2 255 mrtvých po kolizích se stromy za posledních 15 let

Út 11. 10. 2016

Každoročně průměrně umírá při těchto neštěstích každá šestá oběť dopravních nehod. V roce 2015 si srážky se stromy vybraly daň v podobě 102 lidských životů, 223 těžce a 1 561 lehce zraněných. Nejtragičtější byly nehody motocyklistů – každý pátý střet si připsal jednoho usmrceného. Prvních devět měsíců letošního roku připsalo do statistik dalších 58 mrtvých, 167 těžce a 1 228 lehce zraněných.

V loňském roce došlo na silnicích ke 2 596 srážkám se stromy vyšetřovaným Policií ČR. Vyhaslo při nich 102 lidských životů, tedy 15,5 procenta všech obětí dopravních nehod. To odpovídá dlouhodobému průměru za posledních dvacet let, který činí 15,6 procenta. Srážky se stromy patří k nejzávažnějším dopravním nehodám. Zatímco na jeden tisíc vyšetřovaných nehod loni připadlo 7,1 oběti, při kolizích se stromy to bylo 39,3 osoby. Tedy 5,5x více než při průměrně nehodě. V letech 2001-2015 zemřelo po střetech se stromy 2 255 osob. Nejvíce bylo pasažérů osobních automobilů (1 944), následují motocyklisté (155) a posádky nákladních automobilů (100). Mrtvých cyklistů bylo 17 a cestujících v autobusech 6. I v loňském roce nejčastěji umírali pasažéři v osobních automobilech. Těch bylo 81. S velkým odstupem následují motocyklisté. „Ovšem v případě kolizí motorkářů se stromy byla extrémně vysoká pravděpodobnost, že zemřou. Celkem 55 vyšetřovaných kolizí mělo za následek 11 mrtvých. Na jeden tisíc nehod to bylo 200 obětí. Každá pátá nehoda tak s sebou nesla jednu oběť z jejich řad,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Na stromy by měli dávat pozor i cyklisté. Sice po 14 střetech s nimi zemřeli jen 2, ale závažnost těchto nehod je pro ně extrémně vysoká.

Účastník silničního provozu

Počet střetů se stromy

Počet usmrcených

Počet usmrcených na 1 000 vyšetřovaných nehod

Cestující v osobních vozech

2129

81

38

Cestující v nákladních vozech

309

2

6,5

Motocyklisté

55

11

200

Cyklisté

14

2

142,9

Ostatní

89

6

67,4

Celkem

2596

102

39,3

Tabulka č. 1: Střety se stromy vyšetřované Policií ČR a jejich následky

V roce 2015 přišlo nejvíce lidí o život v srpnu (13) a březnu (12), naopak nejméně v září (6). Závažnost střetů v letním a zimním období je podobná. Zatímco na jeden tisíc vyšetřovaných nehod, ke kterým došlo od dubna do října, zemřelo 40,6 osoby, ve zbývajících měsících to bylo 37,5.

Nejvíce mrtvých bylo v Jihočeském kraji, zde byla i nejvyšší závažnost střetů se stromy K největšímu počtu kolizí se stromy došlo ve Středočeském kraji (565), k nejmenšímu pak v Praze (57). Nejvíce lidí zemřelo po střetech se stromy v Jihočeském kraji (19), následují kraje Středočeský (14), Olomoucký a Vysočina (shodně po 12), Ústecký a Moravskoslezský (po 8), Plzeňský (6), Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a Jihomoravský (po 4). Nejméně obětí zaznamenaly statistiky v kraji Zlínském (3), Karlovarském a Praze (po 2).

Svou daň si kolize se stromy vybíraly i letos

Za prvních devět měsíců roku 2016 zemřelo při celkem 1 966 střetech 58 osob, dalších 167 bylo zraněno těžce a 1 228 lehce. Oproti stejnému období roku 2015 bylo sice o 61 střetů více, zato však ubylo mrtvých, a to o 19. Zatím nejtragičtějším měsícem byl srpen, který si připsal 12 mrtvých, naopak v únoru zaznamenaly statistiky nehod pouze jednu oběť.

Měsíc

Počet srážek se stromy

Mrtví

Těžce zranění

Lehce zranění

Leden

303

4

13

195

Únor

190

1

20

98

Březen

197

6

12

96

Duben

154

7

15

100

Květen

189

7

14

119

Červen

285

5

26

191

Červenec

244

8

20

169

Srpen

210

12

20

137

Září

194

8

27

123

Celkem

1966

58

167

1228

Tabulka č. 2: Počet kolizí se stromy v měsících leden-září 2016 a jejich následky

Stromy lemují silnice odnepaměti. S mohutným rozvojem motorizace však nejednou přispívají k zápisům do smutných statistik tragických dopravních nehod. Stromy sice bývají málokdy vlastní příčinou nehod, ale pokud už k nim dojde, nejednou bývají klíčovým faktorem, který rozhodne o jejich následcích. Řidičům nezbývá, než s jejich přítomností počítat. „Především při jízdě po úzkých okreskách je třeba vyvarovat se jízdy na hraně. Do zatáček raději najíždějme s potřebnou rezervou. Při míjení se s protijedoucími vozidly se určitě vyplatí zmírnit tempo jízdy a raději počítat s možnou chybou některého z motorizovaných kolegů. V přebujelé zeleni se může schovávat zvěř, která vběhne těsně před projíždějící vozidlo. Střídání osvětlených a tmavých úseků silnice s sebou nese riziko možného přehlédnutí chodce, cyklisty či neočekávané překážky,“ uzavírá Roman Budský.


nahoru