Jen 2 % řidičů se naplno věnuje řízení vozidla!


Průzkum potvrdil i to, že dle respondentů jsou z 83 % řidiči hlavním faktorem nehodovosti.

Dle červencového průzkumu společnosti Saferoad, který realizovala výzkumná agentura Ipsos a byl zaměřen na české řidiče ve věku 18-65 let bylo zjištěno, že pouze 2 % řidičů se při jízdě plně věnuje řízení vozidla.

Hlavním cílem průzkumu bylo zmapovat, jakým činnostem se během řízení čeští řidiči věnují, jak často a jaké faktory chování řidičů ovlivňují nehodovost.

Mezi nejčastější „rozptylující činnosti“, kterým se řidiči věnují při řízení patří především používání mobilního telefonu, ke kterému uchyluje svoji pozornost až 36 % respondentů, a to s velmi vysokou frekvencí – při každé jízdě/často. Mezi další časté činnosti patří intenzivní komunikace se spolujezdci, konzumace jídla a nápojů, kouření při jízdě, usměrňování dětí a ovládání navigace.

Mezi činnosti, kterým se věnujeme méně, ale ani tak to není zanedbatelné (cca 10 % řidičů), patří hlazení domácích mazlíčků při jízdě nebo líbání se s partnerem či s partnerkou. Ačkoliv hlazení domácích mazlíčků nebo líbání může mít na někoho při jízdě uklidňující efekt, určitě se jedná o činnosti, které naši pozornost za volantem rozptylují.

Průzkum Ipsosu potvrdil i to, že dle respondentů jsou z 83 % řidiči hlavním faktorem nehodovosti. Špatný stav vozovky, stav vozidla, jednání ostatních účastníků provozu, situace kolem ani počasí nejsou významné faktory ovlivňující nehodovosti. “Ať už jsou to řidiči jako hlavní faktor nehodovosti nebo působení externích vlivů, nelze opomenout používání bezpečnostních prvků jako jsou svodidla na silnici, tlumiče nárazu aj., protože právě jejich použití může zásadně zmírnit následky dopravní nehody nebo dokonce zachránit lidský život“, komentuje zjištění Pavel Foltýn, jednatel společnosti SAFEROAD ČR, která je jeden z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

Nejvíce pak podle řidičů hraje roli povaha (45 %) a psychické rozpoložení řidiče (26 %), třetím nejsilnějším faktorem ovlivňujícím nehodovost je řidičská praxe (21 %).

Každý pátý z nás je nepoučitelný

22 % řidičů zdá se být až chronicky nepoučitelných, přestože buď bourali nebo dostávají pokuty, stále se nevěnují plně řízení vozidla. Jedná se především o ty řidiče, kteří už minimálně 2krát bourali anebo dostali 2 a více pokut.

„Z výzkumu rovněž vyplývá, že jednoznačně více nepoučitelní jsou řidiči-muži, jejichž podíl v četnosti pokut je třikrát vyšší než u žen. Muži rovněž více riskují a více bourají než ženy. Z hlediska počtu bouraček jsou nejdisciplinovanější řidiči ve věku od 45 do 65 let,“ říká Jan Polák, Account Director firmy Ipsos, který vedl tento výzkum.

Až absurdně může působit fakt, že 98 % respondentů si dobře uvědomuje přímou souvislost mezi mírou nevěnování se řízení a nehodovostí.

“V posledních deseti letech je nedostatečná pozornost při řízení příčinou každé deváté smrtelné nehody na našich silnicích. Celosvětově se předpokládá, že rozptýlenost za volantem je příčinou celé čtvrtiny dopravních nehod. Rozptylujících faktorů je skutečně velmi mnoho a dá se předpokládat, že postupem času budou přibývat. Lidé by tak měli být důsledně seznamováni s riziky, která se pojí s nedostatečným věnováním se silničnímu provozu. Týká se to skutečně všech. Jak chodců či cyklistů, tak řidičů velkých kamionů,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Významná shoda padla i v otázce jak účinně vyřešit to, aby se řidiči věnovali řízení. Řidiči vidí jako nejúčinnější nástroj více kontrol na silnicích, vyšší pokuty a sledování kamerami. Dále s menším odstupem uvedli jako účinný nástroj prevence nehod edukaci.

Průzkum byl realizován agenturou Ipsos v červenci 2017 metodou on-line dotazování na reprezentativním vzorku 1.050 respondentů – řidičů (řídí minimálně 1x měsíčně) ve věku 18-65 let z celé ČR.


nahoru