Liberecký kraj sází na prevenci nehod mladých řidičů


V roce 2016 zemřelo v ČR vinou řidičů ve věku do 24 let celkově 79 osob

V roce 2016 zemřelo v ČR vinou řidičů ve věku do 24 let celkově 79 osob
Mladí šoféři tak byli příčinou každého sedmého úmrtí následkem nehody
Liberecký kraj sází na prevenci – pozval žáky a studenty škol na sugestivní multimediální představení The Action New Generation
Mohli tak nanečisto prožít atmosféru panující na místě tragické dopravní nehody

V roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách 545 osob, přičemž 66 z nich bylo ve věku 15-24 let. V uvedeném roce vyšetřovala PČR celkem 83 133 dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Z nich 16 928 zavinili řidiči s praxí do 5 let. Odečteme-li od celkového počtu nehod ty, u kterých nebyla praxe řidiče zjištěna (jedná se o 28 293 případů), dojdeme k závěru, že řidiči s nejnižší praxí zavinili zhruba 31 % nehod (stejně jako v letech 2014 a 2015). Podobně dojdeme ke zjištění, že vinou nejméně zkušených řidičů loni zahynulo 29 % z celkového počtu obětí dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Pokud na statistiky fatálních nehod nahlédneme optikou Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, dojdeme k závěru, že vinou mladých řidičů ve věku do 24 let – bez ohledu na délku jejich šoférské praxe – v roce 2016 zahynulo v České republice celkově 79 osob, tedy každý sedmý z celkového počtu 545 obětí nehod. V Libereckém kraji se jednalo o 6 tragických případů z celkových 19. V kraji pod Ještědem tak zahynulo 32 procent všech obětí vinou šoféra do 24 let věku. Tento podíl je nejvyšší v rámci celé České republiky.  

„Začínající řidiči i jejich spolujezdci jsou na silnicích opravdu ohrožení. Liberecký Dům kultury proto přivítal ve středu 3. května na 500 středoškoláků a žáků posledních ročníků základních škol z celého Liberecka. Liberecký kraj pro ně zajistil dvě představení dopravně preventivního představení The Action New Generation,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.. Ne náhodou. Dospívající mladí lidé trvale patří na silnicích k nejohroženějším. To potvrzuje i řeč chladných statistik dopravních nehod. Počet usmrcených mladých lidí ve věku 15-17 let na 1 milion jedinců příslušné věkové skupiny je 10x vyšší než u dětí do 14 let. U osob ve věku 18-20 let se tento počet nadále zvyšuje, a to na dvojnásobek. Pravděpodobnost, že se člověk ve věku 18-25 let stane účastníkem smrtelné dopravní nehody, je 2,5x vyšší než u zbytku populace. 

Mladí ve věku 15-18 let rozumově chápou, proč je třeba dodržovat příslušné zásady bezpečného chování na silnicích. Bohužel právě v tomto věku jsou nejvíce náchylní k rizikovému jednání. Nikoliv z neznalosti důležitých pravidel silničního provozu, ale naopak pro osobnostní nezralost. Rozpor se nachází mezi sebepojetím a reálnou schopností bezpečně se pohybovat v silničním provozu. „Jízdu motorovým vozidlem mladí nejednou považují za adrenalinovou zábavu. Bohužel však ne vždy jsou schopni uvědomit si celkové dopady případné zaviněné závažné dopravní nehody. Navíc plná schopnost ovládat vlastní chování bývá plně rozvinuta až od 23. roku života,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Tradiční racionální přístup působení na účastníky silničního provozu, aby se na silnicích chovali zodpovědně a ohleduplně, proto často selhává. Mladí reagují především na emocionálně podané autentické příběhy. Právě na tom je postavena filozofie představení The Action New Generation. Žádná pečlivě připravená fikce, ale naopak seznámení diváků se syrovými a barvitými zážitky záchranářů asistujících u konkrétních těžkých nehod. A především s tragickými příběhy konkrétních vrstevníků, kteří si z nehody odnesli do dalšího života natolik závažné následky, že budou trvale upoutáni na invalidní vozík. Jejich upřímné vyznání plné emocí na diváky působí s nebývalou silou. „Je vidět, že z představení odcházejí s přesvědčením, že lehkomyslné chování na silnici může být příčinou tragické nehody. Jeden nepodařený krok v mládí může vše nekompromisně a nevratně změnit. Jsem rád, že se Představení the Action opět odehrálo i v našem kraji.“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.   

 


nahoru