozidlu, které není vybaveno zimními pneumatikami, zakázána další jízda. Současně hrozí finanční postih od 35 do 5000 eur. Na Slovensku musí řidič při nesplnění stanovených podmínek počítat s pokutou až 60 eur. V případě způsobení nehody bude pokuta vyšší, v případě způsobení smrtelné nehody hrozí vězení. Ve Slovinsku mohou být pokutováni nejen řidiči, ale i jeho zaměstnavatel. Šoféři budou muset v případě nedodržení zákona sáhnout až pro 400 eur, jejich chlebodárci však zaplatí až desetinásobek.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v EU28 a dalších vybraných státech

Albánie
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Je třeba mít s sebou sněhové řetězy. Použijí se na kolech hnací nápravy na příkaz dopravní značky a podle stavu povrchu vozovky. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny.

Arménie
Zimní pneumatiky nejsou povinné, ani není třeba vozit s sebou sněhové řetězy. Pokud narazí řidič v horských oblastech na zasněženou silnici, může sněhové řetězy nasadit, a to na kola hnací nápravy.

Ázerbájdžán
Zimní pneumatiky nejsou povinné, ani není třeba vozit s sebou sněhové řetězy.
    
Belgie
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Sněhové řetězy povoleny jen na silnicích pokrytých sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny. Za příslušných povětrnostních podmínek může jejich použití povolit ministerstvo dopravy.

Bělorusko
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Sněhové řetězy povoleny jen na silnicích pokrytých sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny.

Bosna-Hercegovina
Povinné od 15. listopadu do 15. dubna pro vozidla s více než 8 sedadly a také vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t. Řidiči mají na výběr ze dvou variant:
1.    Na kolech hnací nápravy musí být obuty zimní pneumatiky o hloubce běhounu alespoň 4 mm.
2.    Na vozidle mohou být pneumatiky, jež nejsou považovány za zimní. V případě, že nastanou zimní podmínky (sněžení, mrznoucí déšť apod.), musí být na kolech hnací nápravy nasazeny řetězy.
V uvedeném období musí být ve vozidle sněhové řetězy a lopata na odklízení sněhu. Současně musí být ve vozidle pytel s 25-50 kilogramy písku. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny.  

Bulharsko
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Obutí však musí mít v době od 15. listopadu do 1. března hloubku dezénu alespoň 4 mm. Od 1. listopadu do 31. března je třeba s sebou vozit sněhové řetězy. Použijí se v horských oblastech na příkaz příslušné dopravní značky. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny. Pokud nebude vozidlo vybaveno potřebnou zimní výbavou, může mu být odepřen vstup do země, případně zakázána další jízda na území Bulharska.

Černá Hora
Pneumatiky zimní či s označením M+S či jsou povinné na silnicích určených ministerstvem vnitra, a to od listopadu do dubna. Hloubka běhounu je minimálně 4 mm. Ve vozidle musí být řetězy pro případné nasazení na kola hnací nápravy. Jejich povinné užití je stanoveno dopravním značením či v závislosti na povětrnostních podmínkách. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny. Řidiči autobusů a kamionů s sebou musí vozit lopatu na odklízení sněhu.

Dánsko
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Použití sněhových řetězů je povoleno od 1. listopadu do 15. dubna. Ve stejném období je povoleno používat pneumatiky s hroty. Ty musejí být obuty na všech kolech.

Estonsko
Povinné použití zimních pneumatik. Musí se jednat o radiální pneumatiky s hloubkou dezénu minimálně 3 mm. Povinnost platí od 1. prosince do 1. března, případně od začátku října do konce dubna, pokud to vyžadují povětrnostní podmínky. Sněhové řetězy povoleny jen na silnicích pokrytých sněhem nebo ledem. Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny nesmějí používat pneumatiky s hroty.

Finsko
Od začátku prosince do konce února musí mít vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny na kolech hnací nápravy obuty pneumatiky o hloubce dezénu min. 5 mm a na ostatních kolech alespoň 3 mm. Sněhové řetězy jsou povoleny jen na silnicích pokrytých sněhem nebo ledem. Pneumatiky s hroty je povoleno používat od 1. listopadu do prvního pondělí po Velikonocích. V závislosti na povětrnostních podmínkách může být toto období prodlouženo. Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t jedoucí na pneumatikách s hroty nesmějí překročit max. povolenou rychlost 80 km/h. Průměrná výška hřebů nesmí přesahovat 1,5 mm a jejich maximální počet je stanoven na 50 na metr obvodu pneumatiky (platí pro pneu vyrobené po 1. červenci 2013).

Francie
Zimní pneumatiky obecně nejsou povinné. Povinnost jejich použití může být stanovena dopravní značkou, to samé platí pro používání sněhových řetězů. Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny nesmějí používat pneumatiky s hroty. (Naopak vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny mohou pneumatiky s hroty používat, a to od první soboty před 11. listopadem do poslední březnové neděle. Max. rychlost jízdy je stanovena na 90 km/h, vozidla musí být označena příslušnou nálepkou.)
 
Chorvatsko
Zimní pneumatiky jsou od 15. listopadu do 15. dubna povinné. Na kolech hnací nápravy musí mít automobily o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny obuty pneumatiky s označením M+S. Za stanovených podmínek nutno používat sněhové řetězy. V regionu Lika/Gorski Kotar je jejich použití povinné. Pneumatiky s hroty nejsou povoleny. V komerčně používaných vozidlech musí být lopata na odklízení sněhu.

Irsko
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Použití sněhových řetězů je povoleno, jen pokud je povrch silnice pokryt sněhem či ledem. Použití pneumatik s hroty je povoleno, max. rychlost je stanovena na 96 či 112 km/h (silnice či dálnice).

Itálie
Zimní pneumatiky obecně nejsou povinné. Jejich použití ovšem může být dáno dopravním značením. Povinnost vozit protismyková zařízení (např. sněhové řetězy). V případě sněhové kalamity může policie uzavřít některé dálniční úseky.

Kazachstán
Od začátku prosince do konce února musí mít nákladní vozidla a autobusy obuty na všech kolech zimní pneumatiky (označeny M+S či tzv. alpským symbolem). Minimální hloubka dezénu je 4 mm. Sněhové řetězy nejsou povinné, ale doporučuje se vozit je s sebou. Používání pneumatik s hroty je zakázáno v letních měsících (červen-srpen).

Kosovo
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Platí povinnost vozit sněhové řetězy určené k nasazení na hnací nápravu. Použijí se na základě příkazů stanovených dopravními značkami a v závislosti na povětrnostních podmínkách. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. V autobusech a nákladních vozidlech musí být lopata na odklízení sněhu.

Lichtenštejnsko
Zimní pneumatiky nejsou povinné. Je však stanovena právní odpovědnost za škody způsobené následkem používání pneumatik nevyhovujících povětrnostním podmínkám. Povětrnostním podmínkám musí rovněž odpovídat výbava vozidla. Používání sněhových řetězů je povoleno, v horských oblastech může být povinné na základě příkazu daného dopravními značkami. Vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 tuny mohou být vybavena pneumatikami s hroty, a to od 1. listopadu do 30. dubna. Pneumatiky s hroty musí být v daném případě na všech kolech vozidla. Dané automobily musí být označeny příslušnou nálepkou. Maximální povolená rychlost je pak 80 km/h.

Litva
Zimní pneumatiky jsou povinné jen pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny (od 1. listopadu do 1. dubna). Sněhové řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem. Pneumatiky s hroty je povoleno používat od 1. listopadu do 1. dubna.

Lotyšsko
Zimní pneumatiky jsou povinné jen pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny (od 1. prosince do 1. března, min. hloubka dezénu činí 4 mm). Sněhové řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem. Pneumatiky s hroty mohou používat vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, a to od 1. října do 30. dubna.

Lucembursko
Všechna kola hnací nápravy či náprav musí být opatřena zimními pneumatikami (M+S) v případě, že panují zimní podmínky (na silnici je sníh, led či námraza). Sněhové řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem. Používání pneumatik s hroty je zakázáno.
 
Maďarsko
Obecně nejsou zimní pneumatiky povinné. Sněhové řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem (jejich použití může být povinné za extrémních povětrnostních podmínek, pak platí omezení max. rychlosti jízdy do 50 km/h). Za zimních podmínek může být do Maďarska zakázán vjezd vozidel, v jejichž výbavě nejsou sněhové řetězy. Používání pneumatik s hroty je zakázáno.

Makedonie
Zimní pneumatiky nejsou povinné. V období od 15. října do 15. března musí být ve výbavě vozidla sněhové řetězy, pokud není vybaveno zimními pneumatikami. Dálkové autobusy a kamiony musí být vybaveny lopatou na odklízení sněhu. Používání pneumatik s hroty je zakázáno.

Německo
V případě panujících zimních podmínek musí být vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny vybavena zimními pneumatikami označenými tzv. alpským symbolem na kolech hnací nápravy (tato povinnost platí obecně, není vázána na určité období roku). To platí pro případ, že pneumatiky byly vyrobeny počínaje 1. lednem 2018. Pneumatiky označené symbolem M+S vyrobené do konce roku 2017 jsou též považovány za vyhovující pro provoz za zimních podmínek, ovšem jen do 30. září 2024. Nejpozději od 1. července 2020 musí být pneumatiky s alpským symbolem používány i na přední řízené nápravě. Sněhové řetězy lze použít, pokud tak stanoví dopravní značení. Obecně je používání pneumatik s hroty zakázáno, výjimkou je cesta přes „Kleines Deutsches Eck“. Vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny musí být za panujících zimních podmínek počínaje 1. lednem 2018 vybavena zimními pneumatikami s alpským symbolem na všech kolech.

Za jízdu bez zimních pneumatik hrozí pokuta ve výši 60 eur. Pokud uvedené vozidlo způsobí problémy v dopravě, pokuta činí 80 eur. Pokud bude způsobena nebezpečná situace, pokuta bude ve výši 100 eur. Bude-li v důsledku jízdy na nevyhovujících pneumatikách způsobena dopravní nehoda, výše pokuty bude 120 eur. Ve všech případech bude řidiči udělen 1 trestný bod.

Nizozemsko
Není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Je zakázáno používat sněhové řetězy a pneumatiky s hroty.

Norsko
Od 15. listopadu do 31. března musí vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny používat na všech kolech zimní pneumatiky označené symbolem M+S, a to o hloubce dezénu minimálně 5 mm. V období, kdy je povoleno jezdit na pneumatikách s hroty, musí být ve výbavě vozidel těžších 3,5 tuny sněhové řetězy. V případě soupravy s přívěsem jich musí být 7. Pneumatiky s hroty o průměrné výšce 1,7 mm je možno používat od 1. listopadu do první neděle po Velikonocích. V regionech Nordland, Troms a Finnmark platí tato možnost od 16. října do 30. dubna. U kamionů a přívěsů musejí být tyto pneumatiky na stejné ose, u dvojmontáže postačí osazení na jedné z pneumatik. V Trondheimu a Oslu se za používání pneu s hroty platí. Poplatek je možné uhradit u prodejních automatů u hlavních tahů, prostřednictvím telefonu či SMS (zaslat možno jen z norských, švédských či dánských telefonních čísel). Obecně stojí denní lístek cca 3,90 eura, měsíční cca 52 eur, celoroční cca 155 eur, pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny jsou částky dvojnásobné. Za neuhrazení poplatku je účtována pokuta ve výši 97 eur.   

Polsko
Není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno používat, jen pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem. Dopravní značky ovšem mohou nařídit jejich použití. Jízda na pneumatikách s hroty je zakázána. Porušení uvedených zákonných ustanovení může být sankcionováno pokutou ve výši až 200 zlotých.

Portugalsko
Není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Dočasně může být stanovena povinnost použít sněhové řetězy (týká se jen nejvýše položených oblastí země). Používání pneumatik s hroty je zakázáno. Porušení uvedených zákonných ustanovení může být sankcionováno pokutou ve výši 25 až 125 eur.

Rakousko
Povinnost používat zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do 15. dubna. Vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny musí používat zimní pneumatiky (M+S) na kolech alespoň jedné hnací nápravy. Minimální hloubka dezénu činí u pneumatik smíšené konstrukce 6 mm, u radiálních pneumatik 5 mm. Autobusy kategorie M2 a M3 musí používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 15. března. Vozidla musejí být vybavena sněhovými řetězy pro alespoň dvě pneumatiky hnací nápravy (od 1. listopadu do 15. dubna). Uvedená povinnost nemusí platit pro autobusy zajišťující veřejnou dopravu. Řetězy se používají na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Používání pneumatik s hroty je pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny zakázáno. Vozidlu, které není vybaveno zimními pneumatikami, může být zakázána další jízda. Současně hrozí finanční postih od 35 do 5000 eur.

Rumunsko
V případě panujících zimních podmínek musejí být vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a vozidla sloužící k přepravě s více než 9 sedadly vybavena na hnací nápravě zimními pneumatikami či pneumatikami se symbolem M+S. Vozidla o celkové hmotnosti přesahující 3,5 tuny musejí mít ve výbavě sněhové řetězy, použijí se v případě potřeby či na základě dopravního značení. Rovněž tak musejí být vybavena lopatou na odklízení sněhu a pískem. Používání pneumatik s hroty není povoleno.
 
Rusko
Od začátku prosince do konce února musí mít nákladní vozidla a autobusy obuty na všech kolech zimní pneumatiky (označeny M+S či tzv. alpským symbolem). Minimální hloubka dezénu je 4 mm. Sněhové řetězy nejsou povinné, ale doporučuje se vozit je s sebou. Používání pneumatik s hroty je zakázáno v letních měsících (červen-srpen).

Slovensko
Pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, musí mít automobily o celkové hmotnosti do 3,5 tuny obuta na všech kolech zimní pneumatiky (alpský symbol či M+S). Vozidla těžší musí mít zimní pneumatiky obuty alespoň na kolech jedné hnací nápravy v období od 15. listopadu do 31. března vždy, mimo toto období v případě definovaném první větou. Nesplnění výše uvedených podmínek bude pokutováno do výše 60 eur. V případě způsobení nehody bude pokuta vyšší, v případě způsobení smrtelné nehody hrozí uvěznění řidiče.

Slovinsko
V době od 15. listopadu do 15. března mají řidiči vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny dvě možnosti. Buď mohou mít alespoň na kolech jedné hnací nápravy obuty zimní pneumatiky o hloubce dezénu min. 3 mm, nebo nemusí jezdit na zimních pneumatikách, ale musí mít ve výbavě sněhové řetězy, které za zimních podmínek nasadí na kola hnací nápravy. Používání pneumatik s hroty je zakázáno. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 120 eur. Pokud dojde ke způsobení dopravních komplikací, pokuta bude ve výši 400 eur. Právnická osoba či soukromý podnikatel současně zaplatí nejméně 1 200 eur, konkrétně odpovědný úředník pak alespoň 120 eur. Pokud dojde ke komplikacím v dopravě, bude výše pokuty pro podnikající subjekt přinejmenším 4 000 eur a konkrétní úředník uhradí minimálně 400 eur. Vozidlům bez zimních pneumatik, které na zasněžené či zledovatělé silnici způsobí dopravní komplikace, policie zakáže další jízdu.

Srbsko
Od listopadu do dubna je povinnost jezdit na zimních pneumatikách (alpský symbol či M+S) o hloubce dezénu min. 4 mm. Ve vozidle musí být sněhové řetězy použitelné na kola hnací nápravy, a to v případě potřeby či na základě příkazu dopravní značkou. Používání pneumatik s hroty je zakázáno. Kamiony a autobusy musí mít ve výbavě lopatu na odklízení sněhu.

Španělsko
Obecně není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Jejich použití je ovšem povinné na určených vysokohorských silnicích. Tam musí mít autobusy všechna kola obuta do zimních pneumatik označených alpským symbolem, hloubka dezénu je minimálně 4 mm. Nákladní vozidla o celkové hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny používaná k odvozu odpadků, rozvozu potravin či kapalin a asistenční vozidla musí mít na všech kolech obuty zimní pneumatiky. Pokud nejsou uvedená vozidla obuta do zimních pneumatik, musí mít ve výbavě sněhové řetězy. Ostatním nákladním vozidlům je do uvedených úseků jízda zakázána. Na zasněžených silnicích je možno používat pneumatiky s hroty. Výška hrotů může být max. 2 mm.

Švédsko
Od 1. prosince do 31. března musejí být alespoň na kolech hnací nápravy vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny zimní pneumatiky (označené M+S) o minimální hloubce dezénu 5 mm. Na ostatních kolech vč. kol přívěsů nemusí být zimní pneumatiky namontovány. Na předních řídicích kolech musí být hloubka dezénu alespoň 5 mm, na kolech přívěsu minimálně 1,6 mm. Je doporučeno vozit s sebou sněhové řetězy. Pneumatiky s hroty mohou být používány od 1. října do 15. dubna. Toto období může být v závislosti na povětrnostních podmínkách prodlouženo. Maximální počet hrotů je stanoven na 50 na metr obvodu pneumatiky (platí pro pneumatiky vyrobené po 1. červenci 2013).

Švýcarsko
Povinnost používat zimní pneumatiky není stanovena na celostátní úrovni. Případná regulace v případě panujících zimních podmínek je v moci jednotlivých regionů (jedná se o úseky silnic např. v alpských průsmycích). Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik nesmí být menší než 1,6 mm. V případě nehody vozidla, které nepoužívá zimní pneumatiky, je třeba počítat s právními následky. Úřady mohou vyhlásit povinnost používat sněhové řetězy (nemusí se případně týkat vozidel s pohonem všech čtyř kol). Použití sněhových řetězů může být stanoveno i dopravním značením. Vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny smějí používat pneumatiky s hroty v období od 1. listopadu do 30. dubna, případně vždy při jízdě po zasněžené silnici. Max. rychlost jízdy je 80 km/h, vozidla musí být označena příslušnou nálepkou. Pokud v úseku, kde je to nařízeno, pojede vozidlo bez sněhových řetězů, bude jeho řidiči udělena pokuta ve výši 100 švýcarských franků.  

Turecko
V období od 1. listopadu do 1. dubna platí pro kamiony, traktory, nákladní tahače a autobusy povinnost používat zimní pneumatiky (M+S či alpský symbol) alespoň na kolech hnací nápravy, a to o hloubce dezénu min. 4 mm. Lehké nákladní automobily, minibusy a osobní vozidla musí mít zimní pneumatiky obuty na všech kolech, hloubka běhounu musí být alespoň 1,6 mm. Zimní pneumatika musí být i na rezervním kole.

Turkmenistán
Zimní pneumatiky nejsou povinné, ani není třeba vozit s sebou sněhové řetězy.

Ukrajina
Není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno používat jen na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Používání pneumatik s hroty je zakázáno.

Velká Británie
Není stanovena povinnost používat zimní pneumatiky. Sněhové řetězy je možno používat jen na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Používání pneumatik s hroty je dovoleno jen v době, kdy nemůže být povrch silnice poškozen. V opačném případě hrozí postih.


nahoru