Vážné nehody se loni nevyhýbaly ani dětským cyklistům

Út 16. 05. 2017

Policie ČR v roce 2016 vyšetřovala 317 nehod s účastí cyklistů do 15 let, přes ¾ z nich bylo z jejich viny

Policie ČR v roce 2016 vyšetřovala 317 nehod s účastí cyklistů do 15 let, přes ¾ z nich bylo z jejich viny
Kdy musejí mít děti při jízdě na kole přilbu? Rodiče často nevědí
Jaká zvláštní pravidla tedy platí pro účast dětí cyklistů v silničním provozu?


V roce 2016 vyšetřovala Policie ČR celkově 98 864 dopravních nehod. Z toho 3 982 kolizí bylo s účastí cyklistů, přičemž v 2 476 případech zaviněně z jejich strany. Děti ve věku do 15 let byly jako cyklisté účastníky 317 nehod, 243 z nich zavinily samy. Loňská bilance následků nehod pro dětské cyklisty byla 1 úmrtí (ze strany dítěte zaviněně), 20 těžkých zranění (z toho 12 zaviněně) a 246 lehkých zranění (vlastní vinou 194 z nich).

Ze statistik nehodovosti vyplývá, že loni z celkově 20 těžce zraněných dětských cyklistů byli 4 bez přilby, z celkově 246 lehce zraněných to bylo 108 dětí. Oproti roku 2015 se nepatrně snížil podíl lehce zraněných dětí bez přilby (pokles ze 47,4 na 43,9 %), výrazný pokles byl zaznamenán u podílu těžce zraněných dětí nepoužívajících přilbu (z 59,1 na 20 %). Pro děti tedy není doposud samozřejmostí používat při jízdě po pozemních komunikacích cyklistickou přilbu.

Mnozí rodiče si nejsou jisti, kdy musejí děti používat přilbu
To vyplývá z průzkumu provedeného v loňském roce agenturou IPSOS pro potřeby pojišťovny Metlife. Většina z 525 dotázaných rodičů uvedla, že jejich děti vždy jezdí na kole s cyklistickou přilbou. Ovšem zhruba 45 procent z nich nevědělo, že povinnost nosit přilbu platí až do 18 let věku. Třetina dotázaných vyjádřila přesvědčení, že uvedená povinnost se vztahuje jen na děti do 15 let, každý třináctý se domníval, že nejmenší cyklisté nemusejí cyklopřilbu používat vůbec. Jízda na kole není pro děti bez nebezpečí. Provedený průzkum naznačil, že alespoň jednou utrpělo zranění 30 procent dětí, přičemž každý třináctý případ si vyžádal ošetření lékařem či dokonce hospitalizaci. Nejčastěji se zdravotníci setkávají se zlomeninami dlouhých kostí horních končetin, hlavně v okolí loketního kloubu. Takové úrazy vyžadují operaci, bohužel mohou zanechat následky „Převládají pády z kola při smyku, najetí do prohlubně, na obrubník chodníku, zídku a podobně. Mezi dopravními úrazy zaznamenáme sražení cyklisty osobním automobilem, srážku dvou cyklistů, cyklisty s motocyklistou i náraz do chodce,“ upřesňuje profesor MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice. K úrazům dětí dochází i při jízdě na kole mimo silnice, u starších dětí při cyklotrialu, kdy jedou na kolech typu BMX. Klinika ošetřuje všechny věkové skupiny dětí s cyklistickými úrazy, nejčastěji mezi šestým a devátým rokem a mládež v pubertě. „Typickým úrazem z kola je poranění nadbřišku, kdy cyklista narazí břichem na čep řídítek a poraní si slinivku břišní, játra či žaludek. Tyto úrazy mohou ohrozit život dítěte. Naštěstí roste počet dětí, které nosí helmu, a proto zásadně klesá počet úrazů hlavy a centrální nervové soustavy. U dospělých zatím osvěta tak účinná nebyla,“ upozorňuje profesor Havránek.

Rodiče příkladem? Zdaleka ne vždy…
Helmu při jízdě na kole pravidelně nasazuje pouze třetina rodičů, téměř čtyřicet procent v ní naopak nejezdí nikdy. Zbytek ji nasazuje jen příležitostně. Nejvzornější jsou v tomto ohledu dle průzkumu cyklisté z Liberecka, Karlovarska a Plzeňska, největší hříšníci z Olomoucka a Jihočeského kraje. Rodiče by měly být pro své děti příkladem. „Těžko se malý cyklista ztotožní s přesvědčením, že přilba opravdu chrání, když jeho rodiče jezdí bez ní a na udivené dotazy své ratolesti odpovídají, že až vyroste, bude si moci na kole také vyrazit bez helmy,“ varuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Průměrné dítě ročně našlape do pedálů 100 kilometrů
Z provedeného průzkumu dále vyplývá, že průměrné české dítě během jedné sezony ujede na kole vzdálenost do 100 kilometrů. Ovšem téměř každé desáté urazí celkově přes 300 kilometrů, jeden ze sta dokonce 800 kilometrů. Naopak pětina předškoláků a školáků nejezdí na kole vůbec. „Bohužel však tři čtvrtiny oslovených rodičů nevěděly, do kolika let musí dítě jezdit po silnici v doprovodu,“ říká za pojišťovnu Metlife Tereza Kůželová.

Jaká pravidla platí pro pohyb dětských cyklistů na silnicích?
Kromě obecně platných pravidel pro jízdu na bicyklu je třeba pamatovat, že na silnici smějí děti mladší 10 let jet na kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. Toto omezení však neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Pokud je jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. V přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí smí osoba starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let. Rovněž tak jen osoba starší 18 let smí vézt dítě mladší 10 let na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. A samozřejmě platí, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu. Ta musí být schváleného typu a mladý cyklista ji musí mít na hlavě řádně připevněnou. „Použití přilby lze však vřele doporučit i dospělým jezdcům. Pokud totiž dojde k těžkému či dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je ve 3/4 případů zasažena právě hlava či krk. Helma napomáhá snížit riziko vážného poranění hlavy až o 70 procent,“ uzavírá Roman Budský.


nahoru