Do konce listopadu méně usmrcených i zraněných


O 1,4 procenta více mrtvých při nehodách za dne za nezhoršené viditelnosti, o šestinu méně obětí nehod za snížené viditelnosti. V osmi krajích počty mrtvých poklesly, nejvíce ve Středočeském, a to o 35. Naopak největší nárůst zaznamenán na Plzeňsku – o 14. O pětinu méně obětí střetů na železničních přejezdech

Za snížené viditelnosti se umíralo výrazně méně.

Do konce listopadu letošního roku vyšetřovala Policie ČR celkem 94 908 dopravních nehod, o 4 264 více než v roce 2016. Zemřelo při nich 466 osob, což bylo o 28 méně než loni. Dalších 2 148 osob zraněno těžce (pokles o 269) a 22 749 lehce (méně o 20). Méně se umíralo v obcích i mimo ně, rovněž tak bylo méně mrtvých na všech druzích pozemních komunikací. S jednou výjimkou, a to byly silnice 1. třídy, kde zahynulo o 5 více osob. „Meziročně narostl o 1,4 procenta počet obětí nehod, ke kterým došlo za dne za nezhoršené viditelnosti. Naopak za snížené viditelnosti (za tmy, svítání či soumraku, deště či mlhy) se umíralo výrazně méně. Oproti roku 2016 zaznamenaly statistiky pokles o plnou šestinu,“ doplňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Celostátně sice počet obětí dopravních nehod poklesl, nicméně v 6 krajích došlo k nárůstu. Nejvíce to bylo na v Plzeňském kraji (+14) a na Ústecku a v Jihomoravském kraji (shodně +13). S velkým odstupem následují kraje Liberecký a Karlovarský (+3). Naopak jednoznačně největší pokles zaznamenaly statistiky ve Středočeském kraji (-35), na Olomoucku (-13) a na Pardubicku (-8).

Kolize na železničních přejezdech usmrtily celkově 34 osob, o 8 méně než loni. Nejvíce obětí zaregistrovaly statistiky na Plzeňsku, Středočeském a Jihomoravském kraji (shodně po 5), následují Olomoucko a Zlínsko (po 4), Praha (3 mrtví), kraje Moravskoslezský a Vysočina (po 2 usmrcených) a konečně kraje Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický a Ústecký (po 1 oběti).

Kraj

Počet nehod

Meziroční rozdíl

Usmrceno

Meziroční rozdíl

Těžce zraněno

Meziroční rozdíl

Lehce zraněno

Meziroční rozdíl

Hlavní město Praha

21 126

171

15

-5

139

-38

1 765

-78

Středočeský

13 398

634

63

-35

315

-99

3 184

162

Jihočeský

3 915

-8

42

-6

240

57

1 828

-93

Plzeňský

3 259

185

50

14

78

-26

1 653

-60

Ústecký

9 658

564

44

13

181

11

1 657

-51

Královéhradecký

4 705

341

24

-5

134

-14

1 249

81

Jihomoravský

7 001

539

55

13

221

-51

2 470

85

Moravskoslezský

8 793

492

42

-1

206

-10

1 919

-89

Olomoucký

4 716

154

24

-13

95

-50

1 411

-7

Zlínský

3 847

107

22

2

146

-35

1 255

6

Vysočina

4 087

278

23

-3

123

13

1 294

-40

Pardubický

3 619

227

28

-8

129

-3

1 356

23

Liberecký

4 051

292

21

3

86

-11

1 151

70

Karlovarský

2 733

288

13

3

55

-13

557

-29

ČR celkem

94 908

4 264

466

-28

2 148

-269

22 749

-20

Nehody a celkové počty usmrcených a zraněných při dopravních nehodách, leden až listopad 2017 vč. meziročních změn (zdroj: PČR)

Nehodovost v Libereckém kraji

V Libereckém kraji vyjeli policisté k celkem 4 051 nehodám. O život při nich přišlo 21 lidí, dalších 86 utrpělo zranění těžké a 1 151 lehké. „Oproti stejnému období loňského roku se počet vyšetřovaných nehod zvýšil o 292, o 3 více bylo usmrcených a o 70 lehce zraněných. Počet těžce zraněných naopak poklesl o 11,“ upřesňuje Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje. Nejvíce lidí přišlo o život na Českolipsku, a to 8. Po 4 osobách zemřelo na Semilsku a Jablonecku, 5 na Liberecku. Při listopadových nehodách přišli o život dva lidé, oba na Liberecku. Od ledna do konce listopadu nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel, a to 3124. S velkým odstupem následují lesní zvěř a domácí zvířata (635 střetů), následují řidiči nemotorových vozidel (139 nehod), závada pozemní komunikace (55 případů) a chodci (44 kolizí). „Nehod s asistencí alkoholu či drog bylo celkově 238, o 12 více než v roce 2016. Zemřelo při nich 5 osob, meziročně o 3 více. Těžce zraněných bylo 9, zde naopak došlo k poklesu o 2 případy,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Narostl i počet nehod, od kterých viníci ujeli, a to z 633 na 748. Děti ve věku do 15 let zavinily 37 nehod, ve 22 případech jako chodci a v 15 jako cyklisté. Při těchto nehodách nikdo nepřišel o život, jedna osoba utrpěla těžké zranění. „V našem kraji dlouhodobě podporujeme dopravní výchovu dětí ve školkách i základních školách, což se příznivě projevuje na statistikách jimi zaviněných nehod. Tak tomu bude i v příštím roce. Bezpečnost silničního provozu je komplexním tématem, pozornost proto zaměřujeme nejen na technickou stránku, ale i na lidský faktor. V příštím roce budou jednou z našich prioritních oblastí i alkohol a drogy a jejich vliv na bezpečnost na silnicích,“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.


nahoru