Týden bezpečnosti v Libereckém kraji

Čt 14. 09. 2017

Soubor aktivit v rámci Evropského týdne mobility.

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Libereckým krajem, Magistrátem města Liberec, Policií ČR a dalšími městy a partnery opět pořádá od 15. do 24. září  tzv. Týden bezpečnosti v Libereckém kraji, kterým se snaží upozornit na nejpalčivější problémy dopravní bezpečnosti. Program se bude věnovat jak školním skupinám, tak i široké veřejnosti. Jedná se o soubor aktivit, které se konají i v rámci celoevropského programu Evropského týdne mobility.

„Během nadcházejících podzimních měsíců zacílíme naše preventivní akce na dodržování bezpečných rychlostních limitů, dostatečnou viditelnost všech účastníků silničního provozu a stranou tradičně nezůstane ani bezpečnost dětí na silnici. První velkou akcí bude právě zářijový Týden bezpečnosti,“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Program Týdne bezpečnosti v Liberecké kraji:

15.9.    DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM FRÝDLANT
16.9.    STOP DEN ZÁSADA
17.9.    DEN MOBILITY HANDICAPOVANÝCH TURNOV
19.9.    TÝDEN MOBILITY LIBEREC
22.9.    SKATE PARK ŽIJE - LIBEREC
23.9.    BEZPEČNĚ S MĚSTSKOU POLICÍÍ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI LIBEREC


nahoru