Leden na silnicích ČR – více nehod i mrtvých, méně zraněných


V Libereckém kraji se kolize obešly bez mrtvých

Meziročně více mrtvých na Plzeňsku a Zlínsku, tři kraje bez obětí na životech
Na železničních přejezdech více střetů, méně obětí
Národní strategie stanoví, že letos musí oproti roku 2016 poklesnout počet mrtvých o 22 %

V Libereckém kraji se během ledna 2017 odehrálo na 384 dopravních nehod vyšetřovaných Policií ČR, ke 294 došlo v obci a k 90 mimo obec. Při nich nikdo nezahynul, avšak 2 lidé utrpěli zranění těžké a 75 lehké. „Meziročně vyšetřovali policisté o 62 nehod více. Počet obětí se nezměnil, o 5 se snížil počet vážně zraněných, naopak o 12 více bylo těch, kdo byli zraněni lehce,“ upřesňuje Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje. Nehod s přítomností alkoholu bylo 16 (oproti loňskému roku o 1 méně), naštěstí se obešly bez obětí na životech a vážných zranění. Nepotěší zjištění, že ve 123 případech řidiči od nehod ujeli. Meziroční nárůst těchto událostí je o zarážejících 89 %. 

Celostátní bilance lednových nehod
V lednu šetřila Policie ČR celkově 8 303 dopravních nehod, při kterých přišlo o život 30 osob, dalších 84 utrpělo zranění těžké a 1 486 lehké. Oproti roku 2016 se zvýšil počet nehod o 311 (tedy o 3,9 %), o 3 narostl počet usmrcených (o 11,1 %). Pokles (o 66, tj. o 44 %) byl naopak zaznamenán u těch, kdo utrpěli zranění těžké, a také u osob, která byly zraněny lehce (o 242 jedinců, tj. 14 %). Pokud se jedná o počet obětí nehod, letošní leden byl od roku 1993 druhý nejúspěšnější měsíc (po roce 2016, kdy následkem nehod zahynulo 27 lidí). V uvedeném období naopak zahynulo nejvíce osob v roce 1993, a to 117.

Nejvíce usmrcených - celkem 25 - měli na svědomí řidiči osobních automobilů. Následkem pochybení šoférů nákladních vozidel zemřeli 3 lidé, po jedné oběti jde na vrub řidiče autobusu a cyklisty. Rovněž tak nejvíce těžkých zranění šlo na účet řidičů osobních vozidel – celkově 60. V důsledku viny šoférů nákladních vozidel bylo vážně zraněno 9 lidí a cyklisty 1 osoba. Technická závada vozidla se podepsala na 1 těžkém zranění. Chodci zavinili 8 nehod s těžkým zraněním. Zbývajících 5 těžce zraněných měli na svědomí řidiči, kteří od nehody zbaběle ujeli. Ostatně od nehod se během ledna ujíždělo celkem v 1 612 případech, meziročně došlo k nárůstu o 152 případů, tedy o celou desetinu.     

V obci zahynulo 10 (snížení o šestinu), mimo obec 20 osob (naopak zvýšení o třetinu). Meziročně více obětí bylo zaznamenáno u nehod, ke kterým došlo na silnicích I. třídy (o 60 %), II. třídy (o 14,3 %) a na silnicích III. třídy (o 75 %). Pokles nastal u nehod, které se odehrály na místních komunikacích (o 40 %). Počet zemřelých na dálnicích byl stejný jako v roce 2016. Alkohol asistoval u 241 nehod, nicméně v lednu nezabíjel. „Zarážející je počet nehod, kdy byla zjištěna hladina alkoholu ve výši 1 promile a více. Těch bylo celkově 186, tedy 77 procent všech kolizí v alkoholovém opojení. Drogy byly odhaleny u 18 nehod, připsaly si jednu oběť,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.


Na přejezdech více střetů, méně mrtvých
Drážní inspekce uvádí, že na železničních přejezdech došlo během ledna ke 25 střetům, při nichž 6 lidí zahynulo a dalších 10 bylo zraněno. Počet těchto událostí byl oproti roku 2016 vyšší o 12, o 5 byl vyšší i počet zraněných. Naopak bylo o jednoho mrtvého méně.  

S výjimkou dvou krajů pokles usmrcených
Oproti roku 2016 se během letošního ledna více umíralo na Plzeňsku a Zlínsku. Naopak ve třech krajích se nehody obešly bez obětí. S výjimkou Prahy se snížil počet těžce zraněných, na Vysočině dokonce statistiky nezaznamenaly jediný případ. Počty lehce zraněných narostly ve třech krajích, a to Jihomoravském, Olomouckém a Libereckém. 

Letos by měl být počet obětí o 22 procent nižší, bez systematického přístupu to nepůjde 
Aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu připouští v letošním roce maximálně 427 usmrcených a 2 439 těžce zraněných. Oproti roku 2016 by tak počet obětí nehod v České republice měl poklesnout o 118 (tj. o 21,7 %) a počet těžce zraněných o 141 (o 5,5 %). „V Libereckém kraji by počet mrtvých neměl být vyšší než 13 a těžce zraněných než 100. Meziroční pokles tak musí být minimálně 31,6 procenta v případě zranění fatálních a 1 procento u zranění těžkých,“ konstatuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Kraj bude i v letošním roce věnovat prevenci závažných nehod zvýšenou pozornost. Cíleno bude tradičně na dopravní výchovu, mimo jiné i na rodiče dětí a středoškoláky. Řada akcí bude věnována cyklistům, motocyklistům či mladým začínajícím řidičům, ale také seniorům. Pozornosti neuniknou ani profesionální řidiči. „Na zvyšování bezpečnosti silničního provozu se v našem kraji podílí celá řada subjektů, zejména města a obce, zaměstnanci městských policií, policisté, pedagogičtí pracovníci v mateřských, základních a středních školách. Systematicky se zaměříme na to, aby ke své činnosti měli dostatečné množství potřebných informací a prostředků,“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek.   


 

Statistiky dopravní nehodovosti v ČR a krajích za leden 2017 (zdroj: Policie ČR)


nahoru