Na zimní zahraniční dovolenou po vlastní ose

St 21. 12. 2016

Jak připravit automobil a jaké doklady s sebou

Jak připravit automobil a jaké doklady s sebou
Některé zvláštnosti v pravidlech silničního provozu, které se v zahraničí vyplatí respektovat
Za volant patří jen řidič, který je fit


Každoročně vyrážejí tisíce našich motoristů na zimní dovolenou do zahraničí. Co udělat pro to, aby cesta proběhla bez potíží. „Především je dobré pamatovat na řádný technický stav vozidla. I zánovní automobil si někdy dovede postavit hlavu. Zvláště před delší cestou neuškodí, pokud jeho stav alespoň zběžně proklepne zkušený odborník,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Dále pak
•    zkontrolujeme množství provozních kapalin, prověříme mrazuvzdornost chladicí kapaliny, do nádržky ostřikovačů skel dolijeme nemrznoucí směs;
•    ü dieselových motorů by v nádrži měla být zimní nafta;
•    samozřejmostí je vyrazit na kvalitních zimních pneumatikách, prozíraví řidiči přibalí sadu sněhových řetězů;
•    cestou nás může potkat nehoda či jiná škodní událost, prověříme si proto, zda máme aktuální spojení na asistenční službu příslušné pojišťovny;
•    prověříme, zda s sebou máme všechny nutné doklady – platný řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu;
•    pojedeme-li ve vypůjčeném automobilu, určitě nezapomeneme vzít s sebou příslušnou dohodu s majitelem vozidla, a to buď v jazyce státu, kam vyrážíme, nebo v angličtině;
•    nezapomeneme na zdravotní připojištění každého člena posádky; náklady účtované v zahraničí za léčbu závažnějšího onemocnění či zranění dovedou nepříjemně překvapit.

Vybrané zvláštnosti v pravidlech silničního provozu
Naši řidiči už většinou ovládají základní pravidla silničního provozu, která platí v okolních státech. Níže proto uvádíme některé další zásady, které se určitě vyplatí v cílech typických pro české turisty dodržovat:

V Německu není používání zimních pneumatik obecně povinné, nicméně v případě panujících zimních podmínek (sníh či sněhová břečka na silnici, náledí nebo námraza apod.) jimi musí být vozidla vybavena. V zimě je nutno mít nádobku ostřikovače skel naplněnou nemrznoucí směsí. Pozor na vulgární gesta vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Stačí vztyčený prostředníček a policie může udělit pokutu až 6 000 eur. Pomalu jedoucí vozidla mají povinnost na vhodném místě zastavit a umožnit projetí ostatním. Němečtí dopravní policisté nekompromisně trestají překročení maximálně povolené rychlosti. A rovněž tak sledují dodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Neměli bychom být od něho v metrech blíže, než odpovídá polovině naší aktuální rychlosti jízdy v kilometrech za hodinu. Pokud je viditelnost snížena do 50 metrů, maximální povolená rychlost je 50 km/h. Pozor je třeba si dát na situaci, kdy na semaforu svítí červená a současně na dodatkové tabulce je namalována zelená šipka. Je sice možno odbočit vpravo, ale řidič před tím vždy musí zastavit na čáře pro zastavení a pokračovat v jízdě může, jen pokud neomezí a neohrozí ostatní účastníky silničního provozu pohybující se ve volném směru. Reflexní vesty jsou povinné sice jen ve vozidlech registrovaných v Německu, ale jejich používání v případě potřeby je důrazně doporučováno i pro posádky automobilů ze zahraničí. Denní svícení není povinné, ale je doporučované. Pro řidiče ve věku do 21 let či s praxí do 2 let je nulová tolerance alkoholu v krvi.

V Rakousku je používání zimních pneumatik povinné od 1. listopadu do 15. dubna v případě, že to povětrnostní podmínky vyžadují. Určitě lze doporučit mít s sebou pár sněhových řetězů. Na některých silnicích může být jejich použití nařízeno dopravní značkou, kterou se vyplatí respektovat. V opačném případě hrozí pokuta až 5 000 eur. Podobně jako v Německu je postihováno nedodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Reflexní vesta pro řidiče je povinná, doporučuje se mít vesty i pro spolucestující, a to ve žluté, oranžové či červené barvě. Denní svícení není povinné. Pro řidiče s praxí do dvou let a dále pak pro řidiče kamionů a autobusů je nastavena maximální povolená hladina alkoholu na 0,1 promile.

Na Slovensku platí podobně jako u nás povinnost používat zimní pneumatiky v případě, že to podmínky vyžadují (na silnici se nachází souvislá vrstva sněhu, náledí či námraza). Reflexní vestu musí mít navlečenou každý, kdo mimo obec vystoupí na vozovku z důvodu poruchy vozidla, defektu pneumatiky či dopravní nehody. Povinnost platí i pro motocyklisty. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 150 eur. Denní svícení je celoročně povinné. Podobně jako u nás je třeba počítat s nulovou tolerancí alkoholu v krvi řidiče. Z vozidla musí být před jízdou odstraněn sníh či led, aby nedošlo k případnému poškození jiných účastníků silničního provozu.

Ve Švýcarsku počítejte s tím, že na některé silnice může být povolen vjezd jen se sněhovými řetězy. Používání reflexních vest není vyžadováno. Naopak denní svícení je celoročně povinné. Mimo obec platí před ostrými zatáčkami v místech se zhoršeným rozhledem povinnost použít zvukové výstražné znamení, za tmy pak krátce bliknout dálkovými světly. Pozor na chodce. Jsou zvyklí na vysokou míru ohleduplnosti a tolerance ze strany řidičů, mohou bez náležitého rozhlédnutí vstoupit do vozovky i v místech, kde to běžně neočekáváme. Tolerovaná hladina alkoholu v krvi řidiče je do 0,5 promile, ovšem pro profesionální řidiče a řidiče s praxí do 4 let platí nejvyšší limit 0,1 promile. 

V Itálii není používání zimních pneumatik povinné, na některé silnice však může být vjezd povolen jen se sněhovými řetězy. Nejen pro řidiče, ale i pro každého spolucestujícího je třeba vézt reflexní vestu pro její případné použití. Pokud bude vozidlo na zadním nosiči přesahujícím jeho rozměry přepravovat jakýkoliv náklad (např. jízdní kolo apod.), musí být tento označen reflexním, červeno-bíle diagonálně pruhovaným čtvercem o rozměrech 50x50 centimetrů. Denní svícení je celoročně povinné při jízdě po rychlostních komunikacích a dálnicích. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení. Na rychlostních komunikacích je maximálně dovolená rychlost 110, na dálnicích 130 km/h. Ovšem za mokra se tyto limity snižují na 90, respektive 110 km/h.

Ve Francii není používání zimních pneumatik povinné, do některých úseků silnic však může být vjezd povolen jen s nimi, resp. se sněhovými řetězy. Reflexní vesty pro řidiče i každého spolucestujícího musí být přepravovány v kabině vozidla. Denní svícení není povinné, ale je doporučované. Obecně je možno mimo obec jezdit rychlostí až 90 km/h a na dálnicích až 130 km/h. Za deště však platí povinnost zpomalit na maximálně 80, resp. 110 km/h. Toto omezení platí i pro osoby, které drží řidičské oprávnění maximálně tři roky. Rozhodně se nevyplatí přepravovat či dokonce používat detektor radaru. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 1 500 eur a zabavení příslušného zařízení, v krajním případě i vozidla. Pozor na předjíždění cyklistů. V obci je třeba od nich dodržet boční odstup minimálně 1 metr, mimo obec alespoň 1,5 metru. Horní hranice alkoholu pro řidiče autobusů a dále pro šoféry s praxí do 3 let je 0,2 promile. Pokud je vjezd na kruhový objezd označen tabulkou s nápisem "Vous n'avez pas la priorité" nebo "Cédez le passage", vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost v jízdě. Jinak naopak dávají přednost těm, co do něho vjíždějí.

Pozor na únavu
Posádku automobilu zpravidla čeká cesta o délce mnoha set kilometrů. Určitě si trasu předem naplánujeme. Raději počítejme s možnými komplikacemi v dopravě, proto vyrazme s dostatečnou časovou rezervou. Šofér by měl být v dobré kondici a dostatečně odpočatý. Mnoho hodin za volantem je pořádný zápřah, a to nejen na psychiku. Proto je dobré pamatovat na pravidelné přestávky. „Únavu není dobré podceňovat, má na svědomí až 20 procent nehod, k nimž dochází na dálnicích. Silně unavený řidič čelí až sedminásobně vyššímu riziku, že zaviní nehodu,“ varuje Roman Budský. Dvacetiminutová pauza nejpozději po 2,5 hodinách jízdy ovšem prospěje nejen řidiči, ale dozajista ji ocení i jeho spolucestující. V každém případě je dobré počítat s možností, že uvízneme v zácpě. Proto je dobré neustále mít v nádrži dostatek paliva, v kabině něco k snědku a dostatek nápojů. A dostatek nadhledu. Jakékoliv projevy agresivity mohou situaci jen zhoršit.


nahoru